BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudak Mariusz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Lesznie)
Tytuł
Czynniki lokalizacyjne stymulujące przedsiębiorczość a wielkość i ranga miasta
Location Factors Stimulating Entrepreneurship versus City Size and Rank
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 213-221, tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Przedsiębiorczość, Rozwój przedsiębiorczości, Gospodarka przestrzenna, Miasto, Wielkie miasta
Entrepreneurship, Entrepreneurship development, Spatial economy, City, Great city
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba określenia, przy zastosowaniu skali jakościowej, hipotetycznego znaczenia głównych determinant lokalizacji jednostek gospodarczych w zależności od liczby ludności i pozycji administracyjnej miasta. (fragment tekstu)

The best location for an enterprise is determined by the most suitable potential of the municipal centre considered in the connection with classical premises activating the entrepreneurship at the local level. This approach to the problem is not sufficiently presented in subject literature and empirical analyzes. The paper aims at determining - with the use of qualitative scale - the hypothetical role of the main determinants of localization of enterprises according to city's population and administrative position. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
  1. Budner W., Lokalizacja przedsiębiorstw, AE, Poznań 2000.
  2. Dziemianowicz W., Rola władz samorządowych w stymulowaniu napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, [w:] Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, red. Z. Olesiński, PWE, Warszawa 1998.
  3. Godlewska H., Lokalizacja działalności gospodarczej, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa 2001.
  4. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
  5. Kot J., Czynniki i decyzje lokalizacyjne jednostek gospodarczych i ludności, [w:] Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem miast i regionów, red. T. Markowski, D. Stawasz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.
  6. Powałowski A., Koroluk S., Podejmowanie działalności gospodarczej w świetle regulacji prawnych, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz - Gdańsk 2005.
  7. Słodczyk J., Przestrzeń miasta i jego przeobrażenia, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003.
  8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r o swobodzie działalności gospodarczej (DzU nr 155, póz. 1095 ze zmianami).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu