BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sojak Sławomir (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Zarządzanie zyskiem (Yield Management) jako sposób na zwiększenie efektywności działania w hotelarstwie
Yield Management as a Way of Maximizing Effectiveness in the Hotel Industry
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 432-444, tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Usługi hotelowe, Studium przypadku, Hotelarstwo, Pomiar efektywności, Zysk
Hotel services, Case study, Hotel industry, Efficiency measurement, Profit
Uwagi
summ.
Abstrakt
Yield Management (zarządzanie zyskiem) to stosunkowo nowa metoda ustalania cen pokoi hotelowych. Jej podstawowa idea polega na tym, że cena pokoi jest ściśle uzależniona od istniejącego popytu na nie, a nie od poniesionych kosztów. Takie podejście jest również wykorzystywane w innych sektorach gospodarki, które charakteryzują się następującymi cechami: mają stosunkowo stały poziom zdolności wytwórczych, odpowiednie struktury kosztów (koszty stałe przewyższają koszty zmienne), łatwo psujące się towary, przewidywane zapotrzebowanie na produkty lub usługi, przy czym popyt ten jest zmienny w czasie. W pracy przedstawiono praktyczny sposób wykorzystania tej metody, na przykładzie hotelu czterogwiazdkowego w ciągu tygodnia. Następnie skoncentrowano się na szczegółowej analizie podstawowych wskaźników stosowanych w Yield Management (stopień wykorzystania pokoi, średnia cena pokoju, przychód na jeden dostępny pokój) na przykładzie Grupy Kapitałowej Orbis w okresie 2003-2007.

Yield Management is a relatively new method of setting hotel services prices. Its principle notion is a close relation between the room prices and demand for them, and not just cost bearing. This approach is also exercised in other sectors of economy which are characterized by the following features: they have a comparatively fixed level of productivity capacity (offered service supply), appropriate cost structure (fixed costs outnumber variable costs), perishable goods, they are aware of the foreseeable demand for the products or services while the demand may change in time. The paper presents the synthesis of yield management on the example of a four-star hotel within a period of a week. Then, it focuses on a detailed analysis of basic indexes employed in the method (Occupancy Rate, Average Daily Rate, Revenue per Availability Room) as exemplified by the Orbis Capital Group within the period of 2003-2007. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jones P., Defining Yield Management and Measuring Its Impact on Hotel Performance, [w:] A. Ingold, U. McMahon-Beattiea, I. Yeoman, Yield Management. Strategies for the Service Industries, London 2006.
  2. Kimes S.E., A Strategic Aproach to Field Management, [w:] A. Ingold, U. McMahon-Beattie, I. Yeoman, Yield Management. Strategies for the Service Industries, London 2006.
  3. Kotaś R., Sojak S., Rachunkowość zarzadcza w hotelarstwie i gastronomii, PWE, Warszawa 2009.
  4. McMahon-Beattie U., Donaghy K., Yield Management Practices, [w:] A. Ingold, U. McMahon-Beattiea, I. Yeoman,, Yield Management. Strategies for the Service Industries, London 2006.
  5. Orbis. Raport roczny 2004, http://www.orbis.pl/ir/, 14.02.2009 r.
  6. Orbis. Raport roczny 2005, http://www.orbis.pl/ir/, 14.02.2009 r.
  7. Orbis. Raport roczny 2006, http://www.orbis.pl/ir/, 14.02.2009 r.
  8. Orbis. Raport roczny 2007, http://www.orbis.pl/ir/, 14.02.2009 r.
  9. Schmidgall R.S., Performance Measures Used in Hotel Companies, [w:] P. Harris (red.), Accounting and Finance for the International Hospitality Industry, Butterworth, Heinemann, Oxford 1995.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu