BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Zróżnicowanie rozwoju gospodarczego krajów Unii Europejskiej a poziom gospodarki opartej na wiedzy - ujęcie dynamiczne
Diversification of the European Union Member Countries' Economic Growth vs. Knowledge Based Economy Level - Dynamic Approach
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 27-39, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Rozwój gospodarczy, Segmentacja rynku, Analiza regionalna, Analiza porównawcza
Knowledge-based economy, Economic development, Market segmentation, Regional analysis, Comparative analysis
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Analiza i ocena współzależności występujących pomiędzy poziomem i dynamiką rozwoju gospodarczego Krajów Unii Europejskiej a poziomem gospodarki opartej na wiedzy stanowi podstawowy cel tego opracowania. Punktem wyjścia realizowanych badań jest segmentacja a priori krajów UE ze względu na poziom i dynamikę produktu krajowego brutto. Następnie dokonano identyfikacji najistotniejszych uwarunkowań i przejawów rozwoju gospodarki opartej na wiedzy oraz ich relacji z rozwojem gospodarczym. Umożliwiło to określenie profili wyłonionych grup krajów za pomocą identyfikatorów gospodarki opartej na wiedzy. Analiza porównawcza przestrzeni krajów Unii Europejskiej ma charakter dynamiczny. Zakres czasowy badań obejmuje lata 1998-2008, z podziałem na podokresy. (fragment tekstu)

The analysis and evaluation of interdependencies occurring between the level and dynamics of the European Union member countries' economic growth and the level of knowledge based economy constitute the primary objective of the study. A priori segmentation of EU countries became the starting point for research carried out with regard to both level and dynamics of Gross Domestic Product. Next, the identification of the most important determinants and indications of knowledge based economy was performed, as well as their relation to economic growth. The study facilitated specifying profiles of distinguished groups of countries by means of knowledge based economy descriptors. Comparative analysis of the European Union countries space presents a dynamic approach. The analysis timeframe covers the period of 1998-2008, divided into sub-periods. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dolnicar S., Leisch F., Delivering The Wright Tourist Service to the Wright People - a Comparison of Segmentation Approaches, "The Journal of Quality Assurance in Hospitality and Tourism" 2004 no. 5, s. 189-207.
 2. Green P.E., New Approach to Market Segmentation, "Business Horizons" 1977 no. 20, s. 61-73.
 3. Hellwig Z., Wielowymiarowa analiza porównawcza i jej zastosowanie w badaniach wielocechowych obiektów gospodarczych, [w:] Metody i modele ekonomiczno-matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, red. W. Welfe, PWE, Warszawa 1981.
 4. Kot S.M., Jakubowski J., Sokołowski A., Statystyka, Difin, Warszawa 2007.
 5. Lambin J.-J., Strategiczne zarządzanie marketingowe, PWN, Warszawa 2001.
 6. Mc Donald M., Dunbar I., Segmentacja rynku. Przebieg procesu i wykorzystanie wyników, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 7. Mc Donald M., Tideman Ch., Retail Marketing Plans, Butterworth-Heinemann, Oxford 1997.
 8. Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2005, European Trend Chart on Innovation, European Commission, 2005.
 9. Penc-Pietrzak I., Strategie biznesu i marketingu, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu. Kraków 1998.
 10. Porter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1998.
 11. Rao Ch.P., Wang Z., Evaluating Alternative Strategies in Standard Industrial Markets, "European Journal of Marketing" 1995 no. 2, s. 58-75.
 12. Sobczak E., Segmentacja makroekonomiczna rynków zagranicznych na przykładzie krajów Unii Europejskiej i krajów kandydackich, [w:] Taksonomia, red. K. Jajuga, M. Walesiak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1022, AE, Wrocław 2004, s. 239-249.
 13. Stonehouse G. i in., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Felberg SJA, Warszawa 2001.
 14. Wind Y., Issues and Advances in Segmentation Research, "Journal of Marketing Research" 1978 no. 3,s.317-337.
 15. Zienkowski L., Wiedza a wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu