BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nita Bartłomiej
Tytuł
Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa
The Role of Managerial Accounting in Supporting Corporate Performance Management.
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Seria : Monografie i Opracowania (nr 192), 2009, nr 68, 449 s., rys., tab., bibliogr. s.415-436
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Rachunkowość zarządcza, Rozwój rachunkowości, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Systemy rachunkowości, Budżetowanie, Strategiczna Karta Wyników, Rachunek kosztów działań, Systemy wspomagania zarządzania, Przegląd literatury
Accounting, Management accounting, Development of accounting, Enterprise management, Accounting systems, Budgeting, Balanced Scorecard (BSC), Activity Based Costing (ABC), Management support systems, Literature review
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedstawiono znaczenie pomiaru w systemie rachunkowości, wyjaśniając przy tym przedmiot, rodzaje i skale pomiarowe w rachunkowości, a także aksjomatyczną teorię Y. Ijiriego, umożliwiającą rozwinięcie teorii pomiaru ekonomicznego. Podjęto próbę wyjaśnienia koncepcji pomiaru dokonań przedsiębiorstwa i zarządzania nimi na tle rozwoju rachunkowości zarządczej. Na podstawie badań literaturowych zidentyfikowano najbardziej złożone i najczęściej opisywane w literaturze światowej koncepcje zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa i dokonano ich przeglądu. Sformułowano autorskie podejście do modelowania rachunkowości zarządczej w warunkach performance management. Wyjaśniono w nim rolę i miejsce systemu rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania ukierunkowanego na dokonania przedsiębiorstwa i osiąganie jego strategicznych celów. Przedstawiono studium dotyczące projektowania metod rachunkowości zarządczej na podstawie integracji istniejących rozwiązań.
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. 2GC Active Management, Combining Balanced Scorecard & EVA, Berkshire 2001.
 2. Abernethy M.A., Brownell P., The Role of Budgets in Organizations Facing Strategic Change: An Exploratory Study, "Accounting, Organizations and Society" 1999, vol. 24, no. 3.
 3. Ackoff R.L., Decyzje optymalne w badaniach stosowanych, PWN, Warszawa 1969.
 4. Aguilar O., How Strategic Performance Management is Helping Companies Create Business Value, "Strategic Finance" 2003, vol. 84, no. 7.
 5. Ajdukiewicz K., Język i poznanie, t. II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
 6. Albright T., Lam M., Managerial Accounting and Continuous Improvement Initiatives: A Retrospective and Framework, "Journal of Managerial Issues" 2006, vol. 18, no. 2.
 7. Amaratunga D., Baldry D., Moving from Performance Measurement to Performance Management, "Facilities" 2002, vol. 20, no. 5/6.
 8. Andersen B., Fagerhaug T., Performance Measurement Explained: Designing and Implementing Your State-of-the-Art System, ASQ Quality Press, Milwaukee, Wisconsin 2002.
 9. Ansari S.L., Bell J.E., Target Costing: The Next Frontier in Strategic Cost Management, The CAM-I Target Cost Core Group & Irwin Professional Publishing, Chicago 1997.
 10. Anthony R.N., Planning and Control Systems: A Framework for Analysis, Harvard Business School Press, Boston 1964.
 11. Anthony R.N., Govindarajan V., Management Control Systems, 11th edition, McGraw-Hill, New York 2004.
 12. Armstrong M., Performance Management. Key Strategies and Practical Guidelines, Kogan Page, London 2006.
 13. Ashish G., Ghosh D., Hudick J., Nowacki C, Roles and Practices in Management Accounting Today, "Strategic Finance" 2003, vol. 85, no. 1.
 14. Ashworth G., Delivering Shareholder Value through Integrated Performance Management, Financial Times Management, London 1999.
 15. Axon D.A.J., Best Practices in Planning and Management Reporting, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 16. Axon D.A.J., Best Practices in Planning and Performance Management, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.
 17. Barburski J., Analityczna funkcja produkcji. Aspekty teoretyczne i aplikacyjne, Prace Naukowe AE nr 1080, Wrocław 2005.
 18. Baxendale S.J., Gupta M., Aligning TOC & ABC for Silkscreen Printing, "Management Accounting" 1998, vol. 79, no. 10.
 19. Becker S.W., Discussion of the Effect of Frequency of Feedback on Attitudes and Performance, "Journal of Accounting Research" 1967, vol. 5.
 20. Becker S., Green D., Budgeting and Employee Behavior, "The Journal of Business" 1962, vol. 35, no. 4.
 21. Beischel M.E., Smith K.R., Linking the Shop Floor to the Top Floor, "Management Accounting" 1991, vol. 73, no. 4.
 22. Berle A.A. Jr., For Whom Corporate Managers Are Trustees: A Note, "Harvard Law Review" 1932, vol. 45, no. 8.
 23. Berry A.J., Broadbent J., Otley D., Structures of Control, [w:] A.J. Berry, J. Broadbent, D. Otley (red.), Management Control. Theories, Issues and Performance, Palgrave Macmillan, Houndmills 2005.
 24. Biddle G.C., Bowen R.M., Wallace J.S., Evidence on EVA, "Journal of Applied Corporate Finance" 1999, vol. 12, no. 2.
 25. Birnberg J.G., Luft J., Shields J.F., Psychology Theory in Management Accounting Research, [w:] CS. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Elsevier, Oxford 2007.
 26. Birnberg J.G., Shields J.F., Three Decades of Behavioral Accounting Research: A Search for Order, "Behavioral Research in Accounting" 1989, vol. 1.
 27. Bisbe J., Otley D., The Effects of the Interactive Use of Management Control Systems on Product Innovation, "Accounting, Organizations and Society" 2004, vol. 29, no. 8.
 28. Bititci U.S., Measuring Your Way to Profit, "Management Decision" 1994, vol. 32, no. 6.
 29. Bititci U, Carrie A., Turner T, Integrated Performance Measurement Systems: Structure and Dynamics, [w:] A. Neely (red.) Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 30. Bititci U.S., Carrie A.S., McDevitt L., Integrated Performance Measurement Systems: A Development Guide, "International Journal of Operations & Production Management" 1997, vol. 17, no. 5.
 31. Bititci U.S., Turner T, Bcgemann C, Dynamics of Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, vol. 20, no. 6.
 32. Black A., Wright P., Bachman J.E., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy. Kształtowanie wyników działalności spółek, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2000.
 33. Blazey M., Achieving Performance Excellence, "Quality Progress" 1997, vol. 30, no. 6.
 34. Blocher E.J., Chen K.H., Cokins G., Lin T.W., Cost Management. A Strategic Emphasis, McGraw--Hill Irwin, New York 2005.
 35. Booth R., Life-Cycle Costing, "Management Accounting" 1994, vol. 72, no. 6.
 36. Booth R., Performance Management: Making it Happen, "Management Accounting" 1997, vol. 75, no. 10.
 37. Borowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej, Difin, Warszawa 2001.
 38. Botten N., Management Accounting - Business Strategy, CIMA Publishing, Oxford 2007.
 39. Bourguignon A., Performance Management and Management Control: Evaluated Managers 'Point of View, "European Accounting Review" 2004, vol. 13, no. 4.
 40. Bourguignon A., Malleret V., Norreklit H., Balanced Scorecard versus French Tableau de Bord: Beyond Dispute, a Cultural and Ideological Perspective, "Les Cahiers de Recherche" 2001, no. 724.
 41. Bourguignon A., Malleret V., Norreklit H., The American Balanced Scorecard versus the French Tableau de Bord: the Ideological Dimension, "Management Accounting Research" 2004, vol. 15, no. 2.
 42. Bourne M., Implementing a Balanced Scorecard Performance Measurement System, [w:] A.J. Smith (red.), Handbook of Management Accounting, CIMA Publishing, Oxford 2007.
 43. Bourne M., Mills J., Wilcox M., Neely A., Platts K., Designing, Implementing and Updating Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, vol. 20, no. 7.
 44. Bourne M., Neely A., Platts K., Mills J., The Success and Failure of Performance Measurement Initiatives: Perceptions of Participating Managers, "International Journal of Operations & Production Management" 2002, vol. 22, no. 11.
 45. Boyns T, Edwards J.R., The Development of Cost and Management Accounting in Britain, [w:] CS. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Oxford 2007.
 46. Brignall S., Financial Performance Measurement, [w:] A.J. Smith (red.), Handbook of Management Accounting, CIMA Publishing, Oxford 2007.
 47. Brignall S., Ballantine J., Performance Measurement in Service Businesses Revisited, "International Journal of Service Industry Management" 1996, vol. 7, no. 1.
 48. Brignall T.J., Fitzgerald L., Johnston R., Silvestro R., Performance Measurement in Service Businesses, "Management Accounting" 1991, vol. 69, no. 10.
 49. Brimson J.A., Antos J., Activity-Based Management for Service Industries, Government Entities, and Nonprofit Organizations, John Wiley & Sons, New York 1994.
 50. Brimson J.A., Antos J., with contributions by J. Collins, Driving Value Using Activity-Based Budgeting, John Wiley & Sons, New York 1999.
 51. Brimson J., Fräser R., The Key Features of ABB, "Management Accounting" 1991, vol. 69, no. 1.
 52. Bruggeman W, Integrated Performance Management through Effective Management Control, [w:] K. Verweire, L.V. den Berghe (red.), Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation, Sage Publications, London 2005.
 53. Brzezin W., Ogólna teoria współczesnej rachunkowości, Częstochowskie Wydawnictwo Naukowe przy Wyższej Szkole Zarządzania, Częstochowa 2006.
 54. Brzezin W., Knop J., Przyczynek do dyskusji nad teorią pomiaru w rachunkowości, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2006, tom 32(88).
 55. Buchanan J.M., Thirlby G.F. (red.), L.S.E. Essays on Cost, Weidenfeld & Nicolson, London 1973.
 56. Bull R., A Window on Performance Management, "Management Accounting" 1993, vol. 71, no. 4.
 57. Bunce P., Fräser R., Beyond Budgeting...., "Management Accounting" 1997, vol. 75, no. 2.
 58. Burns J., Yazdifar H., Tricks or Treats?, "Financial Management" 2001, March.
 59. Burzymowa E., Pomiar i ocena rentowności przedsiębiorstw przemysłowych, PWE, Warszawa 1971.
 60. Buytendijk F., Geischecker L., Corporate Performance Management: Connecting the Dots, Gartner Group, Stamford 2004.
 61. Campanella J., Principles of Quality Costs: Principles, Implementation and Use, ASQ Quality Press, Milwaukee 1999.
 62. Campbell R.J., Steeling Time with ABC or TOC, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 63. Caplan E.H., Management Accounting and the Behavioral Sciences, "Management Accounting" 1969, vol. 50, no. 10.
 64. Capon N., Farley J.U., Hoenig S., Toward an Integrative Explanation of Corporate Financial Performance, Kluwer Academic Publishers, Norwell, Massachusetts 1996.
 65. Caves R.E., Frankel J.A., Jones R.W., Handel i finanse międzynarodowe, PWE, Warszawa 1998.
 66. Chambers R.J., Wanted: Foundations of Accounting Measurement, "Abacus" 1998, vol. 34, no. 1.
 67. Chandler A.D. Jr., The Visible Hand: The Managerial Revolution in American Business, Harvard University Press, Cambridge 1977.
 68. Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Elsevier, Oxford 1997.
 69. Chapman C.S., Hopwood A.G., Shields M.D. (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Oxford 1997.
 70. Chenhall R.H., Management Control Systems Design within Its Organizational Context: Findings from Contingency-Based Research and Directions for the Future, "Accounting, Organizations and Society" 2003, vol. 28, no. 2-3.
 71. Chenhall R.H., Theorizing Contingencies in Management Control Systems Research, [w:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 1, Elsevier, Oxford 2007.
 72. Chiapello E., Lebas M., The Tableau de Bord, a French Approach to Management Information, European Accounting Association Conference, Bergen 1996.
 73. Chmielecki A., Rzeczy i wartości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 74. CIMA Official Terminology, CIMA Publishing, Oxford 2005.
 75. Cokins G., Activity-Based Cost Management. Making It Work. A Manager 's Guide to Implementing and Sustaining an Effective ABC System, Irwin Professional Publishing, Chicago 1996.
 76. Cokins G., Integrating Target Costing and ABC, "Cost Management" 2002, vol. 16, no. 4.
 77. Cokins G., Performance Management, [w:] T.C. Adkins (red.), Case Studies in Performance Management. A Guide from the Experts, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 78. Cokins G., Performance Management, Finding the Missing Pieces (to Close the Intelligence Gap), John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 79. Cook D.M., The Effect of Frequency of Feedback and Attitudes and Performance, "Journal of Accounting Research", Supplement 1967, vol. 5.
 80. Cook P.W., Decentralization and the Transfer-Price Problem, "The Journal of Business" 1955, vol. 28, no. 2.
 81. Cooper R., Kaplan R.S., How Cost Accounting Distorts Product Costs, "Management Accounting" 1988, vol. 69, no. 10.
 82. Cooper R., Slagmulder R., Integrating Activity-Based Costing and the Theory of Constraints, "Management Accounting" 1999, vol. 80, no. 8.
 83. Cooper R., Slagmulder R., Target Costing for New Product Development, [w:] R.L. Weil, M.W. Maher (red.)., Handbook of Cost Management, John Wiley & Sons, Hoboken, New Jersey 2005.
 84. Copley F.B., Frederick W. Taylor, Father of Scientific Management, vol. 2, Harper and Brothers Publishers, New York 1923.
 85. Cross K.R, Wang Scores "EPIC" Success with Circuit Board Assembly Redesign, "Industrial Engineering" 1988, vol. 20, no. 1.
 86. Cross K.R, Lynch R.L., For Good Measure, "CMA" 1992, vol. 66, no. 3.
 87. Cross K.R, Lynch R.L., The SMART Way to Define and Sustain Success, "National Productivity Review" 1988/1989, vol. 8, no. 1.
 88. Cwynar A., Cwynar W., Ekonomiczna wartość dodana (EVA) jako element systemu zarządzania przez wartość (część II), "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2000, nr 4.
 89. Czubakowska K, Budżetowanie w controllingu, ODiDK, Gdańsk 2004.
 90. Daniel D.R., Management Information Crisis, "Harvard Business Review" 1961, September-October.
 91. Demmy S., Talbott J., Improve Internal Reporting with ABC and TOC, "Management Accounting" 1998, vol. 80, no. 5.
 92. Demski J.S., Feltham G.A., Economic Incentives in Budgetary Control Systems, "The Accounting Review" 1978, vol. 53, no. 2.
 93. Dixon J.R., Nanni A.J., Vollmann T.E., The New Performance Challenge. Measuring Operations for World-Class Competition, Dow Jones-Irwin, Homewood 1990.
 94. Dobija D., Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 95. Dobija M., Analityczna funkcja produkcji, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr 11.
 96. Dobija M., How to Place Human Resources into the Balance Sheet?, "Journal of Human Resource Costing & Accounting" 1998, vol. 3, no. 1.
 97. Dobija M., Kapitał jako podstawowa kategorii ekonomii i rachunkowości, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 98. Dobija M., Labour Productivity Ratio and International Comparisons of Economic Performance - Formalization of the PPP Theory and Preliminary Examinations, Paper presented at IEA 15th World Congress, Istanbul, Turkey, June 25-29, 2008.
 99. Dobija M., Metoda empirycznych miar prawdopodobieństwa w rachunkowości, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie, Seria specjalna, Monografie nr 84, Kraków 1988.
 100. Dobija M., Monetary Unit - The Theory of Value, [w:] M. Dobija (red.), Monetary Unit Stability in Holistic Approach, Leon Koźmiński Academy of Entrcpreneurship and Management, Warsaw 2002.
 101. Dobija M., Rachunkowość a gospodarka towarowo-pieniężna, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 102. Dobija M., Rachunkowość zarządcza i controlling, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 103. Dobija M., Dobija D., O naturze kapitału, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2003, nr 17(73).
 104. Dobija M., Jędrzejczyk M., Kurek B., Jednostka pieniądza jako podstawowy miernik w rachunkowości, [w:] M. Dobija (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 105. Dobija M., Osikowicz M., Zarządzanie przez funkcję produkcji, [w:] R. Borowiecki (red.), Przedsiębiorstwo w procesie transformacji. Efektywność - restrukturyzacja - rozwój, TNOiK, Warszawa-Kraków 2003.
 106. Dobija M. (red.), Teoria rachunkowości w zarysie, Wydawnictwo AE, Kraków 2005.
 107. Drucker RR, Praktyka zarządzania, MT Biznes 2005.
 108. Drury C, Management and Cost Accounting, Spedition, Thomson Learning, London 2000.
 109. Du Boff R.B., Business Demand and the Development of the Telegraph in the United States, 1844-1860, "Business History Review" 1980, vol. 54, no. 4.
 110. Dugdale D., Jones C, Accounting for Throughput: Part 1 - the Theory, "Management Accounting" 1996, vol. 74, no. 4.
 111. Dugdale D., Jones T.C., Battles in the Costing War: UK Debates, 1950-75, "Accounting, Business & Financial History" 2003, vol. 13, no. 3.
 112. Dżurak P., Balanced Scorecard, [w:] G.K. Swiderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.
 113. Dżurak P., Stanoch E.R., Czy mamy do czynienia z " rewolucją " systemu pomiaru i oceny dokonań przedsiębiorstwa?, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2001, nr 1.
 114. Eccles R.G., The Performance Measurement Manifesto, "Harvard Business Review" 1991, January-February.
 115. Eccles R.G., Herz R.H., Keegan E.M., Philips D.M.H., The Value Reporting Revolution. Moving Beyond the Earnings Game, John Wiley & Sons, New York 2001.
 116. Eccles R.G., Pyburn P.J., Creating a Comprehensive System to Measure Performance, "Management Accounting" 1992, vol. 74, no. 4.
 117. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 118. Edwards J.R. (red.), The History of Accounting. Critical Perspectives on Business and Management. Vol. III. Cost and Management Accounting, Routledge, Abington 2000.
 119. Ehrbar A., EVA. Strategia tworzenia wartości przedsiębiorstwa, WIG-Press, Warszawa 2000.
 120. Elmore R.C., The Linkage between Organizational Size and the Management Accounting System, "Akron Business and Economic Review" 1990, vol. 21, no. 3.
 121. Emblemsvåg J., Activity-Based Life-Cycle Costing, "Managerial Auditing Journal" 2001, vol. 16, no. 1/2.
 122. Emblemsvåg J., Life-Cycle Costing: Using Activity-Based Costing and Monte Carlo Methods to Manage Future Costs and Risks, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 123. Emerson H., Dwanaście zasad wydajności, Instytut Naukowej Organizacji przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, Warszawa 1926.
 124. Engel F., Kietz F., Comptabilite generale, Les Presses de l'Ecole des Mines de Paris, Paris 2007.
 125. Epstein M.J., Manzoni J.F., Implementing Corporate Strategy: From Tableaux de Bord to Balanced Scorecards, "European Management Journal" 1998, vol. 16, no. 2.
 126. Epstein M.J., Manzoni J.F., The Balanced Scorecard and Tableau de Bord: Translating Strategy into Action, "Management Accounting" 1997, vol. 79, no. 2.
 127. Epstein M.J., Manzoni J.F. (red.), Performance Measurement and Management Control: Superior Organizational Performance, Elsevier, Oxford 2004.
 128. Evans H., Ashworth G., Gooch J., Davies R., Who Needs Performance Management?, "Management Accounting" 1996, vol. 74, no. 11.
 129. Fawcett S.E., Pearson J.N., Understanding and Applying Constraint Management in Today's Manufacturing Environments, "Production and Inventory Management Journal" 1991, vol. 32, no 3.
 130. Feltham G.A., The Value of Information, "The Accounting Review" 1968, vol. 43, no. 4.
 131. Fisher I., The Nature of Capital and Income, Cosimo, New York 2007 (reprint).
 132. Fisher J., Contingency-Based Research on Management Control Systems: Categorization by Level of Complexity, "Journal of Accounting Literature" 1995, vol. 14.
 133. Fitzgerald L., Johnston R., Brignall T.J., Silvestro R., Voss C, Performance Measurement in Service Businesses, CIMA Publishing, London 1991.
 134. Flapper S.D.P., Fortuin L., Stoop P.P.M., Towards Consistent Performance Management Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 1996, vol. 16, no. 7.
 135. Fleischman R.K., Tyson T.N., Developing Expertise: Two Episodes in Early Nineteenth Century U.S. Management Accounting History, "Business and Economic History" 1997, vol. 26, no. 2.
 136. Flejterski S., Metodologia finansów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 137. Fletcher H.D., Smith D.B., Managing for Value: Developing a Performance Measurement System Integrating Economic Value Added and the Balanced Scorecard in Strategic Planning, "Journal of Business Strategies" 2004, vol. 21, no. 1.
 138. Forlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 139. Freeman, R.E., Reed D.L., Stockholders and Stakeholders: A New Perspective on Corporate Governance, "California Management Review" 1983, vol. 25, no. 3.
 140. Friedag H.R., Schmidt W., Balanced Scorecard at work. Strategisch - taktisch operativ. Haufe-Verlag, Freiburg 2003.
 141. Friedag H.R., Schmidt W., Lewandowska A., Likierski M., My Balanced Scorecard. Moja strategiczna karta wyników, C.H. Beck, Warszawa 2004.
 142. Gabrusewicz A., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2000.
 143. Ghalayini A.M., Noble J.S., Crowe T.J., An Integrated Dynamic Performance Measurement System for Improving Manufacturing Competitiveness, "International Journal of Production Economics" 1997, vol. 48, no. 3.
 144. Ghalayini A.M., Noble J.S., The Changing Basis of Performance Measurement, "International Journal of Operations & Production Management" 1996, vol. 16, no. 8.
 145. Giglioni G.B., Bedeian A.G., A Conspectus of Management Control Theory: 1900-1972, "Academy of Management Journal" 1974, vol. 17, no. 2.
 146. Globerson S., Issues in Developing a Performance Criteria System for an Organization, "International Journal of Production Research" 1985, vol. 23, no. 4.
 147. Gmytrasiewicz M. (red.), Encyklopedia rachunkowości, LexisNexis, Warszawa 2005.
 148. Goldratt E.M., Cox J., Cel I. Doskonałość w produkcji, MINT Books, Warszawa 2007.
 149. Gomółka Z., Cybernetyka w zarządzaniu. Modelowanie cybernetyczne. Sterowanie systemami, Placet, Warszawa 2000.
 150. Grady M.W., Performance Measurement: Implementing Strategy, "Management Accounting" 1991, vol. 72, no. 12.
 151. Gray J.L., Harvey T.W., Znaczenie jakości w działalności bankowej, Związek Banków Polskich, Warszawa 1996.
 152. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 153. Hakes C, The EFQM Excellence Model for Assessing Organizational Performance. A Management Guide, Van Haren Publishing, Zaltbommel 2007.
 154. Halachmi A., Performance Measurement is Only One Way of Managing Performance, "International Journal of Productivity and Performance Management" 2005, vol. 54, no. 7.
 155. Hambrick D.C., Lei D., Toward an Empirical Prioritization of Contingency Variables for Business Strategy, "Academy of Management Journal" 1985, vol. 28, no. 4.
 156. Hannula M., Kulmala H.I., Suomala P., Total Quality Management and Balanced Scorecard - A Comparative Analysis, [w:] W. Werther Jr. et al. (red.), Productivity & Quality Management Frontiers - VII, MCB University Press, Bradford 1999.
 157. Hatch M.J., Teoria organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 158. Hayes R.H., Why Japanese Factories Work, "Harvard Business Review" 1981, vol. 59, no. 4.
 159. Hayes R.H., Abernathy W.J., Managing Our Way to Economic Decline, "Harvard Business Review" 1980, vol. 58, no. 4.
 160. Hayes R.H., Limprecht J.A. Germany's World Class Manufacturers, "Harvard Business Review" 1982, vol. 60, no. 6.
 161. Heath J.R., Valuation Factors and Techniques in Mergers and Acquisitions, "Financial Executive" 1972, vol. 40, no. 4.
 162. Hellich E., Klonowska M., Rachunek kosztów ochrony środowiska, [w:] A. Karmańska (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007.
 163. Henri J.F., Performance Measurement and Organizational Effectiveness: Bridging the Gap, "Managerial Finance" 2004, vol. 30, no. 6.
 164. Hergert M., Morris D., Accounting Data for Value Chain Analysis, "Strategic Management Journal" 1989, vol. 10, no. 2.
 165. Hirshleifer J., On the Economics of Transfer Pricing, "The Journal of Business" 1956, vol. 29, no. 3.
 166. Hofstede G., The Poverty of Management Control Philosophy, "The Academy of Management Review" 1978, vol. 3, no. 3.
 167. Holmen J.S., ABC vs. TOC: It's a Matter of Time, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 168. Holmstrom B., Moral Hazard and Observability, "Bell Journal of Economics" 1979, vol. 10, no. 1.
 169. Hońko S., Koncepcja ostrożnej wyceny w rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 170. Hope J., Fräser R., Beyond Budgeting, "Strategic Finance" 2000, vol. 82, no. 4.
 171. Hope J., Fräser R., Beyond Budgeting...Breaking through the Barrier to 'the Third Wave', "Management Accounting" 1997, vol. 75, no. 11.
 172. Hope J., Fräser R., Beyond Budgeting: How Managers Can Break Free from the Annual Performance Trap, Harvard Business School Press, Boston 2003.
 173. Hope J., Fräser R., Figures of Hate, "Financial Management" 2001, February.
 174. Hopwood A.G., An Empirical Study of the Role of Accounting Data in Performance Evaluation, "Journal of Accounting Research", Supplement to vol. 10 Empirical Research in Accounting: Selected Studies, 1972.
 175. Hopwood A.G., Behavioral Accounting in Retrospect and Prospect, "Behavioral Research in Accounting" 1989, vol. 1.
 176. Horngren C.T., Datar S.M., Foster G., Cost Accounting. A Managerial Emphasis, 12th edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2006.
 177. Horväth P., Controlling, Verlag Franz Vahlen, München 1990.
 178. Horväth P., Niemand S., Wolbold M., Target Costing: A State of the Art Review, [w:] P. Horväth (red.), Target Costing, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1993.
 179. Horvath & Partner, Balanced Scorecard umsetzen, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 2001, [w:] Metody kaskadowania zrównoważonej karty wyników, w tłumaczeniu K. Babińskiej, "Controlling i Rachunkowość Zarządcza" 2003, nr 6.
 180. Howell R.A., Soucy S.R., Management Reporting in the New Manufacturing Environment, "Management Accounting" February 1988, vol. 69, no. 8.
 181. Hubbell W. W., Combining Economic Value Added and Activity-Based Management, "Cost Management" 1996, vol. 10, no. 1.
 182. Hudson M., Smart A., Bourne M., Theory and Practice in SME Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2001, vol. 21, no. 8.
 183. Ijiri Y., Axioms and Structures of Conventional Accounting Measurement, "The Accounting Review" 1965, vol. 40, no. 1.
 184. Ijiri Y, Segment Statements and Informativeness Measures: Managing Capital vs. Managing Resources, "Accounting Horizons" 1995, vol. 9, no. 3.
 185. Ijiri Y., The Foundations of Accounting Measurement, Scholars Book Co., Houston, Texas 1967.
 186. Ijiri Y, Jaedicke R.K., Reliability and Objectivity of Accounting Measurements, "The Accounting Review" 1966, vol. 41, no. 3.
 187. Ijiri Y, Mattessich R., Rappaport A., Summers E.L., Thomas A.L., Report of the Committee on Foundations of Accounting Measurement, "The Accounting Review" 1971, Supplement to vol. 46.
 188. Institute of Management Accountants, Draft Statement on Management Accounting: Definition of Management Accounting and Management Accountants, "Strategic Finance", August 2008, vol. 90, no. 2.
 189. Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Tools and Techniques for Implementing Integrated Performance Management Systems, Montvale, New Jersey 1998.
 190. Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Tools and Techniques for Implementing Target Costing, Montvale, New Jersey 1998.
 191. Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Theory of Constraints (TOC) Management System Fundamentals, Montvale, New Jersey 1999.
 192. Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Value Chain Analysis for Assessing Competitive Advantage, Montvale, New Jersey 1996.
 193. Institute of Management Accountants, Statement on Management Accounting: Definition of Management Accounting, Montvale, New Jersey 2008.
 194. International Federation of Accountants (IFAC), Management Accounting Concepts, New York 1998.
 195. Introducing Excellence, European Foundation for Quality Management, Brussels 1999.
 196. Jaruga A.A., Rola rachunkowości zarządczej, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 197. Jaruga A.A., Wprowadzenie do systemów rachunku kosztów i wyników, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 198. Jaruga A.A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 199. Jarugowa A., Koszty pośrednie w przedsiębiorstwach przemysłowych. Rachunek i kontrola, PWE, Warszawa 1972.
 200. Jarugowa A., Niektóre wyznaczniki rozwoju rachunkowości, [w:] A. Jarugowa (red.), Współczesne problemy rachunkowości, PWE, Warszawa 1991.
 201. Jarugowa A., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 1986.
 202. Jarugowa A., Fijałkowska J., Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym - koncepcje i praktyka, ODiDK, Gdańsk 2002.
 203. Jarugowa A., Male W., Sawicki K., Rachunek kosztów, PWE, Warszawa 1990.
 204. Jarugowa A., Nowak W., Pomiar i ocena dokonań jednostek zorientowanych na zysk, "Rachunkowość" 1995, nr 6.
 205. Jarugowa A., Nowak W.A., Szychta A., Zarządzanie kosztami w praktyce światowej, ODiDK, Gdańsk 1998.
 206. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics" 1976, vol. 3, no. 4.
 207. Johnson G., Scholes K., Exploring Corporate Strategy, Prentice-Hall Europe, Hertfordshire 1999.
 208. Johnson H.T., Early Cost Accounting for Internal Management Control: Lyman Mills in the 1850's, "Business History Review" 1972, vol. 46, no. 4.
 209. Johnson H.R, Management Accounting in an Early Integrated Industrial: El. DuPont de Nemours Powder Company, 1903-1912, "Business History Review" 1975, vol. 49, no. 2.
 210. Johnson H.T., Management Accounting in an Early Multidivisional Organization: General Motors in the 1920s, "Business History Review" 1978, vol. 52, no. 4.
 211. Johnson H.R, Relevance Regained. From Top-down Control to Bottom-Up Empowerment, The Free Press, New York 1992.
 212. Johnson H.T., Kaplan R.S., Relevance Lost. The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston 1987.
 213. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996.
 214. Kanji G.K., Measurement of Business Excellence, "Total Quality Management" 1998, vol. 9, no. 7.
 215. Kanji G.K., Sustainable Growth and Business Excellence, "Total Quality Management" 2005, vol. 16, no. 8-9.
 216. Kanji G.K., Moura e Sá P., Kanji's Business Scorecard, "Total Quality Management" 2002, vol. 13, no. 1.
 217. Kaplan R.S., Measuring Manufacturing Performance: A New Challenge for Managerial Accounting Research, "The Accounting Review" 1983, vol. 58, no. 4.
 218. Kaplan R.S., One Cost System Isn't Enough, "Harvard Business Review" 1988, vol. 66, no. 1.
 219. Kaplan R.S., The Evolution of Management Accounting, "The Accounting Review" 1984, vol. 59, no. 3.
 220. Kaplan R.S., Atkinson A.A., Advanced Management Accounting, Prentice Hall International, Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 221. Kaplan R.S., Cooper R., Zarządzanie kosztami i efektywnością, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 222. Kaplan R.S., Norton D.R, Alignment: Using the Balanced Scorecard to Create Corporate Synergies, Harvard Business School Press, Boston 2006.
 223. Kaplan R.S., Norton D.P., Building a Strategy-Focused Organization, "Ivey Business Journal" 2001, vol. 65, no. 5.
 224. Kaplan R.S., Norton D.R, Having Trouble with Your Strategy? Then Map It, "Harvard Business Review" 2000, vol. 78, no. 5.
 225. Kaplan R.S., Norton D.R, How Strategy Maps Frame an Organization's Objectives, "Financial Executive" 2004, vol. 20, no. 2.
 226. Kaplan R.S., Norton D.R, Leading Change with the Balanced Scorecard, "Financial Executive" 2001, vol. 17, no. 6.
 227. Kaplan R.S., Norton D.R, Linking the Balanced Scorecard to Strategy, "California Management Review" 1996, vol. 39, no. 1.
 228. Kaplan R.S., Norton D.R, Measuring the Strategic Readiness of Intangible Assets, "Harvard Business Review" 2004, vol. 82, no. 2.
 229. Kaplan R.S., Norton D.R, Plotting Success with 'Strategy Maps', "Optimize" 2004, February.
 230. Kaplan R.S., Norton D.R, Putting the Balanced Scorecard to Work, "Harvard Business Review" 1993, vol. 71, no. 5.
 231. Kaplan R.S., Norton D.R, Strategic Learning & the Balanced Scorecard, "Strategy & Leadership" 1996, vol. 24, no. 5.
 232. Kaplan R.S., Norton D.R, Strategiczna karta wyników. Balanced Scorecard. Praktyka, Centrum Informacji Menedżera, Warszawa 2001.
 233. Kaplan R.S., Norton D.R, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
 234. Kaplan R.S., Norton D.R, Strategy Maps, "Strategic Finance" 2004, vol. 85, no. 9.
 235. Kaplan R.S., Norton D.R, Strategy Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.
 236. Kaplan R.S., Norton D.R, The Balanced Scorecard-Measures that Drive Performance, "Harvard Business Review" 1992, vol. 70, no. 1.
 237. Kaplan R.S., Norton D.R, The Balanced Scorecard is More than Just a New Measurement System, "Harvard Business Review" 1996, vol. 74, no. 3.
 238. Kaplan R.S., Norton D.R, The Strategy Map: Guide to Aligning Intangible Assets, "Strategy & Leadership" 2004, vol. 32, no. 5.
 239. Kaplan R.S., Norton D.R, Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part I, "Accounting Horizons" 2001, vol. 15 no. 1.
 240. Kaplan R.S., Norton D.R, Transforming the Balanced Scorecard from Performance Measurement to Strategic Management: Part II, "Accounting Horizons" 2001, vol. 15, no. 2.
 241. Kaplan R.S., Norton D.R, Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System, "Harvard Business Review" 1996, vol. 74, no. 1.
 242. Kardasz A., Rachunek wyników i jego funkcjonowanie w podmiocie gospodarczym, Prace Naukowe AE nr 616, Wrocław 1992.
 243. Kardasz A., Szczerbiński A., Monitorowanie działalności ośrodków odpowiedzialności, [w:] E. Nowak (red.), Rachunkowość w zarządzaniu zdecentralizowanym przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2001.
 244. Karmańska A., Rachunkowość zarządcza ubezpieczyciela. Modelowanie na podstawie rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 245. Karmańska A., System informacyjny we współczesnym przedsiębiorstwie, [w:] A. Karmańska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 246. Karmańska A. (red.), Zarządzanie kosztami jakości, logistyki, innowacji, ochrony środowiska a rachunkowość finansowa, Difin, Warszawa 2007.
 247. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M., Kapital intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 248. Kaura M.N., Management Control and Reporting Systems. Harmonising Design and Implementation, Response Books, New Delhi 2002.
 249. Kee R., Integrating Activity-Based Costing with the Theory of Constraints to Enhance Production-Related Decision-Making, "Accounting Horizons" 1995, vol. 9, no. 4.
 250. Keegan D.R, Eiler R.G., Jones C.R., Are Your Performance Measures Obsolete?, "Management Accounting" 1989, vol. 70, no. 12.
 251. Kennerley M., Neely A., A Framework of the Factors Affecting the Evolution of Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2002, vol. 22, no. 11.
 252. Kennerley M., Neely A., Measuring Performance in a Changing Business Environment, "International Journal of Operations & Production Management" 2003, vol. 23, no. 2.
 253. Kennerley M., Neely A., Performance Measurement Frameworks: A Review, [w:] A. Neely (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 254. King T.A., More than a Numbers Game. A Brief History of Accounting, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 255. Komorowski J., Budżetowanie jako metoda zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 256. Koontz H., Management Control: A Suggested Formulation of Principles, "California Management Review" 1959, vol. 1, no. 1.
 257. Kopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wiedza Powszechna, Warszawa 1989.
 258. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław 1982.
 259. Kozioł W, Wykorzystanie analitycznej funkcji produkcji w procesie motywacji płacowej, [w:] Prace z zakresu rachunkowości, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 752, Kraków 2007.
 260. Kreuze J.G., Newell G.E., ABC and Life-Cycle Costing for Environmental Expenditures, "Management Accounting" 1994, vol. 75, no. 8.
 261. Kwiecień M., Rachunkowość jako narzędzie zarządzania. System z bazą wiedzy, Prace Naukowe AE nr 566, Wrocław 1991.
 262. Langfield-Smith K., A Review of Quantitative Research in Management Control Systems, [w:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields (red.), Handbook of Management Accounting Research, vol. 2, Elsevier, Oxford 2007.
 263. Langfield-Smith K, Management Control Systems: A Critical Review, "Accounting, Organizations and Society" 1997, vol. 22, no. 2.
 264. Langfield-Smith K, Understanding Management Control Systems and Strategy, [w:] A. Bhimani (red.), Contemporary Issues in Management Accounting, Oxford University Press, Oxford 2006.
 265. Lawrie G., Combining EVA with Balanced Scorecard to Improve Strategic Focus and Alignment, 2GC Discussion Paper, Berkshire 2001.
 266. Lebas M., Managerial Accounting in France: Overview of Past Tradition and Current Practice, "The European Accounting Review" 1994, vol. 3, no. 3.
 267. Lebas M., Oui, ilfaut definir la performance, "Revue Francaise de Comptabilite" 1995, Juillet-Aoüt.
 268. Lebas M.J., Performance Measurement and Performance Management, "International Journal of Production Economics" 1995, vol. 41, no. 1-3.
 269. Lebas M., Euske K., A Conceptual and Operational Delineation of Performance, [w:] A. Neely (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 270. Lewandowska A., Likierski M., Pod presją czasu. Strategiczna karta wyników w praktyce, C.H. Beck, Warszawa 2005.
 271. Lewandowski R., Changing Roles. The New Economy is Creating a New Generation of CMAs, "CMA Management" 2000, vol. 74, no. 2.
 272. Liberatore M.J., Miller T, A Framework for Integrating Activity-Based Costing and the Balanced Scorecard into the Logistics Strategy Development and Monitoring Process, "Journal of Business Logistics" 1998, vol. 19, no. 2.
 273. Luty Z., Finanse spółek. Elementy rachunkowości finansowej, Wydawnictwo AE, Wrocław 1997.
 274. Luty Z., Planistyczny rachunek kosztów, Prace Naukowe AE nr 505, Wrocław 1990.
 275. Lynch R.L., Cross K.R, Measure Up! Yardsticks for Continuous Improvement, Basil Blackwell, Cambridge 1991.
 276. Łada-Cieślak M., Nowoczesne budżetowanie operacyjne, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 1.
 277. Male W., Rachunek kosztów postulowanych w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWE, Warszawa 1963.
 278. Management Accounting Concepts, Financial and Management Accounting Committee, International Federation of Accountants, New York 1998.
 279. Manes R., A New Dimension to Breakeven Analysis, "Journal of Accounting Research" 1996, vol. 4, no. 1.
 280. March J.G., Simon H.A., współpraca H. Guetzkow, Teoria organizacji, PWN, Warszawa 1964.
 281. Marcinkowska M., Niematerialne źródła wartości przedsiębiorstwa, [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman (red.), Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006.
 282. Marcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 283. Markowska M., Instrumenty rachunkowości zarządcze) w realizacji strategii projakościowej, Prace Naukowe AE nr 1080, Wrocław 2005.
 284. Marr B., Strategic Performance Management. Learning and Measuring Your Intangible Value Drivers, Butterworth-Heinemann, Oxford 2006.
 285. Marr B., Gray D., Neely A., Why do Firms Measure their Intellectual Capital?, "Journal of Intellectual Capital" 2003, vol. 4, no. 4.
 286. Marr B., Schiuma G., Neely A., The Dynamics of Value Creation: Mapping Your Intellectual Performance Drivers, "Journal of Intellectual Capital" 2004, vol. 5, no. 2.
 287. Maskell B., Performance Measurement for World Class Manufacturing, "Management Accounting" 1989, vol. 67, no. 5.
 288. Masztalerz M., Wpływ zastosowania rachunku kosztów docelowych na mierniki strategicznej karty wyników, Prace Naukowe AE nr 1136, Wrocław 2006.
 289. Mattessich R., Accounting and Analytical Methods. Measurement and Projection of Income and Wealth in the Micro- and Macro-Economy, Richard D. Irwin, Homewood, Illinois 1964.
 290. Mattcssich R., Critique of Accounting. Examination of the Foundations and Normative Structure of an Applied Discipline, Quorum Books, Westport, Connecticut 1995.
 291. Mayo A.J., Nohria N., Czas rekinów. Liderzy amerykańskiego biznesu XX wieku, Helion 2007.
 292. McCraw T.K., Thinking about Competition, "Business and Economic History" 1988, vol. 17.
 293. McMann P., Nanni A.J., Is Your Company Really Measuring Performance?, "Management Accounting" 1994, vol. 76, no. 5.
 294. McMullen EB. Jr., Introduction to the Theory of Constraints (TOC) Management System, St. Lucie Press, Boca Raton, Florida 1998.
 295. McNair C.J., Lynch R.L., Cross K.F., Do Financial and Nonfinancial Performance Measures Have to Agree?, "Management Accounting" 1990, vol. 72, no. 5.
 296. Mccimore CD., Bell A.T., Are We Ready for Fourth-Generation ABC?, "Management Accounting" 1995, vol. 76, no. 7.
 297. Medori D., Integrated Performance Measure Framework, Coventry University, Coventry 1998.
 298. Medori D., The Development and Implementation of an Integrated Performance Measurement Framework, Performance Measurement - Theory and Practice, vol. 2, Cambridge University, Cambridge 1998.
 299. Medori D., Steeple D., A Framework for Auditing and Enhancing Performance Measurement Systems, "International Journal of Operations & Production Management" 2000, vol. 20, no. 5.
 300. Merchant K.A., Modern Management Control Systems. Text and Cases, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 1998.
 301. Messner Z., Informacja ekonomiczna a zarządzanie przedsiębiorstwem (ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości), PWN, Warszawa 1971.
 302. Meyer M.W., Gupta V., The Performance Paradox, "Research in Organisational Behavior" 1994, vol. 16, no. 1.
 303. Michalak J., Ewolucja pomiaru wyników ekonomicznych w rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, tom 21 (77).
 304. Michalak J., Pomiar dokonań. Od wyniku finansowego do balanced scorecard, Difin, Warszawa 2008.
 305. Micherda B., Funkcje i struktura współczesnej rachunkowości, [w:] B. Micherda (red.), Podstawy rachunkowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 306. Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) 2007, International Accounting Standards Board, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 307. Miles R.E., Snow CC, Meyer A.D., Coleman H.J., Organizational Strategy, Structure, and Process, "The Academy of Management Review" 1978, vol. 3, no. 3.
 308. Miller J.A., Pniewski K., Polakowski M., Zarządzanie kosztami działań, WIG-Press, Warszawa 2000.
 309. Mintzberg H., Patterns in Strategy Formation, "Management Science" 1978, vol. 24, no. 9.
 310. Mockler R.J., Multinational Strategic Management: An Integrative Entrepreneurial Context-Specific Process, International Business Press, New York 2002.
 311. Monden Y, Cost Reduction Systems. Target Costing and Kaizen Costing, Productivity Press, Portland, Oregon 1995.
 312. Monden Y, Lee J., How a Japanese Auto Maker Reduces Costs, "Management Accounting" 1993, vol. 75, no. 2.
 313. Morrow M., Connolly T., The Emergence of Activity-Based Budgeting, "Management Accounting" 1991, vol. 69, no. 2.
 314. Morse W.J., Davis J.R., Hartgraves A.L., Management Accounting. A Strategic Approach, South--Western, Thomson Learning, Mason, Ohio 2003.
 315. Myers R., Metric Wars, "CFO Magazine" 1996, vol. 12, no. 10.
 316. Nabitz U., Quaglia G., Wangen P., EFQM's New Excellence Model, "Quality Progress" 1999, vol. 32, no. 10.
 317. Neely A., Measuring Business Performance, The Economist Books, London 1998.
 318. Neely A., The Evolution of Performance Measurement Research: Developments in the Last Decade and a Research Agenda for the Next, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, vol. 25, no. 12.
 319. Neely A., The Performance Measurement Revolution: Why Now and What Next?, "International Journal of Operations & Production Management" 1999, vol. 19, no. 2.
 320. Neely A., Adams C, Perspectives on Performance: The Performance Prism, Centre for Business Performance, Cranfield 2000.
 321. Neely A., Adams C, Prism Reform, "Financial Management" 2002, May.
 322. Neely A., Adams C, The Performance Prism to Boost M&A Success, "Measuring Business Excellence" 2000, vol. 4, no. 3.
 323. Neely A., Adams C, Crowe P., The Performance Prism in Practice, "Measuring Business Excellence" 2001, vol. 5, no. 2.
 324. Neely A., Adams C, Kennerley M., The Performance Prism: The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, Financial Times/Prentice Hall, London 2002.
 325. Neely A., Bourne M., Mills J., Platts K, Richards H., Getting the Measure of Your Business, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 326. Neely A., Gregory M., Platts K, Performance Measurement System Design: A Literature Review and Research Agenda, "International Journal of Operations & Production Management" 2005, vol. 25, no. 12.
 327. Neely A., Najjar M.A., Management Learning not Management Control: The True Role of Performance Measurement, "California Management Review" 2006, vol. 48, no. 3.
 328. Neely A. (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 329. Neikirk WW, How Direct Costing Can Work for Management, "NACA Bulletin" 1951, January.
 330. Nita B., Analiza klientów w kontekście zarządzania wartością przedsiębiorstwa, [w:] A. Bogus, M. Wypych (red.), Harmonizacja rynków finansowych i finansów przedsiębiorstw w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007.
 331. Nita B., Analiza kosztów łańcucha wartości, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Kraków 2006.
 332. Nita B., Analiza kosztów w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, [w:] E. Nowak (red.) Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, AE, Wrocław 2007.
 333. Nita B., Analiza pozycji strategicznej przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 334. Nita B., Cztery generacje balanced scorecard w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, [w:] B. Kołosowska (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju finansów przedsiębiorstw i ubezpieczeń, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2008.
 335. Nita B., Działania tworzące wartość w przedsiębiorstwie, [w:] T. Dudycz (red.), Efektywność źródłem bogactwa narodów, t. VII, zeszyt 1 A, SWSPiZ, Łódź-Wrocław 2006.
 336. Nita B., Europejskie podejścia do budowania wielowymiarowych kart dokonań przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE nr 1159, Wrocław 2007.
 337. Nita B., Ewolucja i zakres rachunkowości zarządczej uwarunkowanej działaniami, Prace Naukowe AE nr 1178, Wrocław 2007.
 338. Nita B., Ewolucja rachunkowości zarządczej: od rachunku kosztów do strategicznej rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe UE nr 14, Wrocław 2008.
 339. Nita B., Historyczne i metodyczne aspekty pomiaru dokonań przedsiębiorstwa za pomocą tableau de bord, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 520, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
 340. Nita B., Integracja rachunku kosztów działań i ekonomicznej wartości dodanej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2004, tom 19 (75).
 341. Nita B., Istota oraz ewolucja performance management w kontekście zmiany orientacji rachunkowości zarządczej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2008, tom 43 (99).
 342. Nita B., Kompleksowe podejście do zarządzania relacjami z klientami, Prace Naukowe AE nr 1175, Wrocław 2007.
 343. Nita B., Kryteria oceny i doboru systemu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 493, Szczecin 2008.
 344. Nita B., Kwestionariusz i macierz pomiaru dokonań przedsiębiorstwa, Prace Naukowe UE nr 48, Wrocław 2009.
 345. Nita B., Methodology of Performance Measures Design: A Conceptual Framework, [w:] M. Łada, A. Kozarkiewicz (red.), Rachunkowość w otoczeniu nowych technologii, OH. Beck, Warszawa 2008.
 346. Nita B., Metody wyceny i kształtowania wartości przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2007.
 347. Nita B., Non Financial Performance Measurement in the Context of Management Accounting. Review of the Past and Current State-of-the-Art, [w:] E. Nowak, R. Motoryn (red.), Quantitative Methods in Finance and Accounting, Publishing House of Wroclaw University of Economics, Wroclaw 2008.
 348. Nita B., Ocena przydatności finansowych mierników kreowania wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Analiza porównawcza, Prace Naukowe AE nr 1136, Wrocław 2006.
 349. Nita B., Określanie wartości kapitału własnego w dochodowym podejściu do wyceny przedsiębiorstwa, [w:] T. Kiziukiewicz (red.), Rachunkowość w zarządzaniu jednostkami gospodarczymi, Szczecin 2006.
 350. Nita B., Pomiar dokonań a rachunkowość zarządcza. Zarys genezy w teorii i praktyce, Prace Naukowe UE nr 32, Wrocław 2008.
 351. Nita B., Pomiar dokonań przedsiębiorstwa w nurcie beyond budgeting, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 5, Szczecin 2008.
 352. Nita B., Projektowanie mierników w zarządzaniu dokonaniami przedsiębiorstwa, Prace Naukowe UE nr 15, Wrocław 2008.
 353. Nita B., Przydatność ekonomicznej wartości dodanej w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa, Prace Naukowe AE nr 1062, Wrocław 2005.
 354. Nita B., Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2008.
 355. Nita B., Rachunkowość zarządcza a realizacja strategii przedsiębiorstwa poprzez sterowanie kierownicze, [w:] T. Dudycz (red.), Mikroekonomiczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw, Indygo Zahir Media, Wrocław 2008.
 356. Nita B., Rachunkowość zarządcza we wspomaganiu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, praca doktorska, AE, Wrocław 2005.
 357. Nita B., Requirements for Performance Management Systems. A Delineation of the Comprehensive Set of Criteria, "European Financial and Accounting Journal" 2008, vol. 3, no. 3.
 358. Nita B., Strategiczna rachunkowość zarządcza. Ujęcie modelowe. Prace Naukowe AE nr 1080, Wrocław 2005.
 359. Nita B., The Methodology of Value Chain Analysis. An Explanatory Case Study, "Management" 2006, vol. 10, no. 2.
 360. Nita B., Transformation of Management Accounting: From Management Control to Performance Management, "Transformations in Business & Economics" 2008, vol. 7, no. 3(15).
 361. Nita B., Usage of Real Asset Value Enhancer in Corporate Performance Management, [w:] Quantitative Methods in Accounting and Finance, Ukrainian State University of Economics and Finance, Kyiv 2007.
 362. Nita B., Wybrane problemy analizy rentowności klientów, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 455, Szczecin 2007.
 363. Nita B., Wykorzystanie metod portfelowych w strategicznej rachunkowości zarządczej, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 467, Kraków-Zakopane 2007.
 364. Nita B., Zarządzanie kosztami zorientowane na strategię przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.) Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 365. Nolan, Norton and Co., Measuring Performance in the Organization of the Future: A Research Study, Lexington 1991.
 366. Noreen E., Smith D., Mackey J.T., The Theory of Constraints and Its Implications for Management Accounting, The North River Press, Great Barrington, Massachusetts 1995.
 367. Nowak E., Podstawowe koncepcje budżetowania, [w:] E. Nowak, B. Nita (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 368. Nowak E., Rachunkowość zarządcza, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2001.
 369. Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2003.
 370. Nowak E., Nita B. (red.), Budżetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 371. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M., Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 372. Nowak W.A., O konceptualnej podstawie sprawozdawczości finansowej. Perspektywa angloamerykańska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 373. Nowak W.A., Sterowanie dokonaniami organizacji, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSPiZ, Łódź 2001.
 374. Norreklit H., The Balance on the Balanced Scorecard-A Critical Analysis of Some of Its Assumptions, "Management Accounting Research" 2000, vol. 11, no. 1.
 375. Okano H., Target Cost Management and Product Development at Toyota, Graduate School of Business Osaka City University, Working Paper no. 9502, Osaka 1995.
 376. Olchowicz I., Tłaczała A., Sprawozdawczość finansowa według krajowych i międzynarodowych standardów, Difin, Warszawa 2008.
 377. Oleński J., Ekonomika informacji. Metody, PWE, Warszawa 2003.
 378. Oliver L., Designing Strategie Cost Systems, John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 379. Otley D., Extending the Boundaries of Management Accounting Research: Developing Systems for Performance Management, "British Accounting Review" 2001, vol. 33, no. 3.
 380. Otley D., Management Control and Performance Management: Whence and Whither?, "The British Accounting Review" 2003, vol. 35.
 381. Otley D., Measuring Performance: The Accounting Perspective, [w:] A. Neely (red.), Business Performance Measurement. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2006.
 382. Otley D., Performance Management: A Framework for Management Control Systems Research, "Management Accounting Research" 1999, vol. 10, no. 4.
 383. Otley D.T., Budget Use and Managerial Performance, "Journal of Accounting Research" 1978, vol. 16, no. 1.
 384. Otley D.T., The Contingency Theory of Management Accounting: Achievement and Prognosis, "Accounting, Organizations and Society" 1980, vol. 5, no. 4.
 385. Pacioli L., Summa de Arithmelica, Geometria, Proportioni et Proportionalità. Tractatus XI de Computis et Scripturis, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 386. Parker L.D., Control in Organizational Life: The Contribution of Mary Parker Follett, "The Academy of Management Review" 1984, vol. 9, no. 4.
 387. Partridge M.J., Perren L.J., Cost Analysis of the Value Chain: Another Role for Strategic Management Accounting, "Management Accounting" 1994, vol. 72, no. 7.
 388. Piechota R., Projektowanie rachunku kosztów działań, Difin, Warszawa 2005.
 389. Piosik A., Budżetowanie a nowoczesne metody rachunkowości zarządczej, Prace Naukowe AE nr 989, Wrocław 2003.
 390. Piosik A., Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002.
 391. Piotrowski W., Organizacja i zarządzanie - kierunki, koncepcje, punkty widzenia, [w:] A.K. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, PWN, Warszawa 1995.
 392. Porter M.E., Competitive Advantage. Creating and Sustaining Superior Performance, The Free Press, New York 1998.
 393. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1992.
 394. Powell S., The Challenges of Performance Measurement, "Management Decision" 2004, vol. 42, no. 7/8.
 395. Procurement Executives' Association, Guide to a Balanced Scorecard Methodology. Moving from Performance Measurement to Performance Management, Washington 1999.
 396. Pszczołowski T, Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji, Ossolineum, Wrocław 1978.
 397. Ramos M.M., Hidalgo F.G., From Diagnostic to Interactive Style of Management Control, "Management Research News" 2003, vol. 26, no. 5.
 398. Rappaport A., Selecting Strategies that Create Shareholder Value, "Harvard Business Review" 1981, vol. 59, no. 3.
 399. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy. Poradnik menedżera i inwestora, WIG-Press, Warszawa 1999.
 400. Riahi-Belkaoui A., Accounting Theory, Thomson Learning, London 2004.
 401. Ridgway V.F., Dysfunctional Consequences of Performance Measurements, "Administrative Science Quarterly" 1956, vol. 1, no. 2.
 402. Rivero E.J.R., Emblemsvåg J., Activity-Based Life-Cycle Costing in Long-Range Planning, "Review of Accounting & Finance" 2007, vol. 6, no. 4.
 403. Roberts A., Management Accounting in France, "Management Accounting" 1995, vol. 73, no. 34.
 404. Rockart J.F., Chief Executives Define Their Own Data Needs, "Harvard Business Review" 1979, March/April.
 405. Roehl-Anderson J.M., Bragg S.M., Controllership. The Work of Managerial Accountant, 7th edition, John Wiley & Sons, Hoboken 2004.
 406. Rollo J., Performance Management, Goal/Qpc and Competitive Advantage Consultants, Salem 2001.
 407. Rouse P., Putterill M., An Integral Framework for Performance Measurement, "Management Decision" 2003, vol. 41, no. 8.
 408. Roztocki N., The Integrated Activity-Based Costing and Economic Value Added Information System, Proceedings of the Society for Advancement of Management International Management Conference, St. Augustine, Florida 2000.
 409. Roztocki N., Needy K.L., How to Design and Implement an Integrated Activity-Based Costing and Economic Value Added System, Proceedings of the 1999 Annual Industrial Engineering Research Conference, Phoenix 1999.
 410. Ruhl J.M., Managing Constraints, "The CPA Journal" January 1997, vol. 67, no. 1.
 411. Sakurai M., Integrated Cost Management: A Companywide Prescription for Higher Profits and Lower Costs, Productivity Press, Portland 1996.
 412. Sakurai M., Target Costing and How to Use It, "Journal of Cost Management" 1989, vol. 9, no. 3.
 413. Sakurai M., Scarbrough D.R, Japanese Cost Management, Crisp Publications, Menlo Park, California 1997.
 414. Sawicki K., Krótkookresowe sprawozdania finansowe na potrzeby controllingu, Prace Naukowe AE nr 868, Wrocław 2000.
 415. Schiff M., Lewin A. Y., The Impact of People on Budgets, "The Accounting Review" 1970, vol. 19.
 416. Schneiderman A.M., Setting quality goals, "Quality Progress" 1988, vol. 21, no. 4.
 417. Schönberger R.J., World Class Manufacturing: The Lessons of Simplicity Applied, Free Press, New York 1986.
 418. Shank J.K., Govindarajan V., Strategic Cost Management. The New Tool for Competitive Advantage, The Free Press, New York 1993.
 419. Shapiro A.C., Balbirer S.D., Modern Corporate Finance. A Mullidisciplinary Approach to Value Creation, Prentice-Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 420. Shepherd N.A., Integrating Cost of Quality into Performance Improvement plans. How to Align and Integrate with a Balanced Scorecard, ASQ's Annual Quality Congress Proceedings, Milwaukee 2002.
 421. Sierpińska M. (red.), System raportowania wyników w controllingu operacyjnym, Vizja Press & IT, Warszawa 2007.
 422. Simon H.A., On the Application of Servomechanism Theory in the Study of Production Control, "Econometrica" 1952, vol. 20, no. 2.
 423. Simons R., Accounting Control Systems and Business Strategy: An Empirical Analysis, "Accounting, Organizations and Society" 1987, vol. 12, no. 4.
 424. Simons R., How New Top Managers Use Control Systems as Levers of Strategic Renewal, "Strategic Management Journal" 1994, vol. 15, no. 3.
 425. Simons R., Levers of Control: How Managers Use Control Systems to Drive Strategic Renewal, Harvard Business School Press, Boston 1995.
 426. Simons R., Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000.
 427. Simons R., Planning, Control, and Uncertainty: A Process View, [w:] W.J. Bruns, R.S. Kaplan (red.), Accounting and Management: Field Study Perspectives, Harvard Business School Press, Boston 1987.
 428. Simons R., Strategic Orientation and Top Management Attention to Control Systems, "Strategic Management Journal" 1991, vol. 12, no. 1.
 429. Simons R., The Role of Management Control Systems in Creating Competitive Advantage: New Perspectives, "Accounting, Organizations and Society" 1990, vol. 15, no. 1-2.
 430. Simons R., The Strategy of Control, "CA Magazine" 1992, vol. 125, no. 3.
 431. Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.
 432. Siwoń B. (red.), Pomiar pieniężny działalności przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1989.
 433. Skorupka S., Auderska H., Łempicka Z., (red.), Mały słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 1989.
 434. Smith M., Research Methods in Accounting, Sage Publications, London 2007.
 435. Sobańska I., Rachunkowość zarządcza, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 436. Sobańska I., Systemy rachunku kosztów i wyników, [w:] I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Najnowsze tendencje, procedury i ich zastosowanie w przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2003.
 437. Sobańska I., Tendencje rozwoju rachunku kosztów w Niemczech, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1997.
 438. Society of Management Accountants of Canada, Implementing Target Costing, Strategic Management Series: Management Accounting Guideline, Mississauga, Ontario 1999.
 439. Sojak S., Rachunkowość zarządcza w warunkach inflacji, TNOiK, Toruń 2000.
 440. Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.
 441. Sojak S., Jóźwiak H., Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 442. Solomons D., Divisional Performance: Measurement and Control, Financial Executives Research Foundation, New York 1965.
 443. Solomons D., Standard Costing Needs Better Variances, "National Association of Accountants Bulletin" 1961, vol. 43, no. 4.
 444. Soltero C, Waldrip G., Using Kaizen to Reduce Waste and Prevent Pollution, "Environmental Quality Management" 2002, vol. 11, no. 3.
 445. Souissi M., Ito K., Integrating Target Costing and the Balanced Scorecard, "The Journal of Corporate Accounting & Finance" 2004, vol. 15, no. 6.
 446. Stadtmüller R., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1981.
 447. Staubus G.J., An Induced Theory of Accounting Measurement, "The Accounting Review" 1985, vol. 60, no. 1.
 448. Staubus G.J., Two Views of Accounting Measurement, "Abacus" 2004, vol. 40, no. 3.
 449. Stenzel C, Stenzel J., From Cost to Performance Management. A Blueprint for Organizational Development, John Wiley & Sons, Hoboken 2003.
 450. Stewart G.B., III, The Quest for Value. The EVA(tm). Management Guide, Harper Business, New York 1991.
 451. Stiffler M.A., Performance. Creating the Performance-Driven Organization, John Wiley & Sons, Hoboken 2006.
 452. Stoner J.A.F., Freeman R.E., Gilbert D.R., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001.
 453. Sunder S., Theory of Accounting and Control, South-Western College Publishing, Cincinnati, Ohio 1997.
 454. Szychta A., Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 455. Szychta A., Rola współczesnych specjalistów do spraw rachunkowości zarządczej w świetle ewolucji jej zakresu i metod, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2005, t. 25 (81).
 456. Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996.
 457. Szychta A., Zasady i metody budżetowania, [w:] A.A. Jaruga, W.A. Nowak, A. Szychta, Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, SWSZiP, Łódź 2001.
 458. Świderska G.K., Podstawowe pojęcia, [w:] G.K. Swiderska (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, t.1, Difin, Warszawa 2003.
 459. Świderska G.K., Wyzwania dla ekspertów rachunkowości wobec nowych koncepcji raportowania, [w:] T. Cebrowska, A. Kowalik, R. Stępień (red.), Rachunkowość wczoraj, dziś, jutro, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2007.
 460. Świderska G.K., Źródła informacji dla formułowania i realizacji strategii, [w:] G.K. Świderska (red.), Informacja zarządcza w procesie formułowania i realizacji strategii - wyzwanie dla polskich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2003.
 461. Świderska G.K. (red.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, Difin, Warszawa 2003.
 462. Terebucha E., System informacji ekonomicznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1982.
 463. Tesoro F., Tootson J., Implementing Global Performance Measurement Systems, Jossey-Bass/ Pfeiffer, San Francisco 2000.
 464. The Fundamental Concepts of Excellence, European Foundation for Quality Management, Brussels 1999.
 465. Tobin J., A General Equilibrium Approach to Monetary Theory, "Journal of Money, Credit and Banking" 1969, vol. 1, no. 1.
 466. Tobin J., Brainard W.C., Pitfalls in Financial Model-Building, "American Economic Review" 1968, vol. 58, no. 2.
 467. Tully S., The Real Key to Creating Wealth, "Fortune" 1993, vol. 128, no. 6.
 468. Turyna J., System informacyjny rachunkowości w podejmowaniu decyzji zarządczych, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1997.
 469. Urbanek G., Pomiar kapitału intelektualnego i aktywów niematerialnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007.
 470. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity DzU 2002, nr 49, poz. 447 z późn. zm.).
 471. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (DzU nr 88, poz. 439 z późn. zm.).
 472. Ustawa z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (DzU nr 76, poz. 694 z późn. zm.).
 473. Verweire K., Berghe L.V. den, Integrated Performance Management: New Hype or New Paradigm, [w:] K. Verweire, L.V. den Berghe (red.), Integrated Performance Management. A Guide to Strategy Implementation, Sage Publications, London 2005.
 474. Viaene S., Willems J., Corporate Performance Management: Beyond Dashboards and Score-cards, "Journal of Performance Management" 2007, vol. 20, no. 1.
 475. Vickrey D.W., Is Accounting a Measurement Discipline?, "The Accounting Review" 1970, vol. 45, no. 4.
 476. Vitale M., Mavrinac S.C., Hauser M., New Process/Financial Scorecard: A Strategic Performance Measurement System, "Planning Review" 1994, vol. 22, no. 4.
 477. Vollmuth H.J., Controlling. Planowanie, kontrola, kierowanie, Placet, Warszawa 2003.
 478. Waal A.A. de, Power of Performance Management. How Leading Companies Create Sustained Value, John Wiley & Sons, Hoboken 2001.
 479. Waal A.A. de, Strategic Performance Management. A Managerial and Behavioural Approach, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2007.
 480. Wade D., Recardo R., Corporate Performance Management, Butterworth-Heinemann, Woburn 2001.
 481. Waśniewski T, Skoczylas W., Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002.
 482. Widener S.K., An Empirical Analysis of the Levers of Control Framework, "Accounting, Organizations and Society" 2007, vol. 32, no. 7/8.
 483. Wierzbicki K., Kryteria systemu informacyjnego w przedsiębiorstwie dla potrzeb controllingu, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 1996, nr 1.
 484. Wierzbiński M., Controlling zorientowany na wartość przedsiębiorstwa, [w:] E. Nowak (red.), Controlling w przedsiębiorstwie. Koncepcje i instrumenty, ODiDK, Gdańsk 2003.
 485. Wierzbiński M., Rachunek kosztów cyklu życia produktu, [w:] E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński, Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
 486. Wierzbiński M., Zrównoważona karta wyników, [w:] E. Nowak (red.), Strategiczna rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2008.
 487. Willet R.J., An Axiomatic Theory of Accounting Measurement, "Accounting & Business Research" 1987, vol. 17, no. 66.
 488. Wisner J.D., Fawcett S.E., Linking Firm Strategy to Operating Decisions through Performance Measurement, "Production and Inventory Management Journal" 1991, vol. 32, no. 3.
 489. Wu A., The Integration between Balanced Scorecard and Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital" 2005, vol. 6, no. 2.
 490. Zimmerman J.L., Accounting for Decision Making and Control, McGraw-Hill Irwin, New York 2009.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
1689-6556
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu