BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ponikowski Henryk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, Polska)
Tytuł
Szkoły wyższe jako małe obszary rozwoju regionalnego i lokalnego
Schools of Higher Education as Small Areas of Regional and Local Development
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 167-179, tab., bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Rozwój regionalny, Rozwój lokalny, Zmienna objaśniająca
Higher education, Regional development, Local development, Exogenous variable
Uwagi
summ.
Abstrakt
Na przykładzie szkół wyższych omówiono rozwój regionalny i lokalny miejsc zwanych małymi obszarami rozwoju. Charakterystyki tych obszarów dokonano w ujęciu progowym, funkcjonalnym oraz strukturalno-przestrzennym. Wymieniono funkcje szkoły wyższej w rozwoju regionalnym i lokalnym oraz przedstawiono zestawienie projektów indywidualnych zgłoszonych przez te szkoły w ramach Programów Operacyjnych.

Despite of different problems that schools of higher education have in their day-to-day activities, their role in local and regional development is of crucial importance. These schools as small areas (development centres) have their endogenous functions connected with the city of their origin and the exogenous functions, which relate to benefits for the whole region. Schools of higher education are important employers and investors; at the same time students as consumers generate significant demand on the market. The potential of social capital of academic community and graduates is also extremely important. Scientific researches and academic education make the background of knowledge based economy in the region. In great measure metropolitan functions and reputation of the city are developed by universities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Gaczek W.M., Poznań jako ośrodek akademicki, [w:] Poznański ośrodek akademicki. Próba określenia wpływu studentów na rozwój miasta, red. W.M. Gaczek, M. Kaczmarek, D. Marcinowicz, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2006.
 2. Gorzelak G., Strategiczne kierunki rozwoju Polski Wschodniej, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 3. Jałowiecki B., Szczepański M.S., Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2006.
 4. Klasik A.. Kreatywne i atrakcyjne miasta. Koncepcje i mechanizmy restrukturyzacji aglomeracji miejskich, [w:] Kreatywna aglomeracja -potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, red. A. Klasik, AE, Katowice 2008.
 5. Kwiatkowski E., Roszkowska S., Rozwój i zróżnicowanie regionalne szkolnictwa wyższego w Polsce, "Gospodarka Narodowa" 2008 nr 4, s. 1-19.
 6. Lista projektów indywidualnych Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013, http://www.mrr.gov.pl/NR/rdonlyres/AA7BlD04-5F72-435C-8FF4-78AB47D7875C/38781/ListaprojektowindywidualnychPORPWfinal.pdf.
 7. Markowski T., Funkcje metropolitalne pięciu stolic województw wschodnich, [w:] Ekspertyzy do Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020, t. I, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 2007.
 8. Miszczuk A., Ponikowski H., Nauka jako czynnik kreatywności aglomeracji. Przykład Lublina, [w:] Kreatywna aglomeracja - potencjały, mechanizmy, aktywności. Podejścia metodologiczne, red. A. Klasik, AE, Katowice 2008.
 9. Pawłowski K., Internacjonalizacja a globalizacja we współczesnym szkolnictwie wyższym, "Organizacja i Kierowanie" 2005 nr 4(122), s. 19-37.
 10. Podstawy gospodarki przestrzennej - wybrane aspekty, red. S. Korenik, J. Słodczyk, AE, Wrocław 2005.
 11. Ponikowski H., Analiza progowa rozwoju lokalnych ośrodków akademickich w województwie lubelskim, [w:] Rola wyższych uczelni w przestrzeni miast, red. T. Markowski, Studia KPZK PAN, t. CXXI, Warszawa 2008 (w druku).
 12. Ponikowski H., Małe obszary w koncepcji rozwoju regionalnego, [w:] Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, red. D. Strahl, AE, Wrocław 2007.
 13. Powiaty w Polsce, GUS, Warszawa 2007.
 14. Raport o kapitale intelektualnym Polski, Warszawa, 10 lipca 2008 r. http://pliki.innowacyjnosc.gpw.pl/Kapital_Intelektualny_Polski.pdf.
 15. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu