BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Różański Jerzy (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Bariery inwestowania za granicą na przykładzie Polski : analiza podstawowych zmian w latach 1999-2008
Źródło
Przegląd Organizacji, 2010, nr 2, s. 24-27, tab.
Słowa kluczowe
Inwestycje bezpośrednie, Kapitał zagraniczny, Bariery inwestycji zagranicznych, Inwestycje zagraniczne
Direct investments, Foreign capital, Foreign investment barriers, Foreign investment
Uwagi
summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę identyfikacji podstawowych barier związanych z inwestowaniem za granicą. Dokonano konfrontacji dorobku teoretycznego z wynikami dwóch badań empirycznych (z lat 1999-2002 i 2007-2008). Istnienie wielu barier opisanych w literaturze przedmiotu znajduje swoje potwierdzenie w badaniach empirycznych. Jednocześnie, w ostatnich latach Polsce nastąpiło, jak wynika z badań, ograniczenie siły oddziaływania niektórych barier, co dowodzi, ze nastąpiła poprawa warunków działania przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego. (abstrakt oryginalny)

The article attempts to identify fundamental barriers connected with investing abroad. The theory was confront with results of two empirical researches (done in 1999-2002 and 2007-2008). The existence of many barriers described in the literature finds confirmation in empirical researches. However, according to researches, the influence of some barriers was decreased in Poland recent years, It proves that the Polish conditions of the activity of the enterprises with foreign capital participation improved. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Działalność gospodarcza przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym w 2007 roku, GUS, Warszawa 2008.
  2. Międzynarodowe transakcje ekonomiczne, (red.) B. Bernaś, Difin, Warszawa 2002.
  3. L. MULLINS, Management and organizational behaviour, Pitman, London 1996, s. 47-49.
  4. E. NAJLEPSZY, Strategie przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych. Implikacje dla Polski, AE Poznań, Poznań 2002, s. 122-125.
  5. M.K. NOWAKOWSKI, Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa 1999, s. 127.
  6. M.K. NOWAKOWSKI, Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, Key Text, Warszawa 1997 s. 254-256.
  7. J. RÓŻAŃSKI, Warunki efektywnego działania inwestora zagranicznego w kraju goszczącym - teoria i praktyka,"Przegląd Organizacji" nr 11/2004.
  8. J. WITKOWSKA w pracy zbiorowej pod red. Z. Olesińskiego, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce, Warszawa 1998, s. 74.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0137-7221
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu