BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobów Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Aspekty podatkowe wierzytelności przy aporcie przedsiębiorstwa
Tax Issues Regarding Claims in the Case of Contribution of a Company
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 56, s. 406-413, bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość a controlling
Słowa kluczowe
Wierzytelności, Aport rzeczowy, Spółki kapitałowe, Majątek przedsiębiorstwa, Opodatkowanie
Liability, Real contribution, Capital company, Business assets, Taxation
Uwagi
summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule zostanie przedstawione stosunkowo wąskie zagadnienie z dziedziny aportu przedsiębiorstwa, jakim jest wniesienie wierzytelności, które składają się na owe przedsiębiorstwo będące przedmiotem aportu. Zostaną zaprezentowane pojawiające się problemy podatkowe wynikające z różnych interpretacji podatku dochodowego od osób prawnych w tym szczególnym przypadku. (fragment tekstu)

The issues of non-cash contributions, also in the form of claims, to capital companies are complex and may involve a number of controversies from the tax regulations point of view. That is why, when attempting to realize such an important economic event as contribution of a company, one has to be very well prepared in order to at least minimize the potential tax problems. Every section of the contributed company must be analyzed, because on the example of the single issue of claims, one may notice major discrepancies between interpretation of tax regulations by taxpayers and that of tax authorities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Olsztynie z dnia 28 maja 2004 r., znak PDP/E/423-13/04.
  2. Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 29 października 2008 r., znak ITPB3/423-407/08/MT.
  3. Koc S., Aktualne problemy rachunkowości w aspekcie podatkowym, Difin, Warszawa 2004.
  4. Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r., DzU nr 16, poz. 93, z późn. zmianami.
  5. Litwińska-Werner M., Kodeks spółek handlowych, Uniwersytet Warszawski, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  6. Postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 6 maja 2006 r., znak 1471/DPR1/423-24/06/SG/2.
  7. Szymański K.G., Opodatkowanie spółek kapitałowych, połączenia, podziały i inne czynności restrukturyzacyjne, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2006.
  8. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r., DzU 2000 nr 54, poz. 654 z późn. zmianami.
  9. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 7 sierpnia 1998 roku, znak I S.A./Gd 1528/96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu