BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rumniak Paweł (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłanki kształtowania rentowności i płynności finansowej podmiotu na podstawie mierników ilościowo-wartościowych na przykładzie przedsiębiorstw operujących na rynku FMCG
Premises of Shaping the Profitability and the Financial Liquidity of the Subject on the Basis of Volume and Value Measures on the Example of Enterprises Operating in the FMCG Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 415-424, tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Produkty szybko zbywalne, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Mierniki wartości przedsiębiorstwa, Ocena działalności przedsiębiorstwa, Rentowność przedsiębiorstwa, System kontroli
Fast Moving Consumer Goods (FMCG), Enterprises financial liquidity, Enterprise value measures, Performance evaluation of enterprises, Enterprise profitability, Control system
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problemy związane z tworzeniem spójnego systemu kształtowania rentowności i płynności finansowej przedsiębiorstw działających na rynku FMCG. Omówiono dwa skrajne podejścia: minimalistyczne oparte o system wskaźników ekonomicznych oraz podejścia radykalne oparte na czynnikach organizacyjnych, prawnych, techniczno-technologicznych przez pryzmat procesów występujących w tym zakresie. Kompleksowe podejście do systemu kształtowania rentowności i płynności finansowej wymaga szczegółowej analizy każdego podmiotu w sposób indywidualny, co zostało podkreślone w artykule.

In the article, problems associated with creating the consistent system of shaping the profitability and the financial liquidity of enterprises operating in the FMCG market were brought up. The author presented two outermost approaches: the minimalist approach leaning against the system of economic indicators backed up with signs of the success and the maximalist approach leaning against looking at the entity through the organizational, legal, technical, technological prism and through the prism of processes occurring in the subject. The comprehensive approach to the system of shaping the profitability and the financial liquidity requires the detailed look at every entity in the individual way what was underlined in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Kasiewicz S., Nowe wskaźniki oceny zarządzania przedsiębiorstwem, EiOP 1999 nr 6.
  2. http://www.fmcg.eurostudent.pl/infopage.php?id=2.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu