BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyk Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koszty ryzyka kredytowego banku
Credit Risk Costs in the Bank
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 56, s. 339-346, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Rachunkowość bankowa, Kredyt bankowy, Ryzyko kredytowe
Bank accounting, Bank credit, Credit risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Rachunkowość banku odgrywa ważna rolę w działalności banku a szczególnie w procesie zarządzania ryzykiem kredytowym, gdyż dostarcza ważnych informacji organom zarządzającym. W opracowaniu omówiono sposoby oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw, metody szacowania ryzyka kredytowego i formy ewidencji księgowej kredytów.

Bank accounting in the process of managing risk related to bank operations is of key importance, as it provides managing bodies with a number of important pieces of information. Financial reports prepared in a reliable way and presenting the picture of elements of assets of a bank in a credible manner are of greatest importance to recipients of information. Such reporting is the basis of control of operations performed by supervisory institutions and external auditors as well as constitutes the basic element of internal audit. However, financial reporting is not the only element of the bank accounting system that is important in bank risk management.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Olchowicz I., Taczała A., Sprawozdawczość finansowa, Difin, Warszawa 2002.
  2. Przybylska-Kapuścińska W., Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Akademia Ekonomiczna, Poznań 2001.
  3. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, DzU 1994 nr 121, poz. 594, ze zmianami.
  4. Zaleska M., Prognozowanie upadłości banków na podstawie ich sprawozdawczości, "Bezpieczny Bank" 2001, nr 3/4.
  5. Zasady dobrej praktyki bankowej w zakresie rachunkowości kredytów i udostępniania informacji o kredytach, Komitet Bazylejski ds. Nadzoru Bankowego, Bazylea, lipiec 1999.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu