BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mikułowski Witold
Tytuł
Problemy sprawności zarządzania służbą publiczną w polskiej administracji : część I: specyfika zarządzania zasobami ludzkimi służby publicznej w administracji rządowej
Problems of Efficiency in the Civil Services Management - the Polish Public Administration case : Part I: Specificity of Human Resource Management in Public Administration
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 55-68, bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Państwo, Organizacja, Administracja publiczna, Zasoby ludzkie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Służba cywilna, Sprawność zarządzania
State, Organisation, Public administration, Human resources, Human Resources Management (HRM), Civil service, Management efficiency
Uwagi
streszcz.; summ.
Abstrakt
Przedmiotem tego opracowania jest sprawność zarządzania cywilną służbą publiczną w administracji rządowej. Część pierwsza zawiera analizę specyfiki administracji publicznej jako organizacji, kryteriów oceny jej sprawności oraz roli, jaką w tym względzie odgrywa zarządzanie zasobami ludzkimi. (abstrakt oryginalny)

The subject of this paper is the efficiency of human resources management in the public administration. It seems obvious that efficiency of the State as an organization and a system of governance, depends in great extend on the quality of its human resources and its capacity to manage it efficiently. Part I of this paper starts with a brief analysis of the specificity of Public Administration as a macro-organization followed by presentation of the criteria and conditions of its efficiency. On these bases have been formulated considerations concerning the role played in this domain by human resources management and the specificity of the HRM system in public administration in general and more particularly in the Polish governmental system. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Crozier M., (1987), Etat modeste, Etat moderne, Wyd. Fayard, Paryż.
 2. Fukuyama F., (2005), Budowanie państwa. Władza i ład międzynarodowy w XXI wieku, Wyd. Rebis, Poznań.
 3. Fukuyama F., (2003), Kapitał społeczny, [w:] Harrison L., Huntington P. (red.), Kultura ma znaczenie, Wyd. Zysk i S-ka, Kraków.
 4. Górzyńska T., (2005), Od koncepcji do stworzenia podstaw prawnych funkcjonowania służby publicznej, Konferencja pt. "Dobra Administracja", Posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa, 20 kwietnia 2005 r.
 5. Greffe X., (1999), Gestion publique, Wyd. Dalloz, Paryż.
 6. Inny Słownik Języka Polskiego PWN, PWN, 2000.
 7. Jackiewicz I., Mielcarz A., Pęksa S., Rosa K., Sitek M., (2004), Instytucje myślenia strategicznego, RCSS, www.rcss.gov.pl, 15 kwietnia 2004 r.
 8. Jubert F., Montfort E., Stakowski R., (2005), La e-administration. Levier de la reforme de l'Etat, Wyd. DUNOD, Paryż.
 9. Kieżun W., (2005), Kapitał społeczny a sprawność sfery publicznej, [w:] Kożuch B., Markowski T. (red), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 10. Kożuch B., (2004), Zarządzanie publiczne w teorii i praktyce polskich organizacji, Wyd. Placet, Warszawa.
 11. Kulesza M., (2005), Wyzwania i dylematy związane z funkcjonowaniem administracji publicznej w Polsce, Konferencja pt. "Dobra Administracja", Posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa, 20 kwietnia 2005 r.
 12. Lipowicz I., (2005), Prawo obywatela do dobrej administracji (referat), Konferencja pt. "Dobra Administracja", Posiedzenie Kolegium Najwyższej Izby Kontroli, Warszawa, 20 kwietnia 2005 r.
 13. Lisowska R., Szymańska K., (2005), Doświadczenia urzędów administracji publicznej we wprowadzaniu nowoczesnych metod zarządzania, [w:] Kożuch B., Markowski T. (red), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 14. Marciniak S., (2001), Controlling. Filozofia. Projektowanie, Wyd. Difin, Warszawa 2001.
 15. Mikulowski W., (2002), Competencies for Countries in Transition: A case study of the Polish Civil Service, [w:] Horton S., Honeghem A., Farnham D. (red.), Competency Management in the Public Sector. European Variations on a Theme, Wyd. IOS Press Ohmsha, Amsterdam 2002.
 16. Mikułowski W., (2004a), Paradoxes and contradictions of public servant's status and identity. Searching public servant's identity between bureaucratic origins, heritage of political cronyism, neo-patrimonial nepotism and trendy managerialism in post communist Poland, referat na konferencji EGPA, Lubljana, 1-4 września 2004 r.
 17. Mikułowski W., (2004b), Sprawność cywilnej służby publicznej jako instrument rządzenia państwem, [w:] Kieżun W., Kubin J. (red.), Dobre Państwo, Wyd. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 18. Mikułowski W., (2005a), Nauka administracji, zarządzanie publiczne i paradygmat rządzenia publicznego, [w:] Kożuch B., Markowski T. (red), Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok.
 19. Mikułowski W., (2005b), O potrzebie wspólnych ogólnych zasad i standardów cywilnej służby publicznej w Polsce, [w:] Kudrycka B., Suwaj P. (red.), Standardy administracji publicznej w Unii Europejskiej, Wyd. Libra, Białystok.
 20. Sagan S., (2001), Prawo Konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej, Wydawnictwa Prawnicze PWN, Warszawa.
 21. Skoczny T., (2004), Koncepcja programowa dziennych studiów jednolitych magisterskich na kierunku Administracja w WSPiZ im. L. Koźmińskiego (dokument zaprezentowany na posiedzeniu senatu WSPiZ).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu