BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kravets Tetyana (Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine)
Tytuł
Some Aspects of Construction of the Enterprises Rating Estimations
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 59, s. 253-259, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics
Tytuł własny numeru
Global Challenges and Policies of the European Union - Consequences for the "New Member States"
Słowa kluczowe
Rating, Ocena przedsiębiorstwa, Analiza finansowa
Rating, Evaluation enterprises, Financial analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
W krajach rozwiniętych niezależnymi ekspertami pomagającymi podejmować decyzje gospodarcze są agencje ratingowe, które budują systemy ratingowe dla różnych obiektów gospodarczych oraz tworzą obszary ratingowe pogrupowane według czynnika regionalności i sektorowości. Otrzymanie przez przedsiębiorstwo przemysłowe oceny międzynarodowej agencji jest niezbędnym jeśli takie przedsiębiorstwo zamierza wejść na zagraniczne rynki finansowe albo przyciągnąć zagranicznych inwestorów. Procedura otrzymywania oceny ratingowej zazwyczaj polega na kontroli działalności finansowej według standardów międzynarodowych, oceny konkurencyjności produkcji na rynku światowym, oceny stosowania współczesnego systemu zarządzania i transparentności działalności przedsiębiorstwa.

In developed countries independent experts that help to take economic decisions are rating agencies, which build the rating system of different economic objects, and rating space, structured by regional and sectoral indication. Receiving by an industrial enterprise the rating of an international agency is necessary if it is going to expand the foreign financial markets or to attract foreign investors. Procedure of receiving the rating assumes audit of financial activity under the international standards of book keeping, competitiveness of production in the world market, presence of modern system of management and transparency of activity of the enterprise. (fragment of text)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Baranov S.V., Skufyina T.P., "New techniques and results of research of inter-regional differentiation on the basis of a method of the main components", Vestnik MGTU 2008, 11 (2).
  2. Harchenko A., "Europe has cut ratings", Investgazeta 2009, 30.03-05.04.
  3. Kovalyov V.V., The Financial Analysis: Management of the Capital. A Choice of Investments. The Reporting Analysis, Finansy i statistika, Moscow 2003.
  4. Olenev R, "Development of system of ratings. Problems and prospects", Bankovskoye delà v Moskve 2000,12(72).
  5. Shapran V., Duhnenko V., Kornilyuk R., "Atlantas on clay feet", Expert 2008, 45, 17.11 -23.11.
  6. Sheremet A.D., Sayfulin R.S., Technique of the Financial Analysis, INFRA-M, Moscow 1995.
  7. Vigdorchik E., Lipsits I., "The best Russian enterprises of 2005", Profil 2005, 46 (460), 12.12.
  8. Zimin V.S., Trishin V.N., "The analysis of cost of the largest raw companies of Russia on the basis of a magazine Forbes 2006 rating and about estimated activity", Ekonomicheskiye strategiyi 2006, No. 5-6.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu