BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krzakiewicz Kazimierz (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Kultura organizacyjna i zmiana strategiczna w organizacji
Organizational Culture and Strategic Change in Organizations
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 1164-1172, rys., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Zmiany organizacyjne, Strategia przedsiębiorstwa
Organisational culture, Organisational change, Corporation strategies
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Kultura organizacyjna staje się coraz bardziej interesująca dla "strategów", gdyż wpływa ona zarówno na formułowanie jak i na realizację strategii. Skłonność do dokonania zmiany wynika z przekonania o konieczności jej dokonania i przekonania o słuszności obranego sposobu działań. Przekonanie o prawidłowości dokonywanej zmiany wynika często z indywidualnego doświadczenia związanego z podejmowaniem tego typu działań w innych uwarunkowaniach. Istniejące w organizacji struktury i procesy wspierają bieżące sposoby działań. Jeżeli nowa strategia wskazuje, że organizacja powinna funkcjonować w nowy sposób, problem, najprawdopodobniej, powstaje, jeżeli pierwotnym środkiem realizacji zmian będą istniejące struktury. A zatem, kiedy konieczna jest znaczna zmiana typów zachowań, niezbędne jest wykorzystanie innych struktur i procesów. Wykorzystanie struktur i procesów, które znajdują się poza ramami status - quo, powinno zmniejszać prawdopodobieństwo tego, że projektowana strategia zostanie wchłonięta przez istniejące formy bieżącej praktyki. Istotną rolę odgrywają tutaj procesy kognitywne. Procesy kognitywne oparte są na wartościach, poglądach, relacjach które akceptują ludzie i które kształtują się w oparciu o dotychczasowe doświadczenie. Kluczowy problem związany ze strategią polega na tym, w jakim stopniu wszyscy członkowie organizacji wspierają te wartości i poglądy. Jest to istotne, gdyż wartości i poglądy, które akceptują członkowie organizacji wpływają na ich zachowania - w tym na decyzje, które podejmują i działania, które realizują. (abstrakt oryginalny)

Organizational culture is recently becoming a special point of interest for "strategists" as it both affects strategy formulation and implementation. Tendency for change is based on a conviction that a change is needed and that whatever has been selected in terms of actions to be followed is appropriate. The conviction that any given change is suitable often results from individual experience in taking similar actions under different conditions. Existing structures and processes within an organization support its existing mode of operation. If a new strategy calls for a new mode of operation to be adopted in the organization, problems are mostly likely to arise if the existing structures are originally used to implement the changes. Therefore, when what is called for is a significant change in types of behavior, other structures and processes must necessarily be used. Relying on structures and processes that are not part of a status quo should lessen the likelihood that a planned strategy will be absorbed by existing practices. In this context, cognitive processes are of crucial importance. Cognitive processes are based on values, beliefs and relations which people accept and which are developed based on their current experience. A key strategy-related problem is an extent to which all members of the organization support any such values and beliefs. It is important because accepted values and beliefs will affect the behavior of organization members, including their decisions and actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Bowman С. (2003), Strategy in practice, Prentice Hall Europe., London.
  2. Grant R. (2005), Contemporary Strategy Analysis, В lack wells.
  3. Johnson G., Scholes K. (1997), Exploring Corporate Strategy, Prentice Hall, New York.
  4. Mintzberg H. (1993), Structure in Fives, Prentice Hall, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu