BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pietrzak Przemysław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Tytuł
Rola ekonomicznej wartości dodanej w pomiarze wartości spółki dla akcjonariusza
The Meaning of Economic Added Value in the Measurement of Company Value for a Shareholder
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 56, s. 356-363, rys., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Wartość dodana, Ekonomiczna wartość dodana, Metoda zdyskontowanych strumieni pieniężnych, Wycena przedsiębiorstwa
Value added, Economic Value Added (EVA), Discounted cash flow (DCF), Enterprise valuation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem pracy jest prezentacja wybranych zagadnień dotyczących ekonomicznej wartości dodanej w pomiarze wartości dla akcjonariuszy. W pracy, wartości dla akcjonariuszy jest mierzona za pomocą metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

The purpose of the study is a presentation of chosen issues concerning economic value added in the shareholder value measurement. In the paper, shareholder value is measured with the use of the method of discounted cash flow.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bennet Stewart explains how EVA(r), Stern Stewart & Co., http://www.sternstewart.com.
 2. Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA(r), "Journal of Applied Corporate Finance" 1999, no. 2.
 3. Cwynar A. Cwynar W., Ekonomiczna wartość dodana jako element systemu zarządzania przez wartość, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza w Firmie" 2000, nr 3.
 4. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje, systemy, narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 5. Dudycz T., Finansowe narzędzia zarządzania wartością przedsiębiorstwa, AE, Wrocław 2001.
 6. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2005.
 7. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 8. Mierniki oceny powodzenia restrukturyzacji, zarządzanie wartością spółki a struktura akcjonariatu, red. M. Chmielewski, CeDeWu, Warszawa 2001.
 9. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, red. G.K. Swiderska, Difin, Warszawa 2002, s. 12-100.
 10. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 11. Rappaport A., Creating shareholder value. The new standard for business performance, The Free Press, New York 1986.
 12. Rcvisine L., Collins D.W., Johnson W.B., Financial reporting & analysis, New Jersey 1998.
 13. Scarlett B, Value based management, CIMA 1997.
 14. Stewart G.B., The quest for value. A guide for senior managers, Harper Business School, 1991.
 15. Tully S., The real key to creating wealth, "Fortune" 1993, vol. 128, no. 6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu