BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kawa Marta (Uniwersytet Rzeszowski), Kuźniar Wiesława (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Rola spółdzielczości jako instytucji w przeciwdziałaniu nierównościom ekonomicznym i społecznym
The Role of Co-operative Movement in Counteracting Economic and Social Inequalities
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 310-317, bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Spółdzielczość, Rozwój spółdzielczości, Nierówności społeczno-gospodarcze, Gospodarka rynkowa
Cooperative movement, Development of cooperatives, Social-economics inequality, Market economy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Spółdzielczość w Polsce ma ponad 150-letnią tradycję oraz posiada znaczne osiągnięcia natury gospodarczej i społecznej. Po drugiej wojnie światowej, spółdzielczość została podporządkowana polityce władz państwowych i odgrywała znaczącą rolę. Po 1989 roku w warunkach gospodarki rynkowej miejsce spółdzielczości w gospodarce narodowej uległo znacznemu zmniejszeniu. Z dotychczasowych doświadczeń wynika jednak, że w krajach o zaawansowanym rozwoju gospodarki rynkowej udział spółdzielni w działalności gospodarczej jest wyższy niż w krajach o rozwijającej się gospodarce rynkowej. Można zatem stwierdzić, że spółdzielnie przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. (abstrakt oryginalny)

Enterprise activities in Poland have a tradition of over 150 years and boasts of significant economic and social achievements. Enterprise activities were aligned with the state policies soon after the Second World War and have since then accomplished significant roles. Its significance in the national economy has none the less declined since 1989 with the introduction of market economy. However, existing facts have shown that the participation of enterprise in economic activities is even higher in countries with established market economy than in those at their early stages of developing market economy. It can therefore be concluded that cooperatives do contribute to economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Dyka S., 2004, Polska spółdzielczość po akcesji Polski do Unii Europejskiej, Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
  2. Dyka S., Grzegorzewski P., 2000, Zarządzanie spółdzielnią, Difin, Warszawa.
  3. Raport roczny za 2007 rok, 2008, Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa.
  4. Strużek B., 1996, Czynniki kształtujące image (wizerunek) współczesnej spółdzielczości w Polsce, Vademecum Spółdzielczości, nr 6, Warszawa.
  5. Wiatrak A.P., 1994, Rola spółdzielczości wiejskiej w rozwoju przedsiębiorczości na wsi [w:] Spółdzielczość w procesie transformacji ustrojowej, SIB, Warszawa.
  6. Woźniak M.G., 2007, Teoretyczne problemy spójności społeczno-ekonomicznej mechanizmu rynkowego w kontekście gospodarki opartej na wiedzy [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, red. M.G. Woźniak, zeszyt nr 10, Wydawnictwo UR, Rzeszów.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu