BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Salus Aneta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Kapitał społeczny a regionalne strategie innowacji
Social Capital vs. Regional Innovation Strategies
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 119-125, bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka regionalna, Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Kapitał społeczny
Regional economy, Regional development, Regional innovation, Social capital
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wyjaśniono istotę regionalnych strategii innowacji oraz przedstawiono ich cele. Scharakteryzowano istotę i znaczenie kapitału społecznego. Omówiono rolę i znaczenie kapitału społecznego w regionalnych strategiach innowacji.

In the times of globalization, technical and technological advancement, as well as information society, it is unavoidable to perform transformations directed towards knowledge based economy. Investments in innovations, research or workers' skills and their influence on economic growth at the level of regions have become more and more important, and such development turns out to be the key objective for enhancing mechanisms supporting the implementation of innovations. Therefore, it occurs the need to prepare documents regulating and supporting the activities of regional or local level's authorities in defining and introducing an effective system of backing up both innovations and competitiveness. This function is to be performed by Regional Innovation Strategies. It is beyond any doubt, that the above-mentioned documents include goals and assumptions prepared with all due care and involvement, but do they cover all factors crucial for their effective implementation? The answer to this question is of great importance, since it points to real success perspectives. The article is an attempt to provide an answer to the above question. The paper indicates the need to take into consideration the level of social capital at every stage while creating regional innovation strategies. Such capital, according to the author, determines the speed, methods, tools and efficiency as well as effectiveness of the mentioned strategies implementation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Baraniecka A., Znaczenie kapitału społecznego w tworzeniu sieci dostaw, www.wiedzainfo.pl.
  2. Bratnicki M., Dyduch W., Zbierowski P., Kapitał społeczny i uwaga w organizacji partnerskiej, [w:] Przedsiębiorstwa kooperujące, red. Z. Dworzecki, EuroExpert Grupa Doradcza Sp. z o.o. Warszawa 2002.
  3. Coleman J.S., Foundations of Social Theory, Harvard University Press, Cambridge Mass, 1990.
  4. Fukuyama F., Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, PWN, Warszawa-Wrocław 1997.
  5. Gorzelak G, Bąkowski A., Kozak M., Olechnicka A., Polskie strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych rozwiązań, MRR, Warszawa 2006.
  6. Gorzelak G., Jałowiecki В., Metodologiczne podstawy strategii rozwoju regionu na przykładzie województwa lubuskiego, "Studia Regionalne i Lokalne" 2000 z. 3.
  7. Grosse T., Kapitał jak katalizator, "Nowa Gospodarka", 7 października 2002.
  8. Klepka M., Raport: Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Warszawa 2005.
  9. Matysiak A., Źródła kapitału społecznego, AE, Wrocław 1999.
  10. Tuziak A., Tuziak B., Bobrecka-Jamro D., Jastrzębska W., Innowacyjnośći rozwój. Zakres i formy aktywności innowacyjnej administracji publicznej Podkarpacia w procesie trwałego rozwoju regionu, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu