BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rutkowski Jerzy
Tytuł
Zarządzanie przez podatki w jednostkach samorządu terytorialnego
Management by Taxes in Local Governments Units
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 14-25, bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Podatki, Podatek od nieruchomości, Podatek rolny, Samorząd terytorialny
Management, Taxes, Property tax, Agricultural tax, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zarządzanie przez podatki polega na podejmowaniu decyzji we wszystkich obszarach szeroko pojmowanej działalności gospodarczej, uwzględniających wszelkie możliwe skutki podatkowe. Może ono być wykorzystywane przez jednostki samorządu terytorialnego w celu realizacji zadań rozwojowych. Podstawowym instrumentem jest tu podatek od nieruchomości. (abstrakt oryginalny)

Management by taxes is based on undertaking decisions, in all areas of economic activity, concerning all possible tax effects. It may be used by local government units with the aim of realization of development targets. Real estate tax is here one of the most important instruments. In the paper chosen elements of territorial units' tax system are considered. i. e. incomes and dynamics of Incomes from taxes and local fees in gminas and cities on the rights of powiats, and ceiling real estate tax rates. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Gajl N., (1992), Teorie podatkowe w świecie, PWN, Warszawa.
 2. Hanusz A., (1995), Podatki samorządowe. Przepisy i komentarz, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa.
 3. Krajewska A., (2004), Podatki. Unia Europejska. Polska. Kraje Nadbałtyckie, PWE, Warszawa.
 4. Markowski T., (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 5. Rutkowski J., (2000), Podatek dochodowy od osób fizycznych w Polsce lat 90-tych, FBU, Łódź.
 6. Rutkowski J., (2005), Przemiany dochodów budżetów samorządowych w świetle nowych uregulowań prawnych, [w:] Kożuch A., Mirończuk A. (red.), Zarządzanie finansami lokalnymi, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 7. Sokołowski J., (1995), Zarządzanie przez podatki, PWN, Warszawa.
 8. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 9 z 2002 r., poz. 84).
 9. www.mofnet.gov.pl z dnia 21 października 2005 r.
 10. www.mofnet.gov.pl z dnia 29 marca 2005 r.
 11. www.bankier.pl/firma/podatki/narzedzia/niezbednik/?all=0&part=nieruchomosci z dnia 5 maja 2005 r.
 12. www.republika.pl/finanse_lokalne/03_lesny.htm z dnia 4 maja 2005 r.
 13. www.republika.pl/finanse_lokalne/03_lesny.htm z dnia 4 maja 2005 r.
 14. www.republika.pl/finanse_lokalne/02_rolny.htm z dnia 3 maja 2005 r.
 15. www.stat.gov.pl z dnia 2 maja 2005 r.
 16. www.zalewo.pl/cdijz/rfinansow/plesny.htm z dnia 28 kwietnia 2005 r.
 17. Wyrzykowski W., (2004), Polski system podatków i opłat w zarysie, Scienty Publishing Group, Gdańsk.
 18. Ziółkowska W., (2005), Finanse publiczne. Teoria i zastosowania, WSzB, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu