BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Januszewska Małgorzata (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Przesłanki kreowania innowacji w turystyce na szczeblu regionu
Regional Premises for Creating Innovation in Tourism
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 158-166, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Innowacje, Teoria innowacji, Innowacje w usługach, Turystyka
Innovations, Innovation theory, Innovations in services, Tourism
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest próba identyfikacji typów innowacji turystycznych i regionalnych uwarunkowań decydujących o rozprzestrzenianiu innowacji oraz charakterystyka wybranych czynników determinujących innowacyjności. Artykuł jest wynikiem studiów literaturowych i obserwacji własnych. (fragment tekstu)

Innovations represent one of the key factors influencing the development of tourist areas. Having recognized the importance of innovations an attempt of identifying their determinants was taken up. The article defines types of innovations with entrepreneurship, co-operation and selected institutions as the crucial ones from the perspective of innovation diffusion in a tourist region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Bednarczyk M., Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw na polskim rynku turystycznym, Wydawnictwo UJ, Kraków 2006.
 2. Brackenbury M., Has Innovation Become a Routine Practice the Enables Companies to Stay ahead of Competition in the Travel Industry? OECD 2004.
 3. Decelle X., A Conceptual and Dynamic Approach to Innovation in Tourism, OECD 2004.
 4. Grupp H., Foundations of the Economics of Innovation, E. Elgar Pub., Massachusetts USA, 1998.
 5. Hjalager A., Repairing Innovation Defectiveness in Tourism, "Tourism Management" 1999 no. 23, s. 465-466.
 6. Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, red. W. Janasz, Difin, Warszawa 2005, s. 70.
 7. Janasz W., Kozioł K., Determinanty działalności innowacyjnej, PWE, Warszawa 2007.
 8. Janasz W., Proces innowacji w modelu działalności przedsiębiorstw, [w:] Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw, red. W. Janasz, K. Janasz, M. Prozorowicz, A. Śniadek, J. Wiśniewska, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002.
 9. Januszewska M., Innowacyjność a konkurencyjność gospodarki turystycznej, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2008 (w druku),
 10. Januszewska M., Nawrocka E., Pobudzanie przedsiębiorczości lokalnej i innowacyjności a konkurencyjność obszaru recepcji turystycznej, UE, Poznań 2008 (w druku).
 11. Marciniak S., Innowacyjność gospodarki a państwo, [w:] Zmiany instytucjonalne w polskiej gospodarce rynkowej, red. A. Noga, PTE, Warszawa 2004.
 12. Nordin S., Svensson В., The Significance of Governance in Innovative Tourism Destinations, European Tourism Research Institute Mid - Sweden University, Östersund 2005, s. 6-13.
 13. Nordin S., Tourism Clustering & Innovation - Paths to Economic Growth & Development, European Tourism Research Institute Mid - Sweden University, Östersund 2003.
 14. Pomiar kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, red. P. Wachowiak, SGH, Warszawa 2005.
 15. Poznańska K., Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1998.
 16. Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, red. M. Bratnicki, J. Strużyna, AE, Katowice 2001.
 17. Świtalski W., Innowacje i konkurencyjność, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.
 18. www.finestraturistica.org.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu