BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Brzozowska Krystyna (Akademia Rolnicza w Szczecinie)
Tytuł
Kapitał wysokiego ryzyka w niwelowaniu luk kapitałowych przedsięwzięć innowacyjnych
Venture Capital as a Cover of Capital Gaps in Innovative Projects
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 66-75, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Projekty innowacyjne, Luka kapitałowa, Finansowanie inwestycji, Procesy innowacyjne, Ryzyko kapitałowe
Innovative Projects, Capital gap, Investment financing, Innovation processes, Capital risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania było zbadanie możliwości wykorzystania kapitału wysokiego ryzyka do zmniejszenia luk kapitałowych na początkowych etapach rozwoju przedsięwzięć o dużym stopniu innowacyjności. (fragment wstępu)

The most significant obstacle of innovative projects development, because of a very high level of investment risks, is a lack of sufficient resources to cover their needs. It creates capital gaps on seed and start-up (gap I) and early development (gap II) stages. Venture capital investors - business angels and venture capital funds - aimed at term investments to achieve high rates of return - can successfully liquidate or diminish such gaps. Examples presented in the paper have proved that venture capital can bring effects satisfying both entrepreneurs and investors.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aernoudt R., Business angels: the smartest money for starters? Plea for a renewed policy focus on business angels, "International Journal of Business" 2005a no. 3.
 2. Aernoudt R., Executive Forum: Seven Ways to Stimulate Business Angels'Investments, "Venture Capital" 2005b no. 4.
 3. Benjamin G" Margulis J., Angel Capital: How to Raise Early-Stage Private Equity Financing, John Wiley & Sons, 2005.
 4. Daszyńska-Żygadło K., Nowoczesne źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw, Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, t. 1, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 974, AE, Wrocław 2003.
 5. De Noble A., Review essay. Raising finance from business angels, "Venture Capital" 2001 no. 4, s. 360.
 6. Fraczek M., Kim są Business Angels?, "Nasz Rynek Kapitałowy" 2005 nr 12.
 7. Głodek P., Gołębiowski M., Finansowanie innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Warszawa 2006.
 8. Grzywacz J., Okońska A., Venture capital a potrzeby kapitałowe małych i średnich przedsiębiorstw, Wyd. SGH, Warszawa 2005.
 9. Mason C.M., Harrison R.T., Improving access to early stage venture capital in regional economies: a new approach to investment readiness, "Local Economy" 2004 vol. 19, no. 2.
 10. Mayer C., Investment and Growth: The Role of Corporate Governance, Economic Growth and Government Policy, HM Treasury, 2001.
 11. Mikołajczyk B., Krawczyk M., Komplementarność i substytucyjność aniołów biznesu i operatorów venture capital, "Bank i Kredyt" 2006 nr 3.
 12. Węcławski J., Luka kapitałowa w okresie między założeniem przedsiębiorstwa a wejściem funduszy venture capital i możliwości jej finansowania, [w:] Zarządzanie finansami. Cele - organizacja - narzędzia, t. 2, FRRwP, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu