BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Polski Jan (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Infrastruktura innowacyjna jako czynnik integracji gospodarczej regionu
Innovation Infrastructure as a Factor of Regional Economy Integration
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 72-81, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Innowacyjność, Innowacyjność regionu, Polityka regionalna, Rozwój regionalny, Rozwój gospodarczy regionów, Integracja regionalna, Integracja gospodarcza, Klastry, Zmienna objaśniana
Innovative character, Regional innovation, Regional policy, Regional development, Economic development of regions, Regional integration, Economic integration, Business cluster, Endogenous variable
Uwagi
summ.
Abstrakt
Wśród różnych atrybutów konkurencyjności szczególna rola przypada innowacyjności firm, jako wiodącemu czynnikowi pomnażania kapitału w różnych jego formach w regionie. Rozwój innowacyjności wymaga jednak rozbudowy sieci odpowiedniej infrastruktury współpracującej z placówkami badawczo-projektowymi i wdrożeniowymi. Wyzwaniem dla polskich regionów jest więc tworzenie systemów infrastruktury innowacyjnej. Jest to obecnie zadanie trudne, jednakże konieczne. Poza wzmacnianiem aktywności innnowacyjnej firm i placówek badawczo-projektowych ów system może się stać pierwszoplanowym czynnikiem integracji wewnętrznej regionów i intensyfikacji ich powiązań z otoczeniem. Jest to główna teza przyjęta w tym artykule. (fragment tekstu)

The author of the article presents a thesis stating that the development of innovation networks in regions is a way to achieve higher competitiveness, sustainable development and social, economic and spatial cohesion. Regions need new impulses of internal integration, both in the social and economic sphere. It is a condition of increasing external benefits, which are created by all business entities and connections that increase between them. Thanks to multiplying of these external benefits the competitiveness of the regions may rise significantly. This refers also to making use of endogenous potential. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bachnik K., Innowacyjność jako jeden z kluczowych elementów polityki Unii Europejskiej, [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 2. Baruk J., Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006.
 3. Chojnicki Z., Nauka w ujęciu globalnym i regionalnym, [w:] Nauka - technologia - gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju, red. A. Kukliński, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1995.
 4. Gaffard J.L., Quere M., Transferís de technologie. Technopoles et reseaux territoriaux, Quolloque de recherche sur les technopoles et les autres actions territoriales visant a favoriser les transferts de technologie, Nancy 1991.
 5. Pęcherz E., Korzyści inwestowania w parki przemysłowe i technologiczne oraz specjalne strefy ekonomiczne, "Prawo Przedsiębiorcy. Od przepisu do praktyki" 2007 nr 25(753), s. 32-38.
 6. Pietrzyk I., Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich, PWN, Warszawa 2004.
 7. Prusek A., Klastry jako instrument działania samorządów w zakresie kreowania regionalnych i lokalnych specjalizacji gospodarczych - case study "Dolina Lotnicza", [w:] Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1161, AE, Wrocław 2007.
 8. Pysiak B., Innowacje w regionie, [w:] Innowacyjność w teorii i praktyce, red. M. Strużycki, SGH, Warszawa 2006.
 9. Strategia rozwoju kraju 2007-2015, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2006.
 10. Wawrzyniak B., Regionalne systemy innowacji (RSI). Europejskie doświadczenia i polska perspektywa tworzenia RSI, [w:] Innowacja - edukacja - rozwój regionalny, red. A. Kukliński, K. Pawłowska, Wyższa Szkoła Biznesu - NLU w Nowym Sączu przy współpracy z Biurem Koordynacji Kształcenia Kadr, Seria Sądecka, Nowy Sącz 1998.
 11. Wierzbicki A. z zespołem, Nauka i technologia, Urząd Rady Ministrów, Komitet Badań Naukowych, Warszawa 1995.
 12. Zbadyński M., Bariery powstawania i rozwoju klastrów w Polsce, [w:] Gospodarka lokalna w teorii ¡praktyce, red. D. Strahl, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1161, AE, Wrocław 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu