BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanek Mirosław (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Budżetowanie - system zarządzania kosztami i wynikami w przedsiębiorstwie produkcyjnym
Budgeting - Costs and Profits Management System in a Production Factory
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 58, s. 458-467, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Systemy zarządzania kosztami i wynikami
Słowa kluczowe
Produkcja, Zarządzanie kosztami, Budżetowanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Production, Costs management, Budgeting, Enterprise management
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule omówiono budżetowanie jako skuteczne narzędzie zarządzania, umożliwiające precyzyjną kontrolę kosztów. Umiejętne zarządzanie wpływa bezpośrednio na zyski. Autor przedstawił i przeanalizował etapy procesu budżetowania oraz funkcje i zasady, które kontrolują ten proces. Sam proces budżetowania przedstawił na przykładzie zakładu produkcyjnego.

The article is on budgeting as a tool of effective management. Owing to it, precise control of costs is possible. Skilful managing directly influences profits. The author presents and analyzes stages of the process of budgeting. Functions and rules, which control that process, are also discussed. The process of budgeting is presented on the example of a production factory, whose characteristic elements are highlighted. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Drury C., Rachunek kosztów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
  2. Dylewski M., Filipiak B., Szczypa P., Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze, CeDeWu, Warszawa 2007.
  3. Budżetowanie - system Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
  4. Kowalak R., Benchmarking w zarządzaniu kosztami, [w:] Strategiczne zarządzanie kosztami, red. E. Nowak, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
  5. Nowak E. (red.), Budżetowanie kosztów przedsiębiorstwa, ODiDK, Gdańsk 2002.
  6. Nowak E., Podstawowe koncepcje zarządzania, [w:] Budżetowanie w przedsiębiorstwie, red. E. Nowak, B. Nita, Oficyna Wolters Kluwer Business, Kraków 2007.
  7. Wnuk-Pel T., Zarządzanie rentownością. Budżetowanie i kontrola Activity Based Costing/Management, Difin, Warszawa 2006.
  8. Zimniewicz K., Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu