BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banachowicz Beata, Danielewicz Justyna
Tytuł
Współrządzenie jako forma zarządzania publicznego w obszarach metropolitalnych
Governance - The Form of Public Management in Metropolitan Areas
Źródło
Współczesne Zarządzanie, 2006, nr 1, s. 40-54, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Obszar metropolitalny, Zarządzanie miastem, Zarządzanie publiczne
Metropolitan area, City management, Public governance
Uwagi
streszcz.; summ.
Kraj/Region
Madryt, Wenecja, Monachium, Wrocławski Obszar Metropolitalny, Łódź
Venice, Wroclaw Metropolitan Area, Lodz
Abstrakt
Artykuł ma na celu ukazanie wzajemnych powiązań między formułowaniem kierunków rozwoju dla całego obszaru metropolitalnego a układem współrządzenia (governance), który pozwoli na podjęcie właściwych decyzji. Rozważania dotyczą doświadczeń w zakresie wprowadzania zasad współrządzenia w wybranych obszarach metropolitalnych Europy i Polski. (abstrakt oryginalny)

A metropolitan area is a special type of organization that consists of several local communities. It embraces a territory situated within a ring of 50-60 km from the central city. Its objective structure includes various actors (like local government, companies, research centres, NGO's, local societies etc.) interested in gaining their particular goals and thus causing conflict situations in the process of fulfilling their needs. A certain question arises - how to manage such an organization to provide sustainable development? It seems that the solution might be implementing governance, as an integrated management process in which every actor should and can play its own role. The paper discusses issues concerning preparing and implementing development strategies and spatial plans for metropolitan areas in the public governance context. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bald K., (2005a), Łódź metropolitalna - z doświadczenia 50-lecia pracy zawodowej, referat na konferencji KPZK pt. "Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych", Łódź.
 2. Bald K., (2005b), Wybrane zagadnienia planowania Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego, [w:] Bald K., Markowski T. (red.), Obszar Metropolitalny Łodzi - wyzwania i problemy, KPZK PAN, Warszawa.
 3. Bassand M., (1997), Metropolisation et inegalites sociales, Pressem Polytechniques et Universaiters Romandes, Lozanna.
 4. Franchini T., Valverde F., (2004), Madrid Strategic Plan, 40th ISoCaRP Congress, Genewa.
 5. Gualini E., (2001), Planning and the Intelligence of Institutions, Ashgate, Aldershot.
 6. Hausner J., (2005), Administracja publiczna, WN PWN, Warszawa.
 7. Hooghe L., Marks G., (2001), Multi-level Governance and European Integration, Roman and Littlefield Publisher, Lanham.
 8. Kaczmarek B., Sikorski Cz., (1995), Podstawy zarządzania. Zachowania organizacyjne, Absolwent, Łódź.
 9. Markowski T., (1999), Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa.
 10. Metropolia Warszawa, (2005), http://www.infowarszawa.pl/index.php, 12 maja.
 11. Mieszkowska K., (2005), Zarządzanie obszarami metropolitalnymi - doświadczenia i nowe możliwości, komunikat na konferencji KPZK pt. "Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych", Łódź.
 12. Ossowicz T., (2005), Planowanie wrocławskiego obszaru metropolitalnego, referat na konferencji KPZK pt. "Planowanie i zarządzanie w obszarach metropolitalnych", Łódź.
 13. Pszczółkowski T., (1978), Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk.
 14. Reiss-Schmidt S., (2004), Munich Region: From Government to Governance?, 40th ISoCaRP Congress, Genewa.
 15. Shaffer S., (2004), Principles of American Metropolitan Governance, Llumina Press, Coral Springs.
 16. Świetlik M., Lubiatowski A., (2004), Cele, problematyka, tryb, "Wspólnota" nr 13.
 17. Toniolo M., Pugliese T., (2003), Venice, [w:] Salet W., Thornley A., Kreukels A. (red.), Metropolitan Governance and Spatial Planning, Spon Press, London, New York.
 18. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717).
 19. Wojciechowski E., (2003), Zarządzanie w samorządzie terytorialnym, Difin, Warszawa.
 20. Zathey M., (2004), Problemy metodologiczne opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych - stan prac nad planem obszaru metropolitalnego Wrocławia, materiały z seminarium "Problemy metodologiczne opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego obszarów metropolitalnych", Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1643-5494
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu