BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawłowska-Mielech Jadwiga (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu)
Tytuł
Optymalizacja procesu gromadzenia informacji kosztowych na potrzeby decyzyjne
The Optimization Process of Stockpiling of Cost Information for Decision Requirements
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 384-389, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Próg rentowności, Arkusze kalkulacyjne, Informacja w podejmowaniu decyzji, Informacyjna funkcja rachunku kosztów
Break-even point (BEP), Spreadsheets, Information in decision making, Cost accounting information function
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było zaprezentowanie możliwości usprawnienia procesu pozyskiwania informacji kosztowych na potrzeby decyzyjne z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego (MS Excel), z przeznaczeniem dla przedsiębiorstw należących do sektora MŚP. Wykorzystanie techniki komputerowej pozwoliło osiągnąć wyższą efektywność działań przy niższych nakładach przez gromadzenie, przetwarzanie oraz porządkowanie informacji i ich wizualizację. Na potrzeby opracowania przedstawiono analizę koszty-wielkość, sprzedaży-zysk. (fragment tekstu)

Rational decisions about operational management can be taken on the basis of information at the available proper time. The process of gathering and processing information can be alleviated through the use of Information Technology. This paper discusses the possibility of improving the accrual of cost information for operational management through the use of spread sheet software. An in-depth analysis of cost-volume-profit was undertaken. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Lichtarski J.M., Celowość wdrażania i stosowania współczesnych koncepcji i metod zarządzania w małych przedsiębiorstwach, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 2006.
  2. Nowosielski S., Celowość wprowadzania controlling w małej firmie, [w.] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - celowość, skuteczność, efektywność, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, AE, Wrocław 2006.
  3. Piosik A., Zasady rachunkowości zarządczej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu