BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowakowska Aleksandra (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Regionalna polityka innowacyjna - rola, uwarunkowania, instrumenty w świetle badań ankietowych
Regional Innovation Policy - Its Role, Conditions and Instruments in the Light of Survey Results
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 82-92, rys., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Innowacyjność regionu, Instytucje publiczne, Badania ankietowe, Wyniki badań
Regional policy, Regional innovation, Public institutions, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono wyniki badań ankietowych, których celem była identyfikacja wiedzy i świadomości proinnowacyjnej podmiotów kształtujących politykę innowacyjną na poziomie regionalnym. Zwrócono uwagę na takie problemy jak: postrzeganie i rozumienie procesów innowacyjnych przez podmioty polityki regionalnej; wiedza podmiotów polityki regionalnej o potencjale i działaniach proinnowacyjnych podejmowanych w regionie; ranga i znaczenie polityki innowacyjnej w polityce regionalnej oraz znaczenie regionalnej strategii innowacji w kształtowaniu regionalnej polityki innowacyjnej. Badanie zrealizowano na próbie 108 podmiotów o charakterze publicznym i publiczno-prywatnym z pięciu regionów: łódzkiego, śląskiego, zachodniopomorskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego.

Regional innovation policy is a relatively new field of public authorities' intervention in Poland. It must be noticed that it is authorities' awareness of the role of innovation in socio-economic development that shapes the main aims as well as instruments of innovation policy. These authorities, as decision makers, play the role of both coordinator and initiator of innovative behaviour and attitudes. Their effectiveness in this field is the main condition of strengthening regional systems of innovation and shaping regional innovation policy. This paper is a presentation of the results of survey conducted in five Polish regions. Research was aimed at identifying what is the level of knowledge and pro-innovative awareness of these public authorities which are, or may be, engaged in shaping regional innovation policy. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Chmaj M., Żmigrodzki M., Wprowadzenie do teorii polityki, Lublin 1995.
  2. Gorzelak G., Bąkowski A., Kozak M,, Olechnicka A., Polskie regionalne strategie innowacji: ocena i wnioski dla dalszych działań, Regional Studies Association - Sekcja Polska, Warszawa 2006.
  3. Grabiński W., Podmiotowość polityczna jednostki, Studia Nauk Politycznych 1989 nr 2.
  4. Karwat M., Milanowski W., Podmiotowość polityczna, [w:] Wprowadzenie do teorii polityki, red. J.P. Gieorgica, Warszawa 1982.
  5. Klepka M., Efekty regionalnych strategii innowacji w Polsce. Rekomendacje do analizy szczegółowej, Raport Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2005.
  6. Nowakowska A., Sukcesy i porażki polskich regionalnych strategii innowacji, [w:] Region w gospodarce opartej na wiedzy, red. A. Jewtuchowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006, s. 83-92.
  7. Nowakowska A., Regionalne strategie innowacji w Polsce - pierwsze doświadczenia i oceny, [w:] Innowacje, przedsiębiorczość i gospodarka oparta na wiedzy, red. P. Niedzielski, E. Stawasz, K. Poznańska, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 453 (8), Szczecin 2007, s. 203-210.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu