BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kamosiński Sławomir (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
Tytuł
Wszystko inaczej : przedsiębiorstwo w roli samorządu terytorialnego w latach Polski Ludowej
Everything Differently : the Enterprise in the Role of the Territorial Self-Government at the Times of the People's Republic of Poland
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 12, s. 23-33
Słowa kluczowe
Wspólnoty pracownicze, Samorząd terytorialny, Przedsiębiorstwo
Community of workers, Local government, Enterprises
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł analizuje stan w Polsce Ludowej, jaki nastąpił po zlikwidowaniu samorządu terytorialnego i wyrugowaniu tego pojęcia nie tylko z języka polskiego, ale i świadomości społecznej. Powstałą próżnię po samorządzie terytorialnym zagospodarowały terenowe organy władzy i administracji państwowej. Autor zwraca uwagę, że obywatel przestał być członkiem wspólnoty lokalnej, a stał się członkiem wspólnoty pracowniczej tworzonej w przedsiębiorstwie, dzięki czemu władzom PRL-u udało się zburzyć ciągłość budowanego na ziemiach polskich przez prawie dwa wieki ładu społecznego opartego na wspólnotach lokalnych i zbudować "wszystko inaczej". Autor wskazuje również, że nowy ład, w którym przedsiębiorstwo zastąpiło samorząd terytorialny, był hybrydą, a jego konsekwencją była narastająca nieufność między sąsiadami, brak więzi społecznych i chaotyczne, niezgodne ze sztuką architektury i potrzebami mieszkańców, zagospodarowywanie przestrzeni miejskiej. (abstrakt oryginalny)

The article analyses the situation in the People's Republic of Poland after the territorial self-government was liguidatedand this notion was ousted, not only from the Polish language, but also from social awareness. The vacuum which arose in place of the territorial self-government was filled by the local bodies of state authority. The author points out that the citizen stopped being a member of the local community and became a member of a "workers' community" created in the enterprise, which meant that the authorities of the People's Republic of Poland managed to destroy the continuity of civic governance based on local communities, which had been built up in Poland over almost two centuries, and started to build "everything differently". The author also points out that the new system in which the enterprise replaced the territorial self-government was a hybrid and its consequence was growing mistrust between neighbours, a lack of social ties and the chaotic development of urban space, which was inconsistent with the art of architecture and the needs of the inhabitants. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. E. Bittnerowa, Majątek trwały jako czynnik rozwoju regionu (na przykładzie województwa poznańskiego), Warszawa 1967, s. 25.
 2. R. Dąbrowski, Polska 1976-1982, fakty, zdjęcia, dokumenty, "Pogląd" 1988, s. 112.
 3. E. Dunn, Prywatyzując Polskę. O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Warszawa 2008, s. 142.
 4. L. Habuda, Decentralizacja vs centralizacja administracji w strukturze zasadniczego terytorialnego podziału kraju, Toruń 2009, s. 206.
 5. S. Kamosiński, Mikroekonomiczny obraz przemysłu Polski Ludowej w latach 1950-1980 na przykładzie regionu kujawsko-pomorskiego, Poznań 2007, s. 259 i n.
 6. S. Kisielewski, Wszystko inaczej, Warszawa 1991, s. 8.
 7. R. Kozioł, Debata samorządowa w czasach pierwszej Solidarności, Kraków 2004, s. 151.
 8. M. Kulesza, Niektóre zagadnienia prawne definicji samorządu terytorialnego, "Państwo i Prawo" 1990/1, s. 16.
 9. J. Kuroń, Notatki o samorządzie, "Głos Niezależny Miesięcznik Społeczno-Polityczny" 1980/1, s. 17.
 10. Polepszanie warunków życia mieszkańców Wielkopolski, "Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja" 1975, s. 23.
 11. J. Regulski, 25 lat temu, "Samorząd Terytorialny" 2006/12, s. 6-7.
 12. J. Regulski, M. Kulesza, Droga do samorządu. Od pierwszych koncepcji do inicjatywy Senatu (1981-1989), Warszawa 2009, s. 21.
 13. J. Regulski, Samorząd III Rzeczypospolitej koncepcje i realizacja. Warszawa 2000, s. 20.
 14. M. Sadowy, Z. Grzymała, Problemy zarządzania gospodarką komunalną, w: A. Zalewski (red.), Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa 2007, s. 303 i n.
 15. K. Secomski, Najbliższe zadania planowania przestrzennego w Polsce, "Rada Narodowa. Gospodarka. Administracja" 1974, s. 10.
 16. E. Solarczyk-Ambrozik, Społeczne czynniki kształtowania sic postaw robotników wobec pracy w zakładzie pracy, Poznań 1982, s. 74.
 17. J. Stępowski, Jak UFO, "Przegląd Techniczny" 1979/14.
 18. R. Sudziński, Przekształcenia strukturalne miasta Torunia w latach 1920-1975, Toruń 1993, s. 182.
 19. J. Tittenbrun, Z deszczu pod rynnę. Meandry polskiej prywatyzacji, t. l, Poznań 2007, s. 45 i n.
 20. W. Witkowski, Historia administracji w Polsce 1764-1989, Warszawa 2007, s. 427.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu