BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ossowski Marek (Uniwersytet Gdański), Zackiewicz Beata (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Wybrane zagadnienia pomiaru efektywności działań
Measuring the Activities Effectiveness - Selected Issues
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 375-383, rys., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Efektywność zarządzania, Narzędzia zarządzania, Pomiar efektywności, Jakość, Koszty
Management effectiveness, Management tools, Efficiency measurement, Quality, Costs
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu był przegląd wybranych koncepcji i narzędzi efektywnego zarządzania działaniami. Omówiono dostępne metody pomiaru efektywności działań z perspektywy trzech ważnych aspektów tych działań: kosztów, czasu i jakości. Autorzy zwrócili uwagę w szczególności na takie narzędzia jak: miernik nazwany czasem krytycznym (Break-Even-Time BET), kompleksowe zarządzanie jakością (Total Quality Management TQM), analizę wartości (Value Analysis VA ), rachunek kosztów docelowych (Target Costing TC), budżetowanie oparte na działaniach (Activity Based Budgeting ABB), rachunek kosztów działań (Activity Based Costing ABC), zrównoważoną kartę wyników (Balanced Scorecarad BSC), przypominając o możliwych kombinacji i integracji różnych narzędzi z nowoczesnymi metodami zarządzania.

The article reviews selection of concepts and tools for effective management of activities. The authors present available methods of measuring effectiveness of operations as viewed from the perspective of three important aspects of those activities: costs, time, and quality. The authors point in particular to: BET (Break-Even-Time), TQM (Total Quality Management), VA (Value Analysis), TC (Target Costing), ABB (Activity Based Budgeting), ABC (Activity Based Costing), BSC (Balanced Scorecard), still reminding of possible combination and integration of several tools with modern management methods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blaik P., Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania, PWE, Warszawa 2001.
 2. Cokins G., Project Accounting and ABC/M: Choice or Bland?, A Technical Bulletin from ABC Technologies, Beaverton, Oregon 1999.
 3. Cooper R., Kaplan R.S., Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, "Harvard Business School Press", Boston, Massachusetts 1997.
 4. Crum L.W., Analiza wartości. Poszukiwanie optymalnej wartości, PWE, Warszawa 1973.
 5. Euske K.J., Player R.S., Leveraging management improvement techniques, "Sloan Management Review", Fall 1996.
 6. Gabrusewicz W., Hamrol M., Kurtys E., Sobolewski H., Analiza wartości jako narzędzie optymalizacji kosztów własnych przedsiębiorstwa, AE, Poznań 1998.
 7. Gering M., Activity Based Costing and performance improvement, "Management Accounting" 1999 nr 3.
 8. Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 9. House Ch.H., Price R.L., The Return Map: Tracing Product Teams, "Harvard Business Review" 1991 nr 1-2.
 10. Iwasiewicz A., Zarządzanie jakością, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Kraków 1999.
 11. Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza - koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łódź 1999.
 12. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODDK, Gdańsk 1997.
 13. Kapłan R. S., Norton D.P., Strategiczna karta wyników ~ jak przełożyć strategią na dziabnie, PWN, Warszawa 2001.
 14. Miles L.D., Techniques of Value Analysis and Value Engineering, McGraw-Hill, New York 1961.
 15. Skrzypek E., Problemy zarządzania jakością, Wydawnictwo Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1992, s. 17.
 16. Stoner J.A.F., Frejman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWN, Warszawa 1999.
 17. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 18. Tanaka T., Target costing at Toyota, "Journal of Cost Management", Spring 1993.
 19. Tani T., Interactive control in target cost management, "Journal of Management Accounting Research" 1995nr 6.
 20. Turney P.B.B., Activity-Based management, "Management Accounting" 1992 nr 1.
 21. Zackiewicz B., Przegląd technik i narządzi wspomagających zarządzanie kosztami nowego produktu poprzez rachunek kosztów docelowych, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 14, UE, Wrocław 2008, s. 449-461.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu