BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (University of Rzeszów, Poland), Walenia Alina (University of Rzeszów, Poland)
Tytuł
Regional Diversity in Absorbing the EU Funds Supporting Transformation and Development of Agriculture in Poland
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 217-227, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Fundusze unijne, Wspólna Polityka Rolna, Dopłaty dla rolnictwa, Gospodarka regionalna, Zróżnicowanie regionalne
EU funds, Common Agricultural Policy (CAP), Payments for agricultural, Regional economy, Regional diversity
Uwagi
summ.
Abstrakt
Tematem niniejszego studium jest analiza zróżnicowania przestrzennego funduszów UE, przeznaczonych do transformacji i rozwoju rolnictwa w Polsce w rolniczym systemie regionalnym FADN (Sieci Danych Rachunkowych z Gospodarstw Rolnych). Ta analiza nie tylko ma na celu regionalną ocenę rozwoju sektorowego, ale jest również próbą spojrzenia na instrumenty polityki rolnej EU z perspektywy ich udziału w tworzeniu innych dróg rozwoju dla rolnictwa.

This study subject is the analysis of a spatial diversity of EU funds, destined for transformations and agriculture development in Poland, in the agricultural region system of FADN (Farm Accountancy Data Network). This analysis not only aims at regional evaluation of the sectoral development, but is also an attempt to look at EU agricultural policy instruments from the perspective of their contribution to the creation of different development paths for agriculture, being subject to, among other things, its agricultural structure. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Adamowicz M., "Mierzenie efektów polityki rozwoju wsi i rolnictwa", [in:] Problemy Rolnictwa Światowego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, t. 4 (XIX), Warszawa 2008, pp. 17-29.
  2. Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r., GUS, Warszawa 2008.
  3. Czudec A., Kata R., Miś T., Zając D., Rola lokalnych instytucji w przekształceniach rolnictwa o rozdrobnionej strukturze gospodarstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.
  4. Czykier-Wierzba D., "Finansowanie z budżetu Unii Europejskiej polityk strukturalnych w nowych krajach członkowskich w latach 2004-2006", Wieś i Rolnictwo 2005, nr 3 (128), pp. 21-36.
  5. Ślusarz G., Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia marginalizacją, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2005.
  6. Wieliczko B., Wykorzystanie unijnego i krajowego wsparcia finansowego dla polskiej wsi i rolnictwa w 2007 roku, IERiGŻ-РIВ, Warszawa 2008.
  7. Wigier M., Wykorzystanie funduszy strukturalnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa 2007.
  8. Wyniki standardowe uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim PADN w 2004 roku, IBRiGŻ-PIB, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu