BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Berent Tomasz (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Stawka podatkowa w kalkulacji EVA w kontekście ogólnego modelu podatku dochodowego
Tax Rate Used in Calculation of Economic Income in the Context of a General Model of Income Tax
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 28-45, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy, Stawki podatkowe, Ekonomiczna wartość dodana
Income tax, Tax rates, Economic Value Added (EVA)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na potrzeby artykułu stworzono oraz szczegółowo przedstawiono ogólny model podatkowy, opisujący możliwie najszerszą klasę systemów podatku dochodowego, tak by mieścił w sobie system podatku zarówno od osób fizycznych, jak i prawnych. Celem artykułu było pokazania relacji pomiędzy tzw. efektywną stawką podatkową zysku operacyjnego ETRNOP (Effective Tax Rate On - ETR) a innymi, często z nią mylonymi, stawkami podatkowymi, stawkami nominalnymi, średnimi, efektywnymi, krańcowymi, średnimi krańcowymi. (fragment tekstu)

In the context of a general tax system model, the paper attempts to define a tax rate necessary in the calculation of economic value added. The analyzed tax rate is the measure of fiscal burden of a firm's operating activities. The paper introduces various tax rates categories: from nominal to average, effective and average effective tax rates, and subsequently analyzes the relationship between them with the help of the model which can be successfully applied to both personal and corporate tax systems. The tax rate on operating profit (needed in EVA calculation) is shown to be a weighted average of the effective tax rate (calculated against pre-tax profit) and average marginal tax rate used in measuring the scale of tax shield.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Cwynar A., Cwynar W., Badania porównawcze zysku rezydualnego, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006 nr 8 (679).
  2. Cwynar W., Ustalanie wartości zysku operacyjnego i kapitału zainwestowanego do celów kalkulacji EVA: podejście finansowe i operacyjne, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000 nr 2 i 3.
  3. Damodaran A., Investment Valuation, Tools and Techniques for Determining the Value of Any Asset, John Wiley & Sons, New York 2002.
  4. Dynus M., Fiskalizm w Unii Europejskiej, "Bank i Kredyt" 2007 nr 2.
  5. Grabowski M., Tomalak M., Reformy systemów podatkowych w krajach Europy Środkowej i Wspólnoty Niepodległych Państw, Studium Specjalne, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, 2004.
  6. Hawawini G., Viallet C., Finance for Executives, Managing for Value Creation, Thompson, South-Western, ed. III, 2007.
  7. Skrok D., Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe Kolegium Gospodarki Światowej nr 22, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007.
  8. Wach K., Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza, Kraków 2006.
  9. Walczak M. (red.), Analiza finansowa w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2007.
  10. Wojciechowski P., 10 mitów podatkowych (4), "Gazeta Prawna" 2006 nr 222 (1840), z dnia 15 listopada.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu