BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czapiewski Leszek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Mizerka Jacek (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu), Nowaczyk Tomasz (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu)
Tytuł
Zarządzanie ryzykiem rynkowym w firmie - ujęcie modelowe
Risk Management in a Firm - Simulation Model
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 48, s. 107-117, tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Słowa kluczowe
Zarządzanie ryzykiem, Zabezpieczenie przed ryzykiem, Ryzyko rynkowe
Risk management, Hedge against the risk, Market risk
Uwagi
summ.
Abstrakt
Artykuł poświęcony został zagadnieniu zarządzania ryzykiem rynkowym, czyli ryzykiem wynikającym ze zmienności cen rynkowych. Przyjmując, że kryterium podejmowania decyzji w firmie jest wzrost jej wartości, można sobie postawić pytanie o to, czy podjęcie działań ograniczających ryzyko jest zgodne z realizacją tego kryterium. Argumentem na rzecz tezy, że owa zgodność występuje, jest m.in. stwierdzenie, że zarządzanie ryzykiem obniża prawdopodobieństwo wystąpienia trudności finansowych. W artykule przedstawiono procedurę prowadzącą do opracowania strategii zarządzania ryzykiem. Na potrzeby tej procedury skonstruowany został dynamiczny model symulacyjny łączący w sobie elementy planistyczne (zestawienia finansowe pro forma), modele wyceny instrumentów pochodnych oraz generatory liczb losowych o zadanych rozkładach. Dzięki wykorzystaniu w modelu dekompozycji Cholesky'ego lub funkcji copula możliwe stało się uwzględnienie współzależności czynników ryzyka. (fragment tekstu)

Assuming that risk management can influence the value of a firm we present a procedure leading to the preparation of a risk management strategy. For the purpose of this strategy a dynamic simulation model has been prepared. The model contains elements of a financial plan and derivatives valuation models. In order to asses the value of variables reflecting risk factors, the Monte Carlo method has been used. Using the Monte Carlo method we took into account the interdependencies between variables. For the purpose of risk measurement we used such methods as earnings at risk (EaR) and cash flow at risk (CFaR). The results of simulation experiments can be helpful in the process of choosing financial instruments for hedging .(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Embrechts P.B., McNeil A., Strauman D., Correlation and Dependence in Risk Management: Properties and Pitfalls [w:] M.A.H. Dempster (red.), Risk Management, Cambridge University Press, 2002.
  2. Jaeckel P., Monte Carlo methods in finance, Jon Wiley & Sons, Ltd. 2002.
  3. Nelsen R.B., An Introduction to Copulas, Sprinter 2006.
  4. Nowaczyk T., Wybór strategii zarządzania ryzykiem rynkowym w przedsiębiorstwie, [w:] P. Szczepankowski (red.), Problemy zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach, Wizja Press&IT, Warszawa 2006.
  5. Smithson C.W., Smith C.W Jr., Wilford D.S., Zarządzanie ryzykiem finansowym, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  6. www.inwestycje.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu