BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gajderowicz Tomasz (Uniwersytet Warszawski, student)
Tytuł
Wycena czasu wolnego - podejście eksperymentalne
The Valuation of Leisure Time - Experimental Treatment
Źródło
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2009, nr 22, s. 142-162, tab., rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Czas wolny, Metodologia badań, Eksperyment badawczy, Ekonomia eksperymentalna
Leisure time, Research methodology, Scientific experiment, Experimental economics
Uwagi
summ.
Abstrakt
Czas wolny jest jedną z podstawowych kategorii ekonomicznych, jednak do chwili obecnej nauki ekonomiczne nie wypracowały spójnej teorii dotyczącej wartości i znaczenia czasu wolnego, która by uwzględniała i w syntetyczny sposób opisywała złożoność zjawiska. Celem pracy jest rewizja dotychczasowych metod i wskazanie nowego, a jednocześnie precyzyjnego narzędzia, które mogłoby służyć do wyceny specyficznego dobra. (fragment tekstu)

The paper takes the problem of difficulties in the valuation of leisure time within the context of methods used to estimate the value of non-market goods. The traditional methods were compared to the innovative approach of experimental economics. Two laboratory experiments were planned and carried out, and henceforth analyzed and critiqued. The influence of the size of the company on formation of the decision which location to choose. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Awbrey J., Awbrey S., 1995, Interpretation as Action: The Risk of Inquiry, Rochester.
 2. Blumkin T., Ruffle В., Gunan Y., 2009, Are Income and Consumption Taxes Ever Really Equivalent? Evidence from a Real-Efort Experiment with Real Goods, Beersheba.
 3. Bookshire D., Coursey D.L., 1987, Measuring the value of a public good: an empirical comparison of elicitation procedures, "American Economic Review" nr 77.
 4. Capra C., Meer S., Lanier K., 2006, The Effects of Induced Mood on Bidding in Random Nth-price Auctions, Atlanta.
 5. Ciszewska K., 1997, Zastosowanie metody wyceny warunkowej do oszacowania wartości ekonomicznej środowiska na przykładzie Bagien Biebrzańskich, Warszawa.
 6. Czajkowski M., 2003, Przyczyny powstawania dysparytetu WTA-WTP dla dóbr konsumpcyjnych, "Ekonomia" nr 11, Warszawa.
 7. Czajkowski M., 2008, Nośniki wartości dóbr środowiskowych, Warszawa.
 8. Dickinson D.L., 1999, An Experimental Examination of Labor Supply and Work Intensities, "Journal of Labor Economics" nr 17(4).
 9. Hoehn J., Randall A., 1987, A Satisfactory Benefit Cost Indicator from Contingent Valuation, "Journal of Environmental Economics and Management" nr 3.
 10. Ireland T.R., 2001, Categories of time use for forensic economics.(valuation of time), "Journal of Forensic Economics" nr 14(1).
 11. Smith V.L., 1991, Papers in experimental economics, Cambridge.
 12. Tversky A., Kahneman D., 1974, Judgment Under Uncertainity: Heuristics And Biases, "Science" nr 185.
 13. Tversky A., Kahneman D., 1979, Prospect Theory: An Analysis of Decision Under Risk, "Econometrica" nr 2.
 14. Vartia, Y.O., 1983, Efficient Methods of Measuring Welfare Change and Compensated Income in Terms of Ordinary Demand Functions, "Econometrica" nr 51.
 15. Zwerina K., Huber J., Kuhfeld W., 1996, A General Method for Constructing Efficient Choice Designs, Ludwigshafen.
 16. Żylicz T., 2007a, Wycena dóbr nierynkowych, "Aura", sierpień.
 17. Żylicz T., 2007b, Pośrednie metody wyceny, "Aura", wrzesień.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-3056
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu