BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Majchrzak Marzena (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Badanie wpływu filantropii na wizerunek przedsiębiorstwa
The Research on the Influence of the Philanthropy on Enterprise's Image
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 22, s. 104-122, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Filantropia, Działalność społeczna, Wizerunek przedsiębiorstwa, Przewaga konkurencyjna, Badania konsumenckie
Philanthropy, Social activity, Company image, Competitive advantage, Consumer research
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem tej pracy będzie przeprowadzenie analizy, w jaki sposób filantropia, stająca się dla przedsiębiorców elementem długotrwałej strategii zdobywania przewagi konkurencyjnej, jest oceniana przez konsumentów. W pracy zawrze się ponadto odpowiedź na pytanie, czy działalność prospołeczna i proekologiczna buduje zaufanie do przedsiębiorstwa i jakie wyobrażenie o biznesowym ofiarodawcy, a przede wszystkim jego produktach, ma potencjalny klient. Analiza będzie również próbą oceny, czy w drodze ku pozycji lidera łączenie działalności gospodarczej z wypełnieniem celów społecznych znajduje należyte uznanie wśród adresatów tejże dobroczynności. (fragment tekstu)

Consumers behaviour research is essential for both: the economist and the customer, who can often understand his own choices. The customer is mainly concentrated on the empirical investigation, physical features of the product and the knowledge about the product. However the economist's approach is the analysis on the higher level of factors, which indirectly and at the same time strongly influence customers' decisions. Considering this facts, it is going to be checked if, in the way to become the leader, joining the economic activities with the public work is respected by receivers of this philanthropy. Moreover the work will contain the answer to the question if the public work and pro-ecological actions make the company reliable and if it has an influence on the customer's opinion about the company and its products. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Campbell D., Moore G., i Metzger M., 2002, Corporate philanthropy in the U.K. 1985--2000: Some empirical findings, "Journal of Business Ethics" nr 39 (1/2).
  2. Friedman M., 1993, Kapitalizm i wolność, Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.
  3. Low J., Cohen K., 2006, Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Porter M., Kramer M., 2003, Filantropia przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej, "Harvard Business Review Polska", wrzesień.
  5. Roguska B., 2004, Świadomość konsumencka: wizerunek firmy a decyzje konsumenckie, w: Lena Kolarska-Bobińska (red.), Świadomość ekonomiczna społeczeństwa i wizerunek biznesu, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
  6. Suranyi-Unger T., 1981, Consumer Behavior and Consumer Well-Being: An Economist's Digest, "The Journal of Consumer Research", Vol. 8, nr 2 (Sep.).
  7. Udayasankar K., 2008, Corporate Social Responsibility and Firm Size, "Journal of Business Ethics", Dec, Vol. 83, Iss. 2.
  8. Useem M., 1988, Market and Institurional Factors in Corporate Contributions, "California Management Review", Winter, Vol. 30, Iss. 2.
  9. Wang A., 2008, Dimensions of Corporate Social Responsibility and Advertising Practice, "Corporate Reputation Review", Summer, Vol. 11, Iss. 2, London.
  10. Zarządzanie wartością firmy, 1999, H. Szablewski (red.), Wyd. Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu