BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Makowiec Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Potocki Arkadiusz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania)
Tytuł
Optymalizacja zatrudnienia jako czynnik sukcesu organizacji : propozycja metodologiczna
The Optimization of Employment as Organizational Success Factor : the Methodological Concept
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 1036-1049, rys., tabl., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Optymalizacja zatrudnienia, Sukces przedsiębiorstwa, Planowanie zasobów ludzkich
Workforce optimization, Success of the company, Human resources planning
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule autorzy poruszyli kwestie planowania zatrudnienia w organizacji. Opisane zostały procedury planowania zatrudnienia i dochodzenia do racjonalnej wielkości zapotrzebowania na personel. Po zaprezentowaniu ważności dokonania diagnozy potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwie i dokładnym opisaniu tego procesu autorzy omówili wybrane typologie metod optymalizacji zatrudniania pracowników, opisywane w literaturze przedmiotu. Zaprezentowane metody planowania i optymalizacji zatrudnienia w każdym przypadku powinny być dobierane indywidualnie, w zależności od uwarunkowań i sytuacji w jakiej znajduje się organizacja. Opisana typologia może jednak pomóc we wstępnym doborze właściwej metody w konkretnej sytuacji. (skrócony abstrakt oryginalny)

Efficient and optimum human resources exploitation in every economic organization is one of main factors determining efficient activity and therefore, is a measure of market success. The employment optimalization will surely be the most significant issue which every manager must deal with , especially in difficult times of economic crisis we experience. In this paper the authors described the employment planning issues in the organization. The proceedings of employment planning and obtaining the rational employment level are described. After presenting the estimation of employment rate in organization and pointing out the precise proceedings of that estimation the authors discussed certain typologies of employment optimalization methods presented in professional literature. Presented planning and employment optimalization methods should be chosen individually in each case depending on situations and conditions of a certain situation. Typology, mentioned above, however, can be helpful in preliminary selection of proper method to certain situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Analyse der Methoden zur Personalbedarfsermittlung im Verwaltungsbereich (1989), H. Wittlage (red.), Fachhochschulle Münster.
 2. Czermiński A., Czerska M., Nogalski В., Rutka R. (1997), Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 3. Fryca J. (2007), System pracy przedsiębiorstwa funkcjonującego w gospodarce opartej na wiedzy, w: Efektywność gospodarki opartej na wiedzy. Teoria i proktyka, Kamińska T., Fryca J., Majecka B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 4. Górska J. (2002), Planowanie zatrudnienia, w: Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Makowski K. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 5. Kostera M. (1994), Zarządzanie personelem, PWE, Warszawa.
 6. Marciniak J. (2005), Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 7. Kenna Mc E., Beech N. (1997), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner&Ska, Warszawa.
 8. Pocztowski A. (1996), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław.
 9. Sajkiewicz A. (2002), Racjonalizacja zatrudnienia w zarządzaniu kapitałem ludzkim, w: Instrumentarium zarządzania zasobami ludzkimi, Makowski K. (red.), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 10. Sapeta T. (2002), Restrukturyzacja zatrudnienia jako przykład zmiany organizacyjnej, w: Zeszyty Naukowe nr 607, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
 11. Sekuła Z. (2001), Planowanie zatrudnienia, Dom Wydawniczy ABC, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 12. Smolbik-Jęczmień A. (1999), Dobór pracowników na stanowiska pracy, w: Zarządzanie pracą. Organizowanie, planowanie, motywowanie, kontrola, Jasiński Z. (red.), Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.
 13. Strzelecki T. (1986), Badanie i projektowanie systemów zarządzania, IW ZZ, Warszawa.
 14. Strzelecki T. (1984), Doskonalenie organizacji pracy, PWE, Warszawa.
 15. Trepczyński A., Woźniakowski M. (1987), Normowanie pracy na stanowiskach robotniczych i nierobotniczych, PWE, Warszawa.
 16. Wittlage H. (1994), Quantitative Personalbedarfsrechnung im Verwaltungsbereich von Unternehmen, "Zeitschrift Führung + Organisation" nr 4.
 17. Wittlage H. (1976), Unternehmensorganisation. Verlag Neue Wirtschafts-Briefe, Herne - Berlin.
 18. Wosik R., Adamski J. (1979), Normowanie obsad robotników służb pomocniczych i pracowników umysłowych, PTE, Katowice.
 19. Zając Cz. (2007), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań.
 20. Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja, kierowanie, ekonomika (2000), Sajkiewicz A. (red.), Poltext, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu