BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowacki Robert (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie)
Tytuł
Potencjał innowacyjny regionu jako czynnik rozwoju regionalnego
Innovative Potential of the Region as a Regional Development Factor
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 62-71, tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Innowacyjność regionu, Konkurencyjność regionów, Potencjał innowacyjny
Regional policy, Regional development, Regional innovation, Regions competitiveness, Innovation potential
Uwagi
summ.
Abstrakt
Problematyka rozwoju regionalnego należy do kluczowych priorytetów współczesnego świata. Istniejące dysproporcje między regionami tworzącymi szersze wspólnoty (jak np. Unia Europejska) skłaniają do podjęcia rozważań nad możliwościami wykorzystania w ich niwelowaniu różnych czynników. Jednym z nich jest potencjał innowacyjny regionów. W warunkach polskich nabiera on szczególnego znaczenia ze względu na duże zróżnicowanie między województwami. Rozpoznanie tego potencjału oraz określenie jego znaczenia w rozwoju regionalnym i wskazanie możliwości jego wykorzystania w kształtowaniu konkurencyjności regionów jest zasadniczym celem niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

The innovative potential of the regions in Poland shows a significant diversification. This is evidenced by a considerable differentiation of outlays on R&D activities in individual voivodships and their relation to GDP what is a derivative, first of all, of an unequal spatial location of the entities responsible for creation and absorption of innovations. An analysis of the innovativeness indicators of the voivodships and their correlation to the measures of economic development allows for determination of the importance of the regions' innovative potential for their economic development. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2007, red. T. Kalinowski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2007.
  2. Brol R., Rozwój regionalny jako kategoria ekonomiczna, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2006.
  3. Filipiak B., Kogut M., Szewczuk A., Zioło M., Rozwój lokalny i regionalny. Uwarunkowania, finanse, procedury, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  4. Kotowicz-Jawor J., Syntetyczna charakterystyka funkcjonowania mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju w rozwiniętej gospodarce rynkowej, [w:] Determinanty funkcjonowania mechanizmu rozwoju, IRISS, seria "Raporty" z. 57, Warszawa 1997.
  5. Makulska D., Instrumenty polityki regionalnej w Polsce, Monografie i Opracowania SGH, Warszawa 2004.
  6. Marciniak S., Innowacje i rozwój gospodarczy, Ośrodek Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.
  7. Matusiak K.B., Ośrodki Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. SOOIPP Raport - 2007, SOOIPP, Łódź - Kielce - Poznań 2007.
  8. Nauka i technika w 2006 roku, Informacje i Opracowania Statystyczne GUS, Warszawa 2007.
  9. Raport o innowacyjności Polski w 2007 roku, red. T. Baczko, INĘ PAN, Warszawa 2007.
  10. Rocznik Statystyczny Województw 2007, GUS, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu