BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olesiński Zbigniew (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach), Leśniewski Michał Adam (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)
Tytuł
Rola i znaczenie klastrów w rozwoju regionu świętokrzyskiego
The Role and Meaning of Clusters in the Development of Świętokrzyskie Region
Źródło
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2009, nr 46, s. 147-157, rys., tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce
Słowa kluczowe
Klastry, Innowacyjność, Innowacje w organizacji, Rozwój przedsiębiorczości, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencyjność regionów, Kapitał intelektualny, Kapitał społeczny, Usługi turystyczne, Badania naukowe
Business cluster, Innovative character, Innovations in organization, Entrepreneurship development, Enterprise competitiveness, Regions competitiveness, Intellectual capital, Social capital, Tourism services, Scientific research
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Region świętokrzyski
Abstrakt
Klastry są to skupiska na niewielkiej przestrzeni - np. na terytorium powiatu - przedsiębiorstw w podobnej branży. Rola klastrów polega na równoczesnej rywalizacji i współpracy, co w wypadku wsparcia działaniami organizacji wyspecjalizowanych, jak organizacje zajmujące się handlem, zbieraniem danych ekonomicznych czy technicznych, generuje pewien efekt dodatkowy, jak wzrost produkcji, zysku, sprzedaży - korzystny dla każdego z przedsiębiorstw klastra, jak i dla całego klastra, a tym samym wzrost produkcji sprzedaży, zysku i tak dalej na całym terytorium działania klastra, co wyznacza ich znaczenie na tym terytorium. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że dzięki działaniu w klastrze przedsiębiorstwa osiągają wzrost o kilka punktów procentowych wyższy, niż gdyby działały oddzielnie. (fragment tekstu)

The article presents methods of cluster development level generated by the co-operation of groups of enterprises operating in the same line of business within a given region. The research conducted by the team of the Institute of Management of the Jan Kochanowski University in Kielce identified seven groups of enterprises co-operating within a network of mutual relations, which promotes the formation of clusters, what increases the role (function) and meaning (hierarchical level) of clusters in the region. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Bibliografia
Pokaż
 1. Dobija D., Metodyka szacowania wiedzy, [w:] Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. B. Wawrzyniak, Polska Fundacja Promocji Kadr i Wyższa Szkoła Przedsiębiorczość i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2001.
 2. Drucker P., Post-capitalist Society, Harper-Business, New York 1993.
 3. Jahanson U., Eklor G., Holmgren M., Martensson M., Human Resource Costing and Accounting versus the Balanced Scorecard (A Report to OECD) School of Business, Stockholm University 1996.
 4. Nahapiet J., Goshal S., Social Capital, Intellectual Capital, and the Organizational Advantage," Academy of Management Review" 1998 no. 23 (2).
 5. Olesiński Z., Predygier A., Sabat A., The Końskie-Opoczno-Przysucha-Tomaszów Mazowiecki Tile Cluster, [w:] The Emergence and Development of Clusters in Poland, red. E. Bojar, Z. Olesiński, Difin, Warsaw 2007.
 6. Olesiński Z., Sabat A., Diagnoza i szczegółowa analiza stanu i potencjału konkurencyjnego klastrów w województwie świętokrzyskim, "Gazeta Wyborcza" Kielce z dnia 28 grudnia 2007a.
 7. Olesiński Z., Sabat A., Kształtowanie relacji sieci globalnych z lokalnymi na przykładzie koneckiego klastra odlewniczego i ceramicznego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2008.
 8. Olesiński Z., Sabat A., The Piotrków Trybunalski-Końskie-Kielce-Starachowice-Ostrowiec Świętokrzyski Foundry Cluster, [w:] The Emergence and Development of Clusters in Poland, red. E. Bojar, Z. Olesiński, Difin, Warsaw 2007b.
 9. Predygier A. Wskaźniki konkurencyjności mikroprzedsiębiorstw na przykładzie województwa świętokrzyskiego, nie publikowana praca doktorska, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego 2008.
 10. Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego, Kielce 2007.
 11. Reich R.B., The Work of Nations, Knopf, New York 1991.
 12. Stachowicz J. (kierownik projektu), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach innowacyjnych, Raport merytoryczny, Instytut Badań Systemowych PAN, maszynopis powielany, Warszawa 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-3192
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu