BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niesiobędzka Małgorzata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Osobowościowe podłoże skłonności do zakupów kompulsywnych
Personality and compulsive buying tendency
Źródło
Marketing i Rynek, 2010, nr 3, s. 23-26
Słowa kluczowe
Psychologia konsumenta, Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta
Consumer psychology, Consumer decision, Consumer behaviour
Uwagi
summ., Zawiera tablice: [1] Średnie natężenie pięciu czynników osobowości w grupie konsumentów skłonnych do kupowania kompulsywnego i zwykłych konsumentów; [2] Predyktory skłonności do kupowania kompulsywnego
Abstrakt
W literaturze przedmiotu kupowanie kompulsywne jest definiowane jako chroniczna, patologiczna forma kupowania, która staje się podstawową reakcją na negatywne wydarzenia i uczucia jednostki; i mimo że zapewnia kupującemu krótkotrwałą przyjemność, to w dłuższej perspektywie owocuje negatywnymi konsekwencjami. Kompulsywne kupowanie traktowane jest jako rodzaj uzależnienia lub przejaw zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych . U podłoża tej formy kupowania leżą czynniki natury biochemicznej, społecznej i psychologicznej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the present study was to establish the influence of traits from the Five-Factor Model of personality on the compulsive buying tendency. The Polish version of NEO-FFI scale and Compulsive Buying Scale were used in the research. The results revealed the negative relation between agreeableness, conscientiousness, extraversion and the tendency to compulsive buying. The study also confirmed gender role — women were mainly inclined to compulsive buying. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. R.F. Baumeister, T.F. Heatherton, D.M. Tice, Utrata kontroli. Jak i dlaczego tracimy zdolność samoregulacji, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2000.
 2. D.W. Black, Compulsive buying disorder. Definition, assessment, epidemiology and clinical management, "CNS Drugs" 2001, No. 15.
 3. A. D'Astous, J. Maltais, C. Roberge, Compulsive buying tendencies of adolescent consumers, "Advances in Consumer Research" 1990, No. 17.
 4. W.S. DeSarbo, E.A. Edwards, Typologies of compulsive buying behavior: A constrained clusterwise regression approach, "Journal of Consumer Psychology" 1996, No. 3.
 5. R.J. Faber, G.A. Christenson, In the mood to buy: Differences in the mood states experienced by compulsive buyers and other consumers, "Psychology & Marketing" 1996, No. 8.
 6. J. Faber, T.C. O'Guinn, A clinical screener for compulsive buying, "Journal of Consumer Research" 1992, No. 3.
 7. R.J. Faber, T.C. O'Guinn, Classifying compulsive consumers: Advances in the development of a diagnostic tool, "Advances in Consumer Research" 1989, No. 16.
 8. C. Gwin, J. Roberts, C. Martinez, Nature vs. nurture: The role of family in compulsive buying, "The Marketing Management Journal" 2005, No. 1.
 9. M. Kyrios, R.O. Frost, G. Steketee, Cognitions in compulsive buying and acquisition, "Cognitive Therapy and Research" 2004, No. 2.
 10. M. Marody, Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, Wyd. Naukowe Scholar, Warszawa 2007.
 11. D. Mącik, Między przyjemnością a uzależnieniem. Psychologia zakupów nieplanowanych, Grado, Toruń 2008.
 12. J.C. Mowen, N. Spears, Understanding compulsive buying among college students: A hierarchical approach, "Journal of Consumer Psychology" 1999, No. 4.
 13. B. Mróz, Oblicza konsumpcjonizmu, Wyd. SGH, Warszawa 2009.
 14. M. Neuner, G. Raab, L.A. Reisch, Compulsive buying in maturing consumer societies: An empirical re-inquiry, "Journal of Economic Psychology" 2005, No. 26.
 15. G. Scherhorn, The addictive trait in buying behavior, "Journal of Consumer Policy" 1990, No. 13.
 16. G. Scherhorn, L.A. Reisch, G. Raab, Addictive buying in West Germany: An empirical study, "Journal of Consumer Policy" 1994, No. 13.
 17. G. Valence, A. d'Astous, A. Fortier, Compulsive buying: Concept and measurement, "Journal of Consumer Policy" 1988, No. 11.
 18. B. Zawadzki, J. Strelau, P. Szczepaniak, M. Śliwińska, Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i McCrae. Adaptacja polska, podręcznik, Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu