BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orliński Ryszard (Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie wartością szpitala
Patients' Records in the Information System of a Hospital
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 367-374, bibliogr. 20 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Szpitalnictwo, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie wartością
Hospital service, Enterprise value, Value management
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wartość szpitala może przybierać różną postać. Pomysły na prywatyzację szpitali spowodowały, że wartości te mają charakter operacyjny, dochodowy, medyczny, księgowy, ekonomiczny, rynkowy, odtworzeniowy, historyczny i zarządczy. W artykule przedstawiono różne ujęcia wartości szpitala oraz omówiono możliwości zarządzania tymi wartościami. (fragment tekstu)

The information system of hospitals is the source of information for the needs of efficient management. Information sources are created in different sub-systems where the most important one is patients' record. The data taken from this system are fundamental in settling accounts with the National Health Fund and are fundamental in internal bookkeeping and financial accounts. At the same time, patient's record is a history of patient's health and grounds for medical procedures used in treatment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Doyle D., Kontrola kosztów, Wyd. Signum, Kraków 1996.
 2. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 3. Encyklopedia powszechna, PWN, Warszawa 1976.
 4. Kodeks etyki lekarskiej z dnia 2 stycznia 2004 r. ze zmianami uchwalonymi w dniu 20 września 2003 r. przez Nadzwyczajny VII Krajowy Zjazd Lekarzy.
 5. Nita B., Metody wyceny i kształtowanie wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 6. Olzacka B., Pałczyńska-Gościniak R., Leksykon zarządzania finansami, ODDK, Gdańsk 1998.
 7. Orliński R., Ocena świadomości kosztowej w zakładach opieki zdrowotnej, [w:] Zarządzanie zdrowiem społecznym i edukacją menedżera ochrony zdrowia, red. M.D. Głowacka, Wydawnictwo WSKiZ w Poznaniu, 2007.
 8. Pluta W., Zarządzanie wartością małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.
 9. Sitko J., Rachunek kosztów procedur medycznych - zastosowanie w zarządzaniu szpitalem i kontraktowanie usług medycznych, "ANTIDOTUM" 1998 nr 2.
 10. Skoczylas W. (red.), Determinanty i modele wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 11. Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1993.
 12. Strużyna J., Struktura kapitału ludzkiego a wartość przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wyd. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, 2000.
 13. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, DzU 1997 nr 115, poz. 741 tekst jednolity z 2004 r.: DzU nr 261, poz. 2603 z późn. zm.
 14. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, DzU 1991 nr 80, poz. 350, DzU 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn, DzU 1983 nr 45, poz. 207 zm. z 2008 r. nr 203, poz. 1267; z 2006 r. nr 222, poz. 1629; z 2005 r. nr 169, poz. 1418; z 2005 r. nr 143, poz. 1199; z 2004 r. nr 146, poz. 1546; z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej, DzU 1991 nr 91, poz. 408 z późn. zm.
 17. Wierzbicki K., Kontrola wewnętrzna, Wyd. UNIWERS, Warszawa-Zielona Góra 1996.
 18. Wójcik D., Narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, "Organizacja i Kierowanie" 2001 nr 4(106), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk.
 19. Zimniewicz K., Podstawy zarządzania, Poznań 1993.
 20. Ziółkowska B., Zarządzanie nowoczesnością środków pracy w celu wzrostu wartości przedsiębiorstwa, [w:] Wartość przedsiębiorstwa-z teorii i praktyki zarządzania, red. J. Duraj, Wyd. Szkoły Wyższej im. P. Włodkowica w Płocku, 2000.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu