BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zalewski Alojzy (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Problemy i metody prognozowania wpływu rozwoju lokalnego na finanse gminy
Problems and Methods of Forecasting Fiscal Impact of Local Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 183-192, bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Rozwój lokalny, Gmina, Budżet gminy, Dochody gminy, Prognozowanie, Metody prognozowania
Local development, District, District budget, Local revenues, Forecasting, Forecasting methods
Uwagi
summ.
Abstrakt
W Polsce obowiązek sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego został wprowadzony dopiero Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DzU 2003 nr 8, poz. 717). Od tego czasu minęło zaledwie kilka lat i nie zdążyły się jeszcze ukształtować odpowiednie podstawy teoretyczno-metodyczne prognozowania oddziaływań rozwoju lokalnego na koszty i dochody gmin. W związku z tym w opracowaniu podjęta została próba częściowego uzupełnienia tej luki. W tym celu została przeprowadzona analiza relacji między rozwojem lokalnym a finansami gminy. Na tym tle przedstawiono zarys metodyki oceny oddziaływania fiskalnego rozwoju gminy. (fragment tekstu)

In the paper, I undertake the analysis of problems facing local development planning and their influence on municipal finance. The analysis has shown that fiscal impact assessment should be included in the planning process. Technical progress and globalization of economy change factors and mechanisms of development, as a result marginal propensity to consume locally produced goods and services decreases and thereby multiplier effect too. The methods of forecasting local development and its fiscal impact should be modified so as to incorporate these changes. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Blair J.P., Urban and Regional Economics, Irwin Inc., Homewood, Il., 1991.
 2. Burchell R.W., Listokin D., The Fiscal Impact Handbook. The Center for Urban Policy Research, Piscataway, New Jersey 1978.
 3. Burchell R.W. i in., Development Impact Assessment Handbook, The Urban Land Institute, Washington D.C. 1994.
 4. Dziewoński K., Baza ekonomiczna i struktura funkcjonalna miast, Prace Geograficzne 1971, t. 87.
 5. Klosterman R.E., Community Analysis and Planning Techniques, Rowman and Littlefield Publishers Inc., Savage 1990.
 6. Markowski T., Zarządzanie rozwojem miast, PWN, Warszawa 1999.
 7. O'Sullivan A., Urban Economies, Irwin, Homewood, Il., 1993.
 8. Parysek J.J., Podstawy gospodarki lokalnej, UAM, Poznań 1997.
 9. Szymański W., Interesy i sprzeczności globalizacji, Difin, Warszawa 2004.
 10. Świetlik M., Prognoza skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, Urbanista, Warszawa 2004.
 11. Woroniecki J., Nowa gospodarka: miraż czy rzeczywistość? Doktryna, praktyka, optyka OECD, [w:] Gospodarka oparta na wiedzy, KBN, Warszawa 2001.
 12. Zorska A., Ku globalizacji, PWN, Warszawa 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu