BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sawicki Kazimierz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Budżet sprzedaży i kontrola jego wykonania
The Sales Budget and the Control of Its Realization
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 425-431, rys., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Budżet przedsiębiorstwa, Przychody, Sprzedaż
Budgets of enterprises, Revenue, Sale
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawianie procedur tworzenia i kontroli realizacji budżetu sprzedaży, a także zwrócenie uwagi na potrzebę łącznej oceny przychodów ze sprzedaży oraz kosztów sprzedaży i marketingu. (fragment wstępu)

The usefulness of the sales budget depends on the way in which it has been created, the budget implementation and the control of its realization as well as characteristic traits of the entity and the conditions of its activities. The sales budget should consist of the revenues as well as related to them costs of the goods sold, expenses of marketing, advertising and promotion and other selling expenses. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bek-Gaik В., Procedura kosztów, [w:] W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada-Cieśla, Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków 2001.
 2. Buk H., Nowoczesne zarządzanie finansami, Planowanie i kontrola, C.H. Beck, Warszawa 2006.
 3. Czubakowska K., Budżetowanie w controllingu, ODDK, Gdańsk 2004.
 4. Dura A., Budżetowanie a strategia rynkowa przedsiębiorstwa, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, cz. II, Katedra Zarządzania Finansami, Wydział Zarządzania AGH, Kraków 2001.
 5. Glynn J.J., Perin J., Murphy M.P., Rachunkowość dla menedżerów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 6. Jończyk-Strzała E., Budżetowanie w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Analiza wyników badań, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 7. Kustra A., Budżetowanie w controllingu, marketingu i sprzedaży, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Trycza Modrzejewskiego, Kraków 2004.
 8. Łada-Cieślak M., Zasady budżetowania w przedsiębiorstwie, [w:] W. Krawczyk, B. Bek-Gaik, M. Łada-Cieślak, Budżetowanie działalności przedsiębiorstw, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna, Kraków 2001.
 9. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 10. Nowak M., Koszty działalności marketingowej, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Kraków 2005.
 11. Sawicki K., Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu, [w:] Rachunkowość a controlling, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 868, AE, Wrocław 2000.
 12. Sawicki K., Problemy zastosowania rachunkowości w budżetowaniu kosztów, przychodów i wyniku finansowego przedsiębiorstwa, [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych - teoria i praktyka, red. W. Krawczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Kraków-Zakopane 2007.
 13. Szychta A., Zasady i metody budżetowania, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu