BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Koźlak Aleksandra (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Ocena zróżnicowania innowacyjności regionów w Polsce i jego wpływu na poziom rozwoju gospodarczego
The Assessment of Diversity of Innovation of Polish Regions and Its Influence on Economic Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 93-104, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność regionu, Badania i rozwój (B+R), Polityka regionalna, Rozwój gospodarczy, Rozwój gospodarczy regionów, Produkt krajowy brutto (PKB), Analiza regionalna, Metoda bezwzorcowa, Analiza zależności
Innovative character, Regional innovation, Research & Development (R+D), Regional policy, Economic development, Economic development of regions, Gross domestic product (GDP), Regional analysis, Non-standard method, Dependency analysis
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem przeprowadzonych badań było określenie zróżnicowania innowacyjności polskich regionów oraz analiza zależności między poziomem ich innowacyjności i rozwoju gospodarczego. W całym opracowaniu dane w układzie regionalnym dotyczą roku 2005, ponieważ dla późniejszych lat nie są dostępne informacje na temat wysokości PKB. Realizację celu badawczego przeprowadzono z wykorzystaniem bezwzorcowej metody sum standaryzowanych wartości, która pozwala porównać różne zjawiska gospodarcze w ujęciu przestrzennym i umożliwia stworzenie hierarchii regionów na podstawie równoczesnego porównania kilku zmiennych. Zbadano też siłę korelacji wyznaczonych mierników syntetycznych. (fragment tekstu)

Development trends in high-developed countries show that only competitive advantage based on knowledge and innovations can assure durable development. The paper presents results of the research on diversity of innovation of Polish regions and analysis of the relationship between the level of innovation and economic development. There were created synthetic indicators of innovation and the economic growth and prepared hierarchies of voivodeships in these two fields, which were based on taxonomic methods. The compliant of levels of innovation and economic growth in regions was verified. Next, the intensity of correlation between synthetic indicators of innovation and the economic growth was analyzed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Bank Danych Regionalnych, GUS, http://www.stat.gov.pl/bdr_n/app/strona.indeks2.
  2. Gaczek W., Potencjał naukowo-badawczy regionów a ich innowacyjność w aspekcie realizowania celów Strategii Lizbońskiej, AE, Poznań 2004.
  3. General and Regional Statistics, Eurostat, http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
  4. Nauka i technika w 2005 r., GUS, Warszawa 2006.
  5. Nauka i technika w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
  6. Nowak E., Metody taksonomiczne w klasyfikacji obiektów społeczno-gospodarczych, PWE, Warszawa 1990.
  7. Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K., Metody taksonomiczne w badaniach społeczno--ekonomicznych, PWE, Warszawa 1988.
  8. Rocznik Statystyczny Województw 2006, GUS, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu