BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Peter-Bombik Katarzyna
Tytuł
Zarządzanie środkami pieniężnymi w jednostce samorządu terytorialnego na przykładzie Krakowa
Cash Management in Local Government for Example of Cracow
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 89-98, bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie gotówką, Zarządzanie finansami, Usługi bankowe, Samorząd terytorialny
Cash management, Financial management, Banking services, Local government
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Opracowanie przedstawia podstawowe cele zarządzania środkami pieniężnymi w jednostkach samorządu terytorialnego; narzędzia zarządzania gotówką; możliwości w tym zakresie oferowane samorządowi przez sektor bankowy. (abstrakt oryginalny)

Cash management is a part of financial management and begins to be more important especially in the local politics. Cash management as an idea means running financial economy in such a way that on one hand it guarantees liquidity of local government, on the other hand - gaining as big profits as possible from the capital owned. By cash management is understood managing cash and bank accounts. The range of facilities offered to local authorities, for example by the banks, is very wide. Proper use of those instrument can be one of the elements of development and competitiveness of local governments. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bakalarczyk S., (2002), Kredyty w gospodarce finansowej gmin w świetle badań, [w:] Dolata S. (red.), Problemy finansowe w działalności samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 2. Błoński M., Kondracki K., (2004), Zarządzanie na przełomie wieków, Hays Personnel Services (Poland), Warszawa.
 3. Borodo A. (red.), (2002), Samorząd terytorialny a banki, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń.
 4. Brigham E.F., (1996), Podstawy zarządzania finansami, t. 3, PWE, Warszawa.
 5. Denek E. (red.), (2000), Usługi bankowe dla samorządu terytorialnego, Biblioteka Menedżera i Bankowca "Zarządzanie i Finanse", Warszawa.
 6. Europejska Karta Samorządu Terytorialnego dnia 15 października 1985 roku (Dz.U. 1994, nr 124, poz. 607).
 7. Gładysz M., Powiązania pomiędzy bankami a jednostkami samorządu terytorialnego, [w:] Adamowicz M. (red.), (2002), Finanse publiczne w skali lokalnej i regionalnej, Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa.
 8. Jastrzębska M., (1998), Dziedziny zarządzania finansami gminy, "Samorząd Terytorialny" nr 7/8.
 9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483).
 10. Krasucka-Bodynek M., Stanisławiszyn H., (2000), Bankowa obsługa budżetu gminy, [w:] Dolata S. (red.), Prawne i finansowe aspekty funkcjonowania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 11. Materiały i informacje udostępnione przez Biuro Skarbnika i Wydział Finansowy Urzędu Miasta Krakowa.
 12. Pakoński K., (1997), Gmina jako przedsiębiorstwo, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 13. Szostak R., (1999), Obsługa bankowa budżetu jednostki samorządu terytorialnego, "Finanse Komunalne" nr 3.
 14. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2003, nr 15, poz. 148 z późn. zm.).
 15. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz.U. 2002, nr 72, poz. 665 z późn. zm.).
 16. Wojciechowski E., (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 17. Woźniak B., (2000), Ocena sytuacji finansowej gminy na potrzeby banku komercyjnego, [w:] Bem E. (red.), Reforma administracji publicznej. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i polityczne, Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu