BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Bożena (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Działalność Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na rzecz rozwoju regionu w latach 2004-2007 ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP)
Functionality of Polish Enterprise Development Agency for a Region Development in Years 2004-2007, with Especial Consideration of Sector Operational Program Related to Increasing Competitiveness of Enterprises (SPO WKP)
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 331-343, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Rozwój regionalny, Sektorowy Program Operacyjny, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Fundusze unijne
Regional development, Sectoral Operational Programme, Small business, EU funds
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)
Abstrakt
Jedną z ważniejszych korzyści członkostwa Polski z Unią Europejską jest możliwość otrzymywania pomocy z funduszy unijnych. Jest to niezwykle istotny wkład w rozwój polskiej gospodarki. Jednak jako najliczniejszą grupę beneficjentów pomocy unijnej uznaje się polskich przedsiębiorców. Otrzymanie pomocy w postaci bezzwrotnej dotacji, jest dla niech niepowtarzalną szansą na inwestycje i rozwój, jaki byłby dla nich niedostępny bez zewnętrznych środków, a możliwość korzystania z nich daje ogromne perspektywy dotyczące ich rozwoju, poprawy innowacyjności, czy konkurencyjności. Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena działalności PARP ze szczególnym uwzględnieniem Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w latach 2004-2007, mającego przyczynić się do rozwoju kadrowego przedsiębiorstw, a przez to do wzrostu absorpcji nowoczesnych rozwiązań w przedsiębiorstwach. (abstrakt oryginalny)

One of the most important benefits of Polish membership in European Union is an opportunity of receiving financial help from union funds. This is very important aspect for Polish economy development. However, financial help from European Union is the most significant for Polish entrepreneurs. Receiving it as non-refundable grant is a unique chance for investments of entrepreneurs and their further development. It has to be mentioned that it will not be available for them without an external European Union's financial help. Opportunities to profit from this kind of support brings huge perspectives related to their development, improvement of innovate or competitiveness. The aim of this study is to analyse and evaluate activities of Polish Enterprise Development Agency with particular taking into consideration Sector Operational Program connected with Increasing Competitiveness of Enterprises in year 2004-2007, which is contributing to the development of human resources in companies, and thus to increase the absorption of modern solutions in enterprises. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Antoniuk A., 2007, Vademecum Вeneficjenta - Działanie 2.3 SPO WKP, Warszawa.
 2. Burnat-Mikor M., Gwizda M., Kosewka-Kwaśny M. (red.), 2007, Programy pomocowe oraz dotacje UE dla przedsiębiorstw 2007-2013, Warszawa.
 3. http://www.fundusze-strakturalne.pl/jaki-fundusz/spo-wkp.
 4. http://www.parp.gov.pl/index/index/397.
 5. Kaliszuk A., Tarnawa A., 2004, Programy wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa.
 6. Sektorowy Program Operacyjny "Wzrost konkurencyjności gospodarki 2004-2006", 2003, Ministerstwo Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa.
 7. Skrzypek J., 2004, Jak korzystać z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Warszawa.
 8. Skrzypek J. (red.), 2005, Projekty współfinansowane ze środków UE: od pomysłu do stadium wykonalności, Warszawa.
 9. Strojny J., 2006, Globalizacja, regionalizacja i jej wpływ na rozwój przedsiębiorczości (na przykładzie województwa podkarpackiego) [w:] Zarządzanie i Marketing, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej nr 225, Rzeszów.
 10. Strojny J., 2008, Wybrane aspekty rozwojowe regionu Podkarpacia [w:] Przedsiębiorczość, Innowacyjność, Foresight. Aspekty ekonomiczne, społeczne i ekologiczne, Monografia, red. L. Woźniak, Politechnika Rzeszowska, Rzeszów.
 11. Tokaj-Krzewska A., Żołnierski A. (red.), 2003, Pomoc publiczna. Poradnik przedsiębiorcy, Warszawa.
 12. Załącznik do rozporządzenia: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu