BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fojutowski Łukasz
Tytuł
Oddziaływanie korporacji transnarodowych na przedsiębiorstwa krajowe - przykład Europy Środkowej i Wschodniej
Influence of multinational corporations on local companies - an example from the countries of Central and Eastern Europe
Źródło
Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2006, nr 3, s. 173-187
Słowa kluczowe
Korporacje międzynarodowe, Korporacje, Gospodarka, Makroekonomia
International corporation, Corporation, Economy, Macroeconomics
Abstrakt
Międzynarodowa działalność korporacji budzi zainteresowanie badaczy już od pół wieku. Były one początkowo postrzegane jako zagrożenie dla suwerenności gospodarek narodowych, z czasem jednak zyskały miano katalizatorów wzrostu. Dzięki liberalizacji handlu międzynarodowego oraz postępowi technicznemu ich ekspansja wciąż nabiera tempa, a silne zaplecze finansowe umożliwia im prowadzenie badań na niedostępną dla mniejszych podmiotów skalę, sprawiając, że posiadają one najbardziej zaawansowane cywilne technologie. Doświadczenie handlowe zdobywane na rynku globalnym, a także wypracowane metody zarządzania i organizacji międzynarodowej produkcji często o wiele lat wyprzedzają rozwiązania stosowane w krajowych przedsiębiorstwach. Autor omawia wpływ obecności korporacji na gospodarki narodowe na przykładach Polski, Czech, Słowacji, Estonii, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy.

Transnational corporations are often considered as catalysts for economic development. Consequently many countries offer generous incentive packages to attract their investments. The presence of foreign investors in a host country results in a number of complex social and economic effects. This paper aims to analyse the influence of foreign multinationals on local firms. Having first summarised the theoretical background, the author presents the empirical evidence from Poland, the Czech Republic, Slovakia, Estonia, Latvia, Lithuania and the Ukraine. Two channels of that influence can be derived from the literature: linkages and spillover effects. Regarding empirical implementation, it can be stated that contrary to the expectations the influence is not always positive and it varies according to the size of technology gaps and absorptive capacity, corporate strategies, characteristics of industry and local market, and other still not well-known conditions.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken B., Harrison A., Do Domestic Firms Benefit from Direct Foreign Investment? Evidence from Venezuela, „American Economic Review" 1999, vol. 89, nr 3
 2. Altomonte C., Resmini L., Multinational Corporations as Catalyst for Industrial Development: The Case of Poland, Davidson Institute Working Paper No. 368, University of Michigan, Michigan 2001
 3. Blomström M., Person H., Foreign Investment and Spillover Efficiency in an Underdeveloped Economy: Evidence from the Mexican Manufacturing Industr, „World Development", t. 11, 1983
 4. Blomström M.,Kokko A., Multinational Corporations and Spillovers, „Journal of Economic Surveys" , t. 12, 1998, nr 2
 5. Caves E.R., Multinational Enterprise and Economic Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 1996
 6. Cohen W., Levinthal D., Innovation and Learning: The Two Faces of R&D, „Economic Journal" 1989
 7. Damijan J., Majcen B., Rojec M., Knell M., The Role of FDI, R&D Accumulation and Trade in Transferring Technology to Transition Countries: Evidence from Firm Panel Data for Eight Transition Countries, Institute for Economic Research, Ljubljana 2001
 8. Djankov S.,Hoekman B., Foreign Investment and Productivity Growth in Czech Enterprises, „World Bank Economic Review" 2000, nr 14(1)
 9. Fosfuri A., Motta M., Ronde T., Foreign Direct Investments and Spillovers through Workers' Mobility, Department of Economics - Universität Pompeu Fabra, Barcelona 1998
 10. Gorynia M., Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005
 11. Gulcz M., Korporacje międzynarodowe a kraje słabiej rozwinięte, w: Problemy polityki ekonomicznej. Studia i szkice na jubileusz Profesora Zdzisława Dąbrowskiego, red. J. Tarajkowski, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1998
 12. Haddad M., Harrison A., Are There Positive Spillovers from Direct Foreign Investment? Evidence from Panel Data for Morocco, „Journal of Development Economics" 1993
 13. Jarolim M., Foreign Direct Investment and Productivity of Czech Manufacturing Firms, PhD thesis, CERGE-EI 2001
 14. Jensen C., Multinationals and backward linkages in Polish agro-food production systems, Paper of Annual Conference of The European Association for Research in Industrial Economics, Helsinki 2003
 15. Kaminski B., Smarzyńska B., Integration into Global Production and Distribution Networks through FDI: the Case of Poland, „Post-Communist Economies" t. 13, 2001, nr 3
 16. Kinoshita Y., R&D and Technology Spillovers via FDI: Innovation and Absorptive Capacity, Davidson Institute Working Paper no. 349, University of Michigan, Michigan 2000
 17. Kokko A., Tasini R., Zejan M., Local Technological Capability and Productivity Spillovers from FDI in the Uruguayan Manufacturing Sector, „Journal of Development Studies" 1996, vol. 32
 18. Kokko A., Technology, Market Characteristics, and Spillover, „Journal of Development Economics", t. 43, 1994
 19. Konings J.. The effects of foreign direct investment on domestic firms, „Economics of Transition", t. 9, 2001, nr 3.
 20. Lali S., Vertical Inter-Firm Linkages in LDCs: An Empirical Study, „Oxford Bulletin of Economics and Statistics" 42, 1980, nr 3
 21. Lutz S., Talavera O., Park S.M., The Effects of Regional and Industry-Wide FDI Spillovers on Export of Ukrainian Firms, Discussion Paper nr 03-54, Centre for European Economic Research, Mannheim 2003
 22. Mencinger J., Does Foreign Direct Investment Always Enhance Economic Growth?, „Kyklos", t. 56, 2003
 23. Meyer K., Sinani E., Identifying Spillovers of Technology Transfer from FDI: The case of Estonia, Centre for East European Studies, Copenhagen Business School, Copenhagen 2002
 24. Porter E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000
 25. Rodriguez-Clare A., Multinationals, Linkages and Economic Development, „American Economic Review", t. 86, 1996 nr 4
 26. Sjoholm F., Technology Gap, Competition and Spillovers from Direct Foreign Investment: Evidence from Establishment Data, „Journal of Development Studies", t. 36, 1999
 27. Smarzyńska B., The Composition of Foreign Direct Investment and Protection of Intellectual Property Rights. Evidence from Transition Economies, „World Bank Policy Research Working", Paper no. WPS2786, Washington 2002
 28. Smarzyńska B.K., Does Foreign Direct Investment Increase the Productivity of Domestic Firms? In Search of Spillovers through Backward Linkages, World Bank Policy Research Working Paper nr 2923, Washington 2002
 29. Smarzyńska B.K., Spatareanu M., Disentangling FDI Spillover Effects: What Do Firm Perceptions Tell Us?, w: Does Foreign Direct Investment Promote Development?, red. T. Moran, E. Graham, M. Blomstrom, Institute for International Economics, Washington 2005
 30. Vahter P., Which Firms Benefit More from the 'Own-Firm'and Spillover Effects on Inward Foreign Direct Investment, Bank of Estonia - University of Tartu, Tartu 2005
 31. Wang Y., Blomstrom M., Foreign Investment and Technology Transfer: A Simple Model, „European Economic Review", t. 36, 1992
 32. World Investment Report 2001. Promoting Linkages, United Nations, Geneva-New York 2001
 33. Żukowska-Gagelmann K., Productivity Spillovers From Foreign Direct Investment in Poland, „Economic Systems" 2000, nr 24(3)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0035-9629
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu