BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kata Ryszard (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Instytucjonalne uwarunkowania w dostępie rolników do kapitału w regionie Polski południowo-wschodniej
The Institutional Conditions in Access to Capital by Farmers in South-East Region of Poland
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 344-354, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Kredytowanie rolnictwa, Kredyt rolny, Fundusze unijne
Agriculture, Agricultural lending, Agricultural credit, EU funds
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Polska Południowo-Wschodnia
Poland South-East
Abstrakt
W oparciu o badania ankietowe gospodarstw rolnych, przeprowadzone w regionie Polski południowo-wschodniej, dokonano charakterystyki instytucjonalnych uwarunkowań w dostąpie rolników do kapitału zewnętrznego, w formie kredytów bankowych oraz funduszy unijnych. Wskazano na te czynniki instytucjonalne, które ograniczają rolnikom dostęp do kapitału, ale także wykazano, że rolnicy sięgający po kredyty i fundusze unijne korzystają w tym zakresie z pomocy instytucji w zakresie doradztwa, informacji czy szkoleń. (abstrakt oryginalny)

In support of poll investigations of agricultural farms, made in south-east region of Poland, characters of institutional conditions of farmer's access to external capital, in form of bank credit as well as European Union funds were achieved. There were shown this institutional factors which limit farmer's access to capital, but also it was proved, that farmers who use bank credit and EU funds get support from institutions in range of advise, information and training services. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
  1. Grzelak A., 2005, Finansowanie zewnętrzne gospodarstw rolnych, "Wieś i Rolnictwo", nr4(129).
  2. Kata R., 2007, Ograniczenia kredytowe w finansowaniu innowacyjności małych przedsiębiorstw na obszarach wiejskich [w:] Transfer wiedzy i działań innowacyjnych w obszarze agrobiznesu. Uwarunkowania, mechanizmy, efekty, red. S. Makarski, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
  3. Kulawik J., 2000, Ograniczenia kredytowe w rolnictwie. Rodzaje, skutki i możliwości ich łagodzenia, "Bank i Kredyt", nr 9.
  4. Kulawik J., 2003, Kredytowanie i finansowanie rolnictwa w przededniu integracji z Unią Europejską, cz. l, "Bank i Kredyt", nr 6.
  5. Mishkin P.S., 1990, Asymmetric Information and Financial Crises: A Historical Perspective, NB ER Working Papers Series, Working Paper 3400.
  6. Tomczak F., 2004, Od rolnictwa do agrobiznesu. Transformacja gospodarki rolno-żywnościowej Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, SGH, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu