BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wiewióra Marek (Ministerstwo Finansów)
Tytuł
Środki zaradcze państwa wobec niewypłacalności jednostki samorządu terytorialnego
The State's Remedial Measures for Territorial Self-Government Insolvency
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 12, s. 34-46
Słowa kluczowe
Niewypłacalność, Jednostki administracyjne, Samorząd terytorialny
Insolvency, Administrative units, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest zbadanie różnych środków zaradczych (form reagowania) państwa na niewypłacalność jednostki samorządu terytorialnego, w tym scharakteryzowanie procedur istniejących w ramach każdego środka zaradczego. W artykule zaprezentowano także rozważania teoretyczne dotyczące sytuacji głównych podmiotów zaangażowanych lub dotkniętych niewypłacalnością danej jednostki samorządowej, tj. mieszkańców i władz jednostki, wierzycieli jednostki oraz państwa. Autor przywołał doświadczenia krajów europejskich oraz Stanów Zjednoczonych i odniósł je do polskich rozwiązań. (abstrakt oryginalny)

The objective of the article is to analyse various remedial measures (forms of response) of the state to territorial self-government insolvency, including a description of the procedures within every remedial measure. The article also presents theoretical considerations about the situation of the main entities involved or affected by the insolvency of the given territorial self-government, i.e. the inhabitants and self-government authorities, the creditors of the self-government and the state. The author refers to the experience of European countries and the United States, comparing this with the Polish solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. D'Allesandro: Local government deficits, ĆPA Journal Online, February 1994 r, www.nysscpa.org
 2. Avoiding local government financial crisis: the role of state oversight, Report No 329 Citizens Research Council of Michigan, 2000, s. 11, www.crcmich.org/PUBLICAT/2000s/2000/rpt329.pdf
 3. Bankruptcy Basics, Public Information Series Bankruptcy Judges Division Administrative Office of the United States Courts, www.tnwb.uscourts.gov, s. 7.
 4. M. Bitner, Gmina na rynku kapitałowym. Podstawy zarządzania dtugiem komunalnym, Warszawa 1999, s. 131.
 5. Debtor Eligibility. Can Anyone File Bankruptcy?,http://scvbankruptcycom
 6. W. Gonet, Pomoc nadmiernie zadłużonym jednostkom samorządu terytorialnego, „Finanse Komunalne" 2005/6, s. 17.
 7. D.R. Herman, Takeovers of local governments: an overview and evaluation of state policies, www.accessmylibrary.com
 8. J.D. Ircink, Municipal Bankruptcy: Why Creditors Need Greater Access to Tax Revenues in Chapter 9 Proceedings, http://vls.law.vill.edu/org
 9. O. Kimhi, Reviving Cities: Legal Remedies to Municipal Financial Crises, www.bu.edu/law/central/jd/organizations/journals, s. 23.
 10. Materiały Uniwersytetu Gdańskiego dotyczące teorii gier - dostępne na stronie http://ekonom.unkgda.pl/mikro/sklad- osobowy/Kaminska/SD/Teoria%20gier%20-%20SD_popr.pdf, s. 2.
 11. Municipal Bankruptcy In Perspective, A Joint Report from the Bureau of Governmental Research and the Public Affairs Research Council of Louisiana, http://www.la-par.org/publications, s. 8.
 12. A. Piekara, Samorząd terytorialny, istota społeczna i prawna, uwarunkowania i funkcje, Warszawa 1998.
 13. Recovery of local and regional authorities in financial difficulties - Report prepared by the Steering Committee on Local And Regional Democracy (CDLR); Local and regional authorities in Europe, No. 77 Council of Europe Publishing; materiał dostępny na stronie internetowej https://wcd.coe.int
 14. J.E. Stiglitz, Ekonomia sektora publicznego, Warszawa 2004, s. 897.
 15. O. Szczepańska, P Sotomska-Krzysztofik, M. Pawliszyn, Banki centralne wobec kryzysów w systemie bankowym, „Materiały i Studia. Narodowy Bank Polski" 2004/179, s. 16.
 16. P. Świaniewicz, Zadłużenie samorządów - podstawy teoretyczne i doświadczenia Europy Zachodniej, „Finanse Komunalne" 2003/5.
 17. P. Świaniewicz, Zadłużenie samorządów w Europie. Bez bankructw, .Wspólnota" 2004/10, s. 11.
 18. M. Wiewióra, Zjawisko kryzysu finansowego jednostki samorządu terytorialnego i jego implikacje dla państwa, „Samorząd Terytorialny" 2009/3, s. 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu