BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chuchla Jarosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Ubezpieczeniowe grupy kapitałowe wobec wyzwań globalizacji rynku ubezpieczeń w Polsce
Insurance Capital Groups and the Challenges of Globalization in the Polish Insurance Market
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 96-106, rys., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Rynek ubezpieczeniowy, Grupa kapitałowa, Globalizacja
Insurance market, Capital group, Globalization
Uwagi
summ.
Abstrakt
Autor przedstawił zjawisko globalizacji i jej wpływu na polskie i zagraniczne ubezpieczeniowe grupy kapitałowe na polskim rynku ubezpieczeń. Proces globalizacji rozpoczął się w Polsce wraz z transformacją gospodarczą w latach 90. i dał nieograniczony wstęp międzynarodowym inwestorom. Polska ma jeden z najniższych współczynnik świadomości ubezpieczeniowej wśród obywateli Unii Europejskiej. Oznacza to, że polskie i zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe stoją przed wyzwaniem stworzenia takiego rynku w Polsce i edukacją polskiego społeczeństwa.

In the article, the author presents the phenomenon of globalization and its influence on Polish and foreign insurance capital groups in the Polish insurance market. The process of globalization started in Poland together with economic transformation in the 90s and unrestricted admission of international investors. Polish and foreign insurance capital groups, besides many challenges and difficulties on the local market, gain a lot of benefits here, increase the competitiveness and flexibility of the majority of entities. Poland has one of the lowest coefficient of insurance awareness among citizens in the European Union. It means, that Polish and foreign insurance companies are facing the challenges of creating the Polish market and educating Polish society.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bell P., Transposition and Insurance Market Developments, CEA, 13.02.2008.
 2. European Insurance In Figures, CEA Statistica N°31, August 2007.
 3. "Gazeta Bankowa", 14.01.2008.
 4. Glabiszewski W., Konkurencyjność działających w Polsce zakładów ubezpieczeń majątkowych w procesie integracji Polski z Unią Europejską, Toruń 2005.
 5. Holly R., Rynek ubezpieczeń Europy Środkowo-Wschodniej wobec globalizacji, referat wygłoszony na Międzynarodowym Forum Uczestników Rynku Finansowo-Ubezpieczeniowego Europy Centralnej i Wschodniej w Jałcie, 19-22 września 2001 r.
 6. Jędrzejczak I., Ponadnarodowe podmioty gospodarcze na rynku ubezpieczeń w Europie, [w:] Instytucje finansowe i ubezpieczenia w okresie transformacji polskiej gospodarki - tendencje światowe a rynek polski, AE, Wrocław 2000.
 7. Kotyński J., Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, PWE, Warszawa 2005.
 8. Lach A., PZU ma za dużo kasy, czy wybierze się na zakupy?, "Gazeta Prawna" 11.05.2008.
 9. Rynek ubezpieczeń II/2008, KNF.
 10. Sangowski T. (red.), Ubezpieczenie w gospodarce rynkowej. Polski rynek ubezpieczeń - stan i kierunki rozwoju, Bydgoszcz-Poznań 2002.
 11. Solarz J.K., Krajowy system finansowy wobec globalizacji i integracji z Unią Europejską, [w:] System finansowy w Polsce, red. B. Pietrzak, Z. Polański, B. Woźniak, Warszawa 2007.
 12. Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (DzU 03.1124. 1151).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu