BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bywalec Grzegorz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Decentralizacja Indii - przesłanki, istota i bariery
Decentralisation of India - Premises, Essence and Barriers
Źródło
Samorząd Terytorialny, 2009, nr 12, s. 57-65
Słowa kluczowe
Decentralizacja, Reforma administracji publicznej, Administracja lokalna
Decentralization, Civil service reform, Local administration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Indie
India
Abstrakt
W 1992 r. rozpoczęto w Indiach, wraz z reformami gospodarczymi, reformę ustroju administracyjnego, polegającą na utworzeniu demokratycznych samorządów lokalnych. Barierami utrudniającymi wdrożenie instytucji demokratycznego samorządu w Indiach, jak zauważa Autor, były przede wszystkim stosunki społeczne oparte na tradycyjnej, bardzo zhierarchizowanej i niedemokratycznej strukturze społecznej. Oprócz tego decentralizację opóźniał opór drugiego szczebla indyjskiej administracji, tj. rządów stanowych, bardzo rozpowszechniona korupcja, a także ogromne zacofanie cywilizacyjne. Mimo tych przeszkód postępująca decentralizacja oraz liberalizacja i otwarcie na świat gospodarki przyczyniły się do przyspieszenia rozwoju i modernizacji Indii. W artykule przedstawiono cele, problemy oraz skutki największej na świecie decentralizacji. (abstrakt oryginalny)

Together with the economic reforms, the reforms of the administrative system in India started in 1992, involving the establishment of democratic local self-governments. The author notes that the barriers obstructing the implementation of the institution of the democratic self-government in India were primarily social relationships based on a highly hierarchical and non-democratic social structure. Furthermore, decentralisation was delayed firstly by the second level of Indian administration, i.e. the state governments, and secondly the widespread corruption and the huge backwardness in civilisation terms. Despite these obstacles, the progressing decentralisation and liberalisation, as well as the opening of the economy to the world contributed to the acceleration of the development and modernisation of India. The article presents the objectives, problems and results of the largest decentralisation in the world. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. G. Bywalec, Determinanty decentralizacji finansów publicznych Indii, Łódź 2005.
 2. G. Bywalec, Uwarunkowania rozwoju samorządności wiejskiej w Indiach, „Wieś i Rolnictwo", 2004/1.
 3. The Constitution of India, New Delhi 2000.
 4. K. Dębnicki, Konflikt i przemoc w systemie politycznym niepodległych Indii, Warszawa 2000, s. 115.
 5. Konstytucja Republiki Indii, Wrocław 1976.
 6. A. Lijphart, The Puzzle of Indian Democracy: A Consociational Interpretation, „The American Political Science Review" 1996/2.
 7. 11G. Mathew, Panchayati Raj in India - An Overview, w: Status of Panchayati Raj in the States and Union Territories of India, New Delhi 2000, Appendix - VI.
 8. G. Myrdal, Przeciw nędzy na świecie, Warszawa 1975, s. 282.
 9. M. Rai, M. Nambiar, S. Paul, S.U. Singh, S.S. Sahni, The State of Panchayats. A Participatory Perspective, New Delhi 2001, s. 11.
 10. L.B. Rurup, Fallbeispiel: Indien, w: E Hengstenberg (red.), Dezentralisierung und kommunale Selbstverwaltung: zur kommunalpolitischen Projektarbeit der Friedrich Ebert - Stiftung in Afrika, Asien, Lateinamerika, Bonn 1999, s. 72.
 11. http://www.reintegration.net/indien
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-4973
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu