BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hopej-Kamińska Magdalena (Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki), Hopej Marian (Politechnika Wrocławska), Kamiński Robert (Politechnika Wrocławska)
Tytuł
Kultura organizacyjna - moda czy czynnik sukcesu przedsiębiorstwa?
Organizational Culture - Fashion or Success Factor of an Enterprise?
Źródło
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, nr 2/3, s. 1132-1138, tabl., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Kultura organizacyjna, Sukces przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Organisational culture, Success of the company, Enterprise management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy kultura organizacyjna to tylko przemijająca moda w nauce i praktyce zarządzania, czy też czynnik sukcesu przedsiębiorstwa? Dokonano przeglądu badań empirycznych. Szczególną uwagę zwrócono na badania przeprowadzone wśród 6 europejskich przedsiębiorstw. Wykazano zbieżność otrzymanych wyników z rezultatami badań przeprowadzonymi w naszym kraju nad zdolnością uczenia się przedsiębiorstw. Ujawniły one, że otwarta kultura organizacyjna jest najważniejszym czynnikiem kształtującym tę zdolność, rozumianą jako gotowość przedsiębiorstwa do zmiany jego wiedzy. (abstrakt oryginalny)

The article makes an attempt to answer the question, if an organizational culture is only a short-lived fashion in the science and management practice or is a factor of enterprise's success. A review of empirical researches was accomplished. A particular attention was paid to researches carried out by S.A. Sackmann among 6 European enterprises. It proved a convergence on received results with researches on an organizational learning ability carried out in our country. They revealed that open organizational culture is the most important factor that forms that ability, understood as an enterprise readiness to change its knowledge. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bayer H., Fehr U., Nutzinger H. (1995), Unternehmenskultur und innerbetriebliche Kooperation, Gabler, Wiesbaden.
 2. Boerner S. (1994), Die Organisation zwischen offener und geschlossener Gesellschaft: Athen oder Sparta?, Duncker und Humblot, Berlin.
 3. Hilmer F.G., Donaldson L. (1997), Jenseits der Management Mythen: Kontinuität statt Trendhopping, Moderne Industrie, Landsberg am Lech.
 4. Kieser A. (1996), Moden & Mythen des Organisierens, "Die Betriebswirtschaft" nr 1.
 5. Kotter J.P., Heskett J.L. (1992), Corporate culture and performance, Free Press, New York.
 6. Nohria N., Berkley J.D. (1994), Whatever Happened to the Take-Charge Manager, "Harvard Business Review" nr 1.
 7. Pascale R.T. (1991), Managen auf Messers Schneide. Spannungen im Betrieb kreativ nutzen, Rudolf Haufe Verlag, Freiburg im Breisgau.
 8. Pascale R.T., Athos A.G. (1981), The art of Japanese management, Simon & Schuster, New York.
 9. Peters T.J., Waterman R.H.jr. (1982), Auf der Suche nach Spitzenleistungen. Was man von den bestgeführten US-Unternehmen lernen kann, Verlag moderne industrie, Landsberg am Lech.
 10. Sackmann S. A. (2004), Erfolgsfaktor Unternehmenskultur, Gabler, Wiesbaden.
 11. Simon H. (1999), Tajemniczy mistrzowie, PWN, Warszawa.
 12. Wawrzyniak В. (1995), Zarządzanie na rozdrożu, "Organizacja i Kierowanie" nr 4.
 13. Zgrzywa-Ziemak A., Hopej M., Kamiński R. (2008), Raport końcowy z realizacji projektu badawczego nt. "Rozwój zdolności uczenia się przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce", Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1732-1565
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu