BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułkowski Łukasz
Tytuł
Nurt krytyczny w naukach o zarządzaniu
Critical Perspective in Management
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 5-13, bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Teorie zarządzania, Ideologia, Menedżer
Management, Management theories, Ideology, Manager
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł przedstawia główne wątki radykalnego nurtu autokrytycznego. Nurt krytyczny w naukach o zarządzaniu może być rodzajem refleksji zakładającej poszukiwanie powiązań pomiędzy tworzeniem i transmisją wiedzy a politycznymi i kulturowymi formami sprawowania władzy. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to present main topics of the radical autocratic trend that has been gaining more and more significance for the last decade. Both epistemological and social nature motives have been taken into consideration in the analysis. The critical trend in management sciences can be a kind of reflection assuming the search for liaisons between the creation and transmission of knowledge and political and cultural forms of exercising power. H is worthwhile to seriously consider the issue of the context of creating knowledge in management and to remember that this knowledge lacks universalism. Development of this discipline is socially stimulated, through the influence of political authorities, conflicts of interests, the significance of the scientific community and beyond any doubt one should research how these social conditions influence the content and the way of acquiring knowledge in management. The consciousness of these conditions will allow maintaining the standards of rational and honest creation of social sciences. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Abrahamson E., (1991), Managerial Fads and Fashions: the Diffusion and Rejection of Innovations, "Academy of Management Review" nr 16/3.
 2. Alston M., (2003), Breaking Through the Glass Ceiling, Routledge, London.
 3. Barnes B., Bloor D., (1993), Relatywizm, racjonalizm a socjologia wiedzy, [w:] Butrym S. (red.), Mocny program socjologii wiedzy, IFiS PAN, Warszawa.
 4. Ben-David J., (1971), The Scientists Role in Society: A Comparative Study, Engelwood Cliffs, New York.
 5. Bourdieu P., (1990), Animadversiones in Mertonem, [w:] Clark J., Modgil C., Modgil S. (red.), Robert K. Merton: Consensus and Controversy, The Falmer Press, London-New York.
 6. Chomsky N., (1993), Language and Thought, Mayer Bell, Wakefield, Rhod Island, London.
 7. Chomsky N., (1999), Profit over People. Neoliberalism and Global Order, Odonian Press, New York.
 8. Clegg S., (1981), Organisation and Control, "Administrative Science Quarterly" nr 26.
 9. Deetz S., (1995), Transforming Communication, Transforming Business: Building Responsive and Responsible Workplaces, Cresskill, Hapton.
 10. DiMaggio P.J., Powell W.W., (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organisational Fields, "American Sociological Review" nr 48.
 11. Fox A., (1974), Beyond Contract: Work, Power and Trust Relations, Faber and Faber, London.
 12. Fuller S., (2002), Social Epistemology, Indiana University Press, Bloomington.
 13. Glennon L.M., (1983), Synthesism. A Case of Feminist Methodology, [w:] Morgan G. (red.), Beyond Method. Strategies for Social Research, Sage, Beverly Hills, London, New Delhi.
 14. Goldman P., van Houten D., (1977), Managerial Strategies and the Worker, "The Sociological Quarterly" nr 18.
 15. Harding N., (2003), The Social Construction of Management, Routledge, London.
 16. Hardt M., Negri A., (2001), Empire, Harvard University Press, Cambridge, London.
 17. Hatch M.J., (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 18. Klincewicz K., (2004), Zarządzanie wiedzą jako przykład mody w zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie" nr 1.
 19. Monin N., (2004), Management Theory. A Critical and Reflective Reading, Routledge, London-New York.
 20. Oakley A., (2000), Experiments in Knowing. Gender and Method in the Social Sciences, The New Press, New York.
 21. Rorty R., (1997), Filozofia a zwierciadło natury, Aletheia, Warszawa.
 22. Sułkowski Ł., (2005), Epistemologia w naukach o zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 23. Thomas S., (1979), The Multi-National Companies, Wayland Publishers, Hove.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu