BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Puchalska Katarzyna (Uniwersytet Rzeszowski)
Tytuł
Determinanty inwestycyjne i ich wpływ na zróżnicowanie przestrzenne napływu kapitału zagranicznego
Investment Determinants and their Impact on Spatial Variety of Foreign Capital
Źródło
Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 2009, z. nr 15, s. 153-164, wykr., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Kapitał zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Bariery inwestycji zagranicznych, Inwestycje zagraniczne, Zróżnicowanie przestrzenne
Foreign capital, Direct investments, Foreign investment barriers, Foreign investment, Spatial differentiation
Uwagi
summ.
Abstrakt
Polska jest krajem, w którym coraz częściej angażuje się obcy kapitał. Kapitał, który może przyczynić się do rozwoju wielu regionów stając się tym samym ich siłą napędowa, w niwelowaniu dysproporcji gospodarczych, ale i mogącym te dysproporcje pogłębić. Rozmieszczenie inwestycji zagranicznych Polsce jest bardzo nierównomierne. Najczęściej BIZ lokowane są w obszarach rozwiniętych gospodarczo i wielkich aglomeracjach miejskich. Determinanty makrootoczenia, czyli czynniki, które wpływają na efektywność działalności podmiotów w kraju przyjmującym (polityczne, kulturowe, ekonomiczne, czy społeczne) są ważne z punktu widzenia inwestora zagranicznego, gdyż są wyznacznikami w działaniach inwestycyjnych podmiotów. Za najważniejsze przedsiębiorstwa uznają: gwarancje ochrony inwestowanego kapitału, infrastrukturę telekomunikacyjną i transportową oraz poziom oświaty i wykształcenia społeczeństwa kraju napływu kapitału. (abstrakt oryginalny)

Poland is a country in which more and more foreign capital is engaged. Capital that can contribute to the development of many regions, becomes their impulsion in leveling economical disproportions, but also can intensify these disproportions. Location of foreign investments in Poland is very uneven. Predominatingly FDI are located in places which are economically developed and in big agglomerations. Macrosurroundings determinants, that are factors, which have an influence on working efficiency of subject in the country accepting (political, cultural, economical or social) are important from the point of view of foreign investor, because they are determinant in working investments of subject. For the most important things companies recognize: guarantee of protection invested capital, telecommunications and transportations infrastructure and the level of education in the society. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. Białoń L., Janczewska D., 2004, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce. Marketingowe metody oceny z perspektywy sektora, Wyższa Szkoła Menedżerska SIG, Warszawa.
 2. Bojar E., 2006, Doświadczenia wybranych regionów słabo rozwiniętych w wykorzystaniu bezpośrednich inwestycji zagranicznych i funduszy unijnych, Wyd. Politechniki Lubelskiej, Lublin.
 3. Buckley A., 2002, Inwestycje zagraniczne. Składniki wartości i ocena, Wyd. PWN, Warszawa.
 4. Chrupek Z., 1999, Stan zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce. Warunki działania, red. Z. Sadowski, Wyd. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa.
 5. Gołąb M., 2004, Wpływ inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny Polski [w:] Kapitał zagraniczny. Wyzwania i szanse, red. J. Michałów, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 6. Michałków L, 2003, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 7. Rymarczyk J., 2004, Internacjonalizacja i globalizacja przedsiębiorstw, Wyd. PWE, Warszawa.
 8. Rymarczyk J. (red.), 2006, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa.
 9. Sitek E., 2000, Inwestycje bezpośrednie przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym, Wyd. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.
 10. Skwierczyński A., 2004, Struktura napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych w ujęciu przestrzennym [w:] Kapitał zagraniczny. Wyzwania i szansę, red. I. Michałków, Wyd. Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.
 11. Sobala-Gwosdz A., Działek J., Gwosdz K., Huculak M., Jarczewski W., Micek G., 2006, Inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim do 2005 roku. Lista największych inwestycji zagranicznych w województwie podkarpackim, Wyd. Centrum Inwestora Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, Rzeszów.
 12. Terytorialne uwarunkowania konkurencyjności i spójności. Regionalna różnorodność Europy i jej potencjały. Trzeci raport syntetyczny ESPON, na podstawie wyników z jesieni 2006.
 13. Witul A., Polska - inwestycyjny pępek Europy, "Forbes" 02/2007.
 14. Zorska A., 2002, Ekspansja inwestycyjna KMN w Polsce i jej wpływ na gospodarkę [w:] Korporacje międzynarodowe w Polsce. Wyzwania w dobie globalizacji i regionalizacji, red. A. Zorska, Wyd. Difin, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-5084
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu