BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nóżka Agnieszka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Wielostopniowy i wielobokowy rachunek kosztów i wyników w ocenie efektywności jednostek badawczo-rozwojowych
Multilevel and Multi-Structural Income Statement in Profitability Analysis for R&D Units
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 359-366, tabl., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Studium przypadku, Rachunek kosztów i wyników, Badanie efektywności, Instytuty naukowo-badawcze
Case study, Costs and results account, Research efficiency, Scientific-research institute
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono jedno z najbardziej skutecznych narzędzi rachunkowości zarządczej - wielostopniowy i wielobokowy rachunek kosztów zmiennych. Model ten opisano, jako narzędzie planistyczno-kontrolne z możliwością wykorzystania w jednostkach badawczo-rozwojowych (JBR). Sposób konstrukcji tego modelu, stanowiąc jednocześnie rodzaj raportu na temat rentowności jednostki badawczo-rozwojowej, przedstawiono na przykładzie wybranego Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki (IMW).

The article refers to the usage of one of the most effective tool of managerial accounting - multi-level and multi-structural income statement. It is claimed to be used at multilayer corporate profitability analysis as well as it poses a valuable planning and controlling tool. Therefore, it is a practical solution for R&D unit, where any efficiency improvements and their measuring mechanisms are sought after. The article presents the rationale of multilevel and multi-structural income statement in R&D and shows the example of such a tool in a chosen R&D organization. The opportunities and potential drawbacks of its application have been discussed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaruga A., Nowak W. A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza: koncepcje i zastosowania, Wydanie II, Absolwent, Łódź 2001.
  2. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
  3. Poetschke H., Wykorzystanie wielostopniowego i wieloblokowego rachunku wyników (marż) do celów planistyczno-kontrolnych, [w:] Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwach w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Materiały Konferencyjne, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2001.
  4. Program przekształceń strukturalnych i własnościowych jednostek badawczo-rozwojowych, Zespól Międzyresortowy ds. Przekształceń Własnościowych JBR, Warszawa, 26 września 2003 r., wersja elektroniczna dostępna: http://www.solidarnosc.org.pl/ksn/Docs/raport_zmsdpjbr.pdf [pobrano: 27.05.2009 r.].
  5. Sobańska I. (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003.
  6. Sobańska I., Rozwój systemów rachunku kosztów w gospodarce rynkowej, Towarzystwo Gospodarcze RAFIB, Łódź l998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu