BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sztando Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Problem podmiotu i przedmiotów strategii rozwoju lokalnego
Problem of Subject and Objects of Local Development Strategy
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 204-212, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Samorząd terytorialny, Gmina, Strategia rozwoju gminy, Formułowanie strategii, Planowanie strategiczne
Local development, Local government, District, District development strategy, Strategy formulation, Strategic planning
Uwagi
summ.
Abstrakt
Omówiono problemy definicji podmiotów i przedmiotów strategii rozwoju lokalnego. Przedstawiono proces planowania strategicznego przez samorządy terytorialne oraz typowe błędy popełnianie w trakcie realizacji tego procesu. Autor skupił się na trudnościach definicyjnych i wskazał na błędy stosowanych rozwiązań. Zaproponował także własne rozwiązania w omawianym zagadnieniu, koncentrując się na zaleceniach dotyczących formułowania zadań strategicznych.

The article is devoted to the definition problems of subjects and objects of local development strategy. The introductory part presents planning processes of territorial self-governments and typical errors made during realization of these processes. Furthermore, the author focuses on definition difficulties and points out results of incorrect solutions. As a consequence of criticism the author suggests his own solution and enriches it by recommendations concerning formulating strategic tasks. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Berman N., Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego - budowanie lepszej przyszłości gospodarczej w polskich gminach, Municipium, Warszawa 2000.
 2. Biniecki J., Szczupak B., Strategia rozwoju lokalnego, [w:] Zarządzanie strategiczne rozwojem lokalnym i regionalnym, red. A. Klasik, F. Kuźnik, AE, Katowice 2001.
 3. Biniecki J., Szczupak B., Strategiczne myślenie o przyszłości gminy, AE, Katowice 2004.
 4. Brol R., Teoria i praktyka planowania strategicznego na szczeblu lokalnym, [w:] Problemy poi ¡tyki gospodarczej i gospodarki regionalnej w Polsce w procesie integracji z UE, Walkowska Wydawnictwo, Szczecin 1999.
 5. Klasik A., Strategie regionalne. Formułowanie i wprowadzanie w życie, AE, Katowice 2002.
 6. Nowińska E., Strategia rozwoju gmin na przykładzie gmin przygranicznych, AE, Poznań 1997.
 7. Pawelska-Skrzypek G. i in., Planowanie i zarządzanie strategiczne, Wydawnictwo Samorządowe Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, Warszawa 1997.
 8. Prusek A., Strategia rozwoju jako główny instrument działania samorządów lokalnych, [w:] Samorząd terytorialny, zadania - gospodarka - rozwój, red. A. Harańczyk, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu, Chrzanów 2001.
 9. Sztando A., Analiza strategiczna jednostek samorządu terytorialnego, [w:] Metody oceny rozwoju regionalnego, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2006.
 10. Sztando A., Oddziaływanie samorządu lokalnego na rozwój lokalny w świetle ewolucji modeli ustrojowych gmin, "Samorząd Terytorialny" 1998 nr 11.
 11. Wysocka E. i in., Strategia i polityka rozwoju gmin i województw. Podstawy metodyczne. Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Poznań 1996.
 12. Wysocka E., Koniński J., Strategia rozwoju województw i gmin. Teoria i praktyka, Zachodnie Centrum Organizacji, Warszawa - Zielona Góra 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu